КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Яким набором атрибутів визначається практична корисність товару для споживача?
 • 2. Що таке сукупний продукт?
 • 3. Чи дозволяє добре продумана товарна політика оптимізувати процес оновлення асортименту?
 • 4. На кого повинен орієнтуватися механізм стимулювання?
 • 5. Що відноситься до властивостей асортименту?
 • 6. У розрахунку на що підприємство будує свою ринкову діяльність, враховуючи особливості та переваги тієї чи іншої стадії життєвого циклу товару?
 • 7. Назвіть стадії життєвого циклу товару. На якому з етапів підприємство будує свою ринкову діяльність в розрахунку на максимально повне використання особливостей і переваг тій чи іншій стадії?
 • 8. Які три основні підходи до розробки нового товару?
 • 9. Які ви знаєте параметри конкурентоспроможності продукції?
 • 10. Які функції виконують канали руху товару?

ТЕСТИ

1. Система, яка забезпечує доставку товару до місць

продажу в точно визначений час і з максимально високим рівнем обслуговування покупців, називається:

 • а) каналом розподілу;
 • б) сегментированием;
 • в) рухом товарів;
 • г) позиціонуванням. [1]
 • 3. Багато фірм метою руху товару ставлять:
  • а) забезпечення максимального сервісу для клієнтів;
  • б) мінімізацію витрат але розподілу товару;
  • в) забезпечення доставки товарів в потрібні місця, в потрібний час з мінімумом витрат;
  • г) підтримання великих товарних замовлень, наявність великої кількості складів.
 • 4. У конкуренції виграє той товар, у якого:
  • а) відношення корисного ефекту ( Р ) до витрат на його покупку максимально в порівнянні з товарами-аналогами;
  • б) відношення корисного ефекту ( Р ) до ціни споживання (С) максимально в порівнянні з товарами-аналогами;
  • в) відношення ( Р ) до (С) мінімально в порівнянні з товарами-аналогами;
  • г) ціна споживання (С) мінімальна але порівняно з товарами-аналогами.
 • 5. Конкурентоспроможність фірми - це:
  • а) її виробничі можливості;
  • б) її фінансові можливості;
  • в) її можливості пристосування до умов ринкової конкуренції;
  • г) її близькість до органів державної влади.

 • [1] Канал розподілу - це: а) спосіб поширення реклами; б) сукупність організацій або осіб, способствующіхперемещенію товару до споживача; в) спосіб транспортування товару; г) відділ збуту на підприємстві.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >