КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Що являє собою нову концепцію «маркетинг нових ідей»?
 • 2. Які принципи маркетингу є найбільш важливими в сфері торгівлі?
 • 3. За якими блокам групуються функції маркетингу?
 • 4. Що характеризує реальну можливість створення споживчої цінності, забезпечуючи тим самим ринкову стійкість підприємства?
 • 5. Що являє собою концепція маркетингу в сфері торгівлі як динамічна система взаємопов'язаних елементів?
 • 6. З урахуванням яких принципів має здійснюватися організація партнерських (комерційних) зв'язків?
 • 7. Яким чином йде розподіл комерційних зв'язків за ознакою ринкової структури?
 • 8. Що є найважливішою складовою частиною інфраструктури будь-якої національної економіки?
 • 9. Які вам відомі елементи системи ринкової інфраструктури за рівнями управління?
 • 10. Дайте оцінку загальної стратегії ринкового ціноутворення. Яку стратегію реалізує компанія, в якій ви працюєте?

ТЕСТИ

 • 1. Маркетинг торгівлі - це:
  • а) філософія управління різноманітними комунікаціями в процесі виробництва товарів, послуг;
  • б) комплекс планово-управлінських рішень при розробці нових видів товарів, послуг;
  • в) філософія ринкового участі, спрямована на активізацію підприємницької діяльності з метою задоволення розумних здорових потреб клієнтів, їх споживчих потреб;
  • г) єдина система принципів, цілей, завдань для формування соціально корпоративної відповідальності, культури організації та іміджу.
 • 2. Цілі маркетингу торгівлі - це:
  • а) орієнтація на витяг максимально можливого прибутку;
  • б) вміння гнучко відмовитися від відповідальності за виконання прийнятих зобов'язань;
  • в) рівень утримання споживачів;
  • г) повна незалежність від інтересів і дій суб'єктів ринку.
 • 3. Який з принципів маркетингу в комерційній діяльності створює комерсанту репутацію в діловому світі?
 • а) ринкова орієнтація комерції;
 • б) вміння передбачати комерційний ризик;
 • в) виділення пріоритетів у комерційній діяльності;
 • г) висока корпоративна відповідальність за виконання прийнятих зобов'язань по операціях купівлі-продажу.
 • 4. Що є головною метою маркетингової діяльності?
 • а) стабільність цін;
 • б) оптимізація сукупних витрат;
 • в) отримання наміченої прибутку в режимі максимального задоволення запитів споживачів;
 • г) концепція партнерства. [1]

 • [1] В концепції партнерства головне - це: а) встановлення угод з фінансовими структурами (можливість кредитування для страхування ризиків з метою підтримки інтересів партнерів); б) створення атмосфери взаєморозуміння і співдружності; в) сукупність процесів і операцій, направленнихна здійснення купівлі-продажу товарів з метою задоволення купівельного попиту і отримання прибутку; г) створення «віртуальних» команд по роботі з регіональними компаніями.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >