ВИСНОВОК

Цей навчальний посібник, присвячене безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях, відноситься до галузей знань, права та діяльності, що стосуються кожної людини, як в особистому, так і в трудовому плані. Адже кожен з нас стурбований особистою безпекою, безпекою своїх рідних і близьких, безпекою свого робочого ділянки і своєї справи в цілому. Тому автори сподіваються, що викладені в систематизованому вигляді науково-технічні, правові, організаційні, методичні основи і, в якійсь мірі, технологічні основи діяльності в галузі безпеки в надзвичайних ситуаціях виступлять не тільки гармонійним і важливим теоретичним навчальним розділом безпеки в цілому, але з'являться джерелом усвідомлених практичних дій учнів щодо забезпечення як їх особистої, так і суспільної безпеки.

Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях не лише актуальна для сучасної людини область знань, права і діяльності, а й дуже складна область, яка включила в себе в теоретичному і практичному плані значне число різних дисциплін, правових норм і величезний досвід важкою і небезпечної роботи з протидії надзвичайним ситуаціям . Природно, настільки складна область, що складається в тісному взаємозв'язку з численними іншими сторонами індивідуальної та колективної життєдіяльності, схильна внутрішній динаміці, до постійних змін. Тому слід очікувати, що інформаційна база, закладена в посібник, буде також поступово змінюватися з отриманням нових наукових знань, вдосконаленням технічного оснащення, введенням в дію нових нормативних правових документів, перетворенням організаційних структур, розвитком систем управління, модернізацією технологій тощо Ці можливі зміни учнем згодом доведеться враховувати, використовуючи поряд з посібником свіжу інформацію.

Важливий вплив на зміст основ безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях крім природних змін до існуючих механізмах протидії надзвичайним ситуаціям нададуть в майбутньому глобальні зміни в житті земної цивілізації. Перехід людства в нове століття і нове тисячоліття знаменується наступаючим системною кризою цивілізації, процесами глобалізації земного існування, реальним становленням елементів постіндустріального суспільства. Поряд з відомими небезпеками, в житті виникають нові виклики та загрози, часто небачені раніше. Багато з них пов'язані з глобальними проблемами - загальними мають за охопленням, силі та інтенсивності планетарний масштаб утрудненнями і суперечностями у взаєминах природи, людини, суспільства, держав, світового співтовариства. Багато з цих проблем були відомі і раніше, але більшість виникли на сучасному етапі розвитку цивілізації в результаті несприятливого перебігу діяльності людей, природних процесів, негативних проявів глобалізації. Щоб отримати хоча б загальне уявлення про рівень небезпеки і доленосність глобальних проблем, досить назвати демографічну проблему з її перенаселеністю і старінням населення Землі, екологічна криза, виснаження невідновлюваних ресурсів, зміна клімату, виснаження озонового шару атмосфери, зведення лісів, опустелювання, розповсюдження зброї масового ураження, енергетичну проблему, зростання екстремізму на національному і релігійному грунті, міжнародний тероризм, криміналізацію суспільства і організовану злочинність, бідність, проблему виникнення нових небезпечних хвороб і багато іншого.

Відомо, що невирішені глобальні проблеми є джерелом надзвичайних ситуацій. Забезпечити безпеку життєдіяльності в цих умовах буде можливо лише, подолавши або хоча б пом'якшивши глобальні проблеми. Таким чином, можна з високою ймовірністю передбачити, що область безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях в недалекому майбутньому додатково включить у себе протидію глобальним загрозам. Це зажадає залучення до заходів щодо забезпечення безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях величезних ресурсів, освоєння нових теорій і дисциплін, побудови нових механізмів захисту та протидії, інтеграції міжнародних зусиль і багато іншого.

Вступивши в третє тисячоліття, світ з тривогою і надією за долі цивілізації дивиться в майбутнє. Які прогнози та очікування виправдаються, чого не вдасться досягти, які невідомі ще загрози належить зустріти і парирувати? На всі ці питання відповість життя. Однак глибоке освоєння питань безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях може зробити життя кожного більш передбачуваного і безпечного.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >