Відшкодування шкоди життю та здоров'ю

Економічне відшкодування настав шкоди життю і здоров'ю є головним у компенсації за подібний шкоду. Людині, як живій істоті, відшкодування шкоди для його здоров'я в натуральному вигляді утруднене (за винятком заходів з реабілітації), а втрати життя - неможливо. Тому таке відшкодування здійснюється переважно в грошовій формі. Відповідно до чинного законодавства шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю громадянина при виконанні договірних зобов'язань, обов'язків військової служби, служби в міліції і т.п., відшкодовується за нормами Цивільного кодексу Російської Федерації, якщо законом або договором не передбачена підвищена відповідальність.

Обсяг і характер відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я, визначені законом. Так, при заподіянні громадянину каліцтва або іншого пошкодження його здоров'я відшкодуванню підлягає втрачений потерпілим заробіток (дохід), який він мав або точно міг мати, а також додатково понесені витрати, викликані ушкодженням здоров'я (на лікування, додаткове харчування, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних транспортних засобів, підготовку до іншої професії та ін.). Цивільний кодекс Російської Федерації встановлює порядок визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок ушкодження здоров'я. Зокрема, розмір підлягає відшкодуванню втраченого потерпілим заробітку (доходу) визначається у відсотках до його середньому місячному заробітку (доходу) за рік до каліцтва або іншого ушкодження здоров'я або втрати ним працездатності, відповідних ступеня втрати потерпілим працездатності.

Право на відшкодування шкоди особам, які зазнали збитків у результаті смерті близьких родичів, мають непрацездатні особи, що перебували на утриманні померлого або мали до дня його смерті право на одержання від нього утримання - батьки, чоловік або інший член сім'ї незалежно від його працездатності, який не працює і зайнятий доглядом за що перебували на утриманні померлого його дітьми, онуками, братами і сестрами, які не досягли чотирнадцяти років, і деякі інші особи. Розмір відшкодування шкоди, понесеного у разі смерті годувальника, становить ту частку заробітку (доходу) померлого, яку понесли особи, які мають право на відшкодування шкоди, і яку вони отримували або мали право отримувати на своє утримання за його життя.

Визначення розміру збитку і його відшкодування при захворюванні в результаті аварії можливе нормативними методами з урахуванням особливостей соціально-економічної структури населення. Наприклад, Національною радою з техніки безпеки США встановлені наступні суми виплат як компенсацію при аваріях: смертельний результат, повна інвалідність - 21 тис. Дол. / Чол .; часткова інвалідність - 2,5 тис. дол. (12% від компенсацій у разі смерті); тимчасова непрацездатність - 345 дол. (1,6% від компенсацій у разі смерті). Сім'ям моряків, загиблих на атомному підводному човні "Курськ", було виплачено по 720 тис. Руб., Або 26 тис. Дол.

Крім компенсацій за завдану шкоду життю і здоров'ю передбачені соціально-економічні компенсації за додаткові фактори ризику. Соціально-економічні компенсації повинні бути передбачені не тільки у випадку настання збитку для життя людини (відшкодування родині заподіяної шкоди у вартісному вираженні), а й у разі його можливого наступу:

  • - В процесі діяльності, пов'язаної з ризиком для життя;
  • - Після виконання деякої місії, пов'язаної з шкідливим впливом на організм (наприклад, внаслідок стохастичних ефектів опромінення, що складаються в можливій з деякою ймовірністю, що залежить від дози опромінення відкладеної смерті протягом наступного життя через радіаційно-індукованого раку).

Розглянемо підхід до визначення компенсацій, заснований на відомій ціною життя. Нехай у виразі для ціни життя (12.4) величина одноразової допомоги S 0 родині учасника операції у разі смерті через виконання професійних обов'язків встановлена виходячи з необхідності забезпечення гідного існування сім'ї загиблого протягом деякого часу адаптації до нових умов існування, наприклад трьох років. Тоді з (12.4) отримаємо співвідношення для розрахунку винагороди за участь у небезпечній операції:

(12.5)

При Q 0 = 0 отримаємо S 1 = 0, тобто якщо додаткових факторів ризику в операції немає, то ніяких додаткових компенсацій до звичайної зарплати її учасникам виплачувати не слід. При ризику смерті в операції 3 · 10 -2 1 / чол. отримаємо S 1 = 420 дол. Якщо ж Q 0 → 1, тобто учасники операції йдуть практично на вірну смерть заради досягнення цілей операції, то S 1 → ∞, що ні суперечить здоровому глузду.

Зрозуміло, якщо залучити до розгляду морально-політичні і моральні аспекти, психологічні чинники, то знайдеться місце і для подвигу. Однак тут розглядається середньостатистичний людині рамках технократичної та економічної концепцій ризику.

Таким чином, високоризикові операції пов'язані з істотними витратами на їх проведення. Так, при Q 0 = 0,9 витрати на одного учасника операції складуть З 0 = 0,1 S 0 + 0,9 = 114,3 тис. Дол. Тому вони проводяться тільки при значній вигоді для організаторів операції або запобігати шкоді, інакше операція стане економічно невигідною.

При високій ціні життя вид діяльності або операція в даних соціально-економічних умовах можуть виявитися нераціональними. Щоб вид діяльності в цих умовах став все ж економічно виправданим, високорозвинені країни використовують іноземних робітників або розміщують виробництво в слаборозвинених країнах з дешевою робочою силою. Для проведення високоризикових військових операцій в цих умовах використовують іноземних найманців.

Розглянутий підхід може бути поширений на випадок вибору людиною виду діяльності з підвищеним рівнем ризику, у тому числі військової служби. У цьому випадку оплата повинна складатися з наступних частин:

оплати за аналогічну роботу, але виконану в відсутність загрози здоров'ю та життю;

щомісячних виплат за ризик в залежності від його величини; одноразових виплат родині у випадку смерті при встановленні її причинного зв'язку з виконанням професійних обов'язків.

Справедливі розміри соціально-економічних компенсацій для соціально-економічних умов країни встановлюються за законами попиту та пропозиції.

Попит визначається з умови виправданості розглянутого виду діяльності для суспільства в цілому. Він включає витрати З 0 на соціально-економічні компенсації за ризик людини, що здійснює вид діяльності з підвищеним ризиком:

(12.6)

Таким чином, вигоди від розглянутого проекту (виду діяльності, технології) повинні йти не тільки на підвищення рівня життя всіх членів суспільства, а й перерозподілятися в інтересах безпосередньо ризикують. Механізмом перерозподілу є соціально-економічні компенсації (щомісячні та одноразові) безпосередньо ризикують людям та їхнім родинам.

Пропозиція має місце у випадку виправданості ризику для учасників з урахуванням розміру соціально-економічних компенсацій. Якщо компенсації малі, то охочих реалізовувати небезпечний вид діяльності не буде. Якщо ж вони великі, то державі при соціально-економічному становищі не вигідно буде здійснювати даний проект. Необхідний розмір компенсацій обчислюється виходячи з умови (12.6) при заміні нерівності на рівність.

Розглянемо методику визначення розміру соціально-економічних компенсацій за додаткові фактори ризику для видів професійної діяльності з підвищеною небезпекою. Джерелом компенсацій є вигоди, одержувані суспільством в цілому від реалізації проекту. Ці блага перерозподіляються між усіма членами суспільства, які не ризикують, а лише споживають ці блага, і безпосередньо ризикують заради підвищення якості життя всіх членів суспільства.

Відповідно до принципу обгрунтування користь від вибору виду діяльності з підвищеним ризиком - це компенсації, а витрати - це можливість втрати життя. Тоді з урахуванням (12.6) розмір компенсацій для однієї людини має становити

Величина З 0 визначається формулою для математичного очікування витрат на кожного учасника операції (12.3).

Нехай розмір одноразових виплат родині у випадку смерті через виконання професійних обов'язків встановлений. Тоді розмір періодичних (щомісячних) виплат повинен становити

Нехай з 0 = 49 тис. Дол., А розмір одноразових виплат у разі смерті S 0 = 1 тис. Дол. При виконанні певного виду діяльності має місце додатковий ризик смерті учасників, рівний 10 +3 1 / (чол. · Рік). Тоді розмір щомісячної компенсації повинен становити

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >