Вивантаження товарів

Перш ніж приступити до безпосередньої приймання товарів, необхідно їх розвантажити. При розвантаженні здійснюється пересування товарів з транспортного засобу на товарну платформу. Робота з розвантаження товарів є першою в послідовності операцій з приймання товарів, що закінчуються їх розміщенням на складі для подальшого зберігання. Для вивантаження товарів застосовують різні типи підйомно-транспортного устаткування: конвеєри, електронавантажувачі, транспортери, засоби малої механізації. Товари в різній тарі переміщують з транспортного засобу і укладають в зоні приймання. У разі великого скупчення товарів необхідно якнайшвидше розвантажити транспортний засіб, дотримуючись при цьому ідентифікацію окремих вантажів. Щоб уникнути змішання вантажів слід виділити в межах виділеного відвантаженого простору для кожного вантажу спеціальне місце.

Приймання товарів

По завершенні розвантаження товару представник експедиторської або транспортної компанії надає представнику складської структури (контролеру, диспетчеру складу) вантажну накладну. За вантажної накладної здійснюється приймання товару за кількістю. Товари приймаються по числу вантажних (товарних) місць. З цього моменту відповідальність за збереження товарів переходить на працівника, відповідального за приймання товару на склад. Невідповідності в кількості відвантажених товарів даними накладної, а також виявлені пошкодження тари або упаковки відзначаються у вантажній накладній. Перевірка товарів але якістю здійснюється після розпакування тарних коробок. Прийняті товари реєструються. Журнал реєстрації прийнятих товарів є документом, що фіксує надходження товару на склад, і ведеться зазвичай працівником, відповідальним за виконання цієї роботи. Відомості про прийняте замовленні заносяться в журнал з присвоєнням реєстраційного номера. Реєстраційний номер служить довідкової посиланням для майбутніх операцій з обробки товару на складі. Після перевірки за кількістю товари переміщуються в приміщення для розпакування і перевірки за якістю.

Розпакування товарів

Операцію розпакування здійснюють для перевірки якості отриманого товару. Іноді в тарі знаходяться по-різному упаковані товари, в цьому випадку також потрібно розпакування. Товар в упаковці підприємства-виробника зазвичай не перевіряється, виняток становлять лише випадки виявлення будь-якого пошкодження тари. Якісна перевірка товару сприяє кращій організації зберігання, обліку, і наступного відпуску товару зі складу. Розпакування дозволяє організувати впорядковане складування товарів на складі і скорочує час виконання замовлень споживачів.

Перевірка товарів. Сутність цієї операції полягає у встановленні відповідності фактично отриманого товару замовленням постачальникам товару. Така перевірка має на меті ідентифікувати відвантажений товар, визначити його кількість і якість і порівняти отримані в результаті перевірки дані із замовленням на поставку.

Розміщення товарів для складського зберігання

Кожен товар після завершення його приймання і перевірки слід помістити у відведений йому на складі місце.

Для переміщення товару на зберігання потрібно:

 • o вирішити питання про те, яку кількість товару розмістити в активній складській зоні і яке в резервній;
 • o визначити необхідні для розміщення товару розміри активного і резервного складського простору;
 • o розподілити товари згідно з маркуванням;
 • o визначити місце зберігання товару;
 • o перемістити товар до відведеного на складі місця зберігання. Пересування і укладку товарів у штабелі або на стелажі до межах обраної здійснюють працівники відділу прийому складу. При виборі місця зберігання товару враховуються кількість і частота надходження товарів. Рішення про розміщення певної кількості товару в резервній або активній зоні приймається окремо по кожному товарному найменуванню. У практиці складів прийнято місця активної зони зберігання поповнювати запасами з резервних зон, а резервні зони наповнювати новими товарами в міру їх надходження. При такому порядку здійснюється витрачання запасів у порядку їх приходу на склад. Для кожного найменування товару встановлюється певна зона зберігання. Товар переміщається в виділену зону і укладається в штабелі, стелажі або розміщується в спеціально відведеному місці. Працівники складу при комплектуванні замовлень споживачів повинні добре знати точне місце храпения кожного найменування товару. Для полегшення пошуку товарів на складі застосовується індивідуальне маркування контейнерів або стелажів, заводяться спеціальні картки обліку однорідного товару, що зберігається в різних місцях. Рух товару до виділеними зонами не повинно представляти невпорядковане пересування вантажів, а бути добре підготовленою та організованою операцією. Менеджер складу несе матеріальну відповідальність за кожен наявний товар і зобов'язаний знати асортимент і загальна кількість що знаходяться на зберіганні товарів.

Зберігання товарів на складі є однією з найважливіших операцій логістичного процесу. Зберігання товарів починається після їх прийому і переміщення на склад. У невеликих за розмірами складах всі операції технологічного процесу можуть здійснюватися однією групою працівників. У великих складах для виконання операцій з приймання, зберігання і відвантаження товарів організовуються відповідні підрозділи. Всі роботи по зберіганню і змісту товару на складі повинні бути організовані таким чином, щоб найбільшою мірою сприяти наверненню товарно-матеріальних цінностей. Будь-які дії, що затримують процес цього звернення, повинні ретельно аналізуватися і усуватися.

Запаси товарів повинні забезпечувати товарообіг і безперервність процесу руху товарів у сферу споживання. Час зберігання товару на складі слід скорочувати до необхідного мінімуму у зв'язку з тим, що значні грошові кошти, вкладені в товар, вимагають швидкого обороту. Товарно-матеріальні цінності, довго залежується на складі, не уявляють вигідного вкладення капіталу і можуть стати в кінцевому підсумку баластом. Зменшуючи готівкові запаси і економічно заповнюючи їх у певні проміжки часу, можна домогтися зменшення розмірів капіталовкладень. Чим швидше товародвижение, тим ефективніше процес забезпечення споживачів необхідними товарами. При постійно циркулюючому потоці товарів від постачальника до дистриб'ютора і далі до товарополучателей необхідність у розширенні складських приміщень знижується, зменшуються витрати на зберігання.

Кількість знаходиться на складі товару залежить від потреб товарополучателей і обумовлюється кон'юнктурою ринку. Кількість зберігаються на складі товарів залежить від можливості постачальників забезпечувати ритмічні безперебійні поставки товарів. Пропозиція і попит є визначальними факторами при закупівлі товарів.

Зберігання товарів на складі включає виконання наступних операцій:

 • o організацію складського простору;
 • o розміщення товарів;
 • o рух і переміщення товарів;
 • o забезпечення безпеки складського майна і товарів, створення необхідних умов зберігання та охорони товарів;
 • o організацію обліку товарів;
 • o забезпечення відпуску товарів зі складу;
 • o забезпечення можливості застосування підйомно-транспортного устаткування.

Планування складських приміщень повинна відповідати наступним вимогам:

 • o забезпечувати застосування найбільш раціональних способів розміщення та укладання товарів;
 • o виключати негативний вплив одних товарів на інші при їх зберіганні;
 • o мати можливість застосовувати підйомно-транспортне обладнання.

При плануванні складських приміщень слід дотримуватися умови:

 • o оптимального використання складських приміщень;
 • o досягнення максимальної ефективності при поводженні з товарами;
 • o підвищення економічності виконання всіх складських операцій;
 • o гнучкої організації роботи складського персоналу та обладнання;
 • o економічного ведення складського господарства, догляду за устаткуванням і прибирання приміщень.

Планування площі складських приміщень має здійснюватися з урахуванням постійно мінливих вимог до зберігання товарів. При складанні плану використання складської площі слід враховувати, що в міру зниження попиту на одні товари виростає попит на інші. Пристрій складу багато в чому залежить від асортименту товарів. Від того, які товари зберігаються на складі, залежить створення певних умов храпения з урахуванням фізико-хімічних властивостей і особливостей товарів.

Завдання складського планування полягає у забезпеченні зберігання товарів таким чином, щоб зробити їх максимально доступними при відправленні споживачу. Всі складське простір можна розглядати як єдине ціле, що складається з використовуваних і невикористовуваних площ для зберігання. На невикористовуваної для зберігання площі розміщуються різні підсобні і допоміжні приміщення. Використовувана для зберігання складська площа є приміщенням складу, призначеним тільки для зберігання товару. Вона складається із суми площ, відведених під зберігання кожного виду товару. Переходи між стелажами і різні робочі приміщення не використовуються для зберігання товару. Зазвичай при розміщенні товарів па зберігання розрахунком піддаються тільки використовувані для зберігання площі. Планування невикористовуваної для зберігання площі здійснюється при первісній розробці внутрішнього планування складу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >