Показники оборотності запасів

Вище вже зазначалося, що матеріальні запаси здійснюють постійний кругообіг. Для характеристики швидкості оборотності запасів у логістичних системах будь-якого рівня використовуються два основні показники: число оборотів (або коефіцієнт оборотності запасу) і час одного обороту запасу в днях.

Число оборотів обчислюється шляхом ділення обсягу обороту (реалізації, продажу, відвантаження) на середню величину запасу за звітний період

де £ о6 - коефіцієнт оборотності запасу; () г /] М): у - обсяг реалізації (продаж) за період; 5 - середній розмір запасу за той же період і в тих же одиницях виміру.

Час одного обороту запасу характеризує тривалість одного обороту запасу в днях і показує, скільки днів у середньому перебував у запасі даний вид матеріального ресурсу від моменту його надходження на склад товаропровідної системи (фірми) до моменту його реалізації (продажу). Якщо позначити час одного обороту через Го6, а число днів у звітному періоді через Г | 1ер (в практичних розрахунках приймається: місяць - 30, квартал - 90, рік - 360 днів), то формула обчислення показника часу обороту запасу прийме вигляд

Показники оборотності запасів пов'язані із іншими показниками, що характеризують ефективність логістичних процесів. Наприклад, коефіцієнт оборотності запасу знаходиться в зворотній залежності з показником відносного запасу, що наочно видно з формули

де У: ГАП - відносний рівень запасу,%.

З порівняння формул (3.16) і (3.18) видно, що коефіцієнт оборотності запасу і його відносний рівень перебувають у зворотній залежності з жорсткою параметричної взаємозв'язком

Крім загальних показників оборотності запасів, що визначаються за формулами (3.16) - (3.18), для логістичних систем конкретних фірм можливі й приватні показники оборачівав-

мости (за видами запасів). Наприклад, для виробничих структур такими показниками будуть:

  • o коефіцієнт оборотності виробничого запасу, або число оборотів запасу за період як відношення обсягу завезення за рік до середнього розміру виробничого запасу за рік;
  • o час одного обороту виробничого запасу як відношення тривалості року до коефіцієнта оборотності виробничого запасу;
  • o середній відносний (питома) розмір виробничого запасу як відношення середньорічного розміру виробничого запасу до обсягу завезення за рік, виражений у відсотках;
  • o коефіцієнт оборотності збутового (товарного) запасу як відношення річного обсягу відвантаження продукції до середнього розміру товарного запасу;
  • o час одного обороту товарного запасу як відношення тривалості року в днях до коефіцієнта оборотності товарного запасу;
  • o середній відносний (питома) рівень товарного запасу як відношення середньорічного розміру товарного запасу до річного обсягу відвантаження товарної продукції;
  • o запасоемкость товарної продукції (inventory / sales ratio) як відношення суми середньорічних розмірів виробничого та товарного запасів до обсягу виробництва (або обсягом продажів) товарної продукції за рік.

Запасоемкость - це показник, що відображає відношення величини запасів до обсягу реалізації (продажів) за період. Для товаропровідних систем ефективність використання запасів можна додатково оцінювати за допомогою показника рентабельності запасів. Рентабельність запасів у річному вирахуванні можна визначити як відношення прибутку торговельного підприємства до середньорічної вартості товарних запасів фірми.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >