Особливості укладення договору в електронній торгівлі в інформаційних системах загального користування

Умови укладання, виконання, зміни, розірвання договору в електронній торгівлі в інформаційних системах загального користування засновані на юридичній конструкції публічного договору (ст. 426 ЦК України).

Публічним договором визнається договір, укладений комерційною організацією і встановлює її обов'язки з продажу товарів, виконання робіт або надання послуг, що така організація але характером своєї діяльності повинна здійснювати стосовно кожного, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку , енергопостачання, медичне, готельне обслуговування тощо).

Особливий механізм укладення договорів через веб-сайти в мережі Інтернет - найважливіша складова частина електронної торгівлі в інформаційних системах загального користування. Тут допускаються різні способи укладання договору: не тільки за допомогою обміну електронними документами, що містять оферту і акцепт, але й шляхом вчинення інших дій, призначених для вираження оферти або акцепту, включаючи натискання або клацання кнопкою миші по вказаній "іконці" чи іншого значку на екрані комп'ютера , але не обмежуючись ними. Договір також може бути укладений в результаті технічної взаємодії автоматизованої інформаційної системи та фізичної особи або взаємодії автоматизованих інформаційних систем, яке відбувається без одночасного контролю з боку фізичних осіб.

Характерна особливість електронної торгівлі в інформаційних системах загального користування полягає в тому, що її учасники не мають можливості попередньо узгодити умови, які стосуються електронної процедурі здійснення операцій. Сторона, яка пропонує товари, роботи, послуги, як правило, надає іншій стороні, що використовує цю систему, технологію, що дозволяє укласти договір і зробити замовлення.

У подібній ситуації оферта повинна містити всі істотні умови договору, а також умови, які стосуються електронного способу його укладення:

 • o порядок укладення договору за допомогою обміну електронними документами або вчинення інших дій;
 • o порядок використання аналогів власноручного підпису;
 • o порядок направлення та відкликання акцепту;
 • o спосіб виправлення помилок під введеної інформації при укладенні договору;
 • o вказівки на умови, що включаються в договір, шляхом відсилання до електронних документів, розміщеним в інформаційній системі загального користування;
 • o спосіб зберігання і пред'явлення електронних документів та умови електронного доступу до них, а також умови надання паперових копій електронних документів.

У договорі, що укладається в інформаційних системах загального користування, може бути передбачено, що його окремі умови включаються в договір шляхом відсилання до електронного документом, розміщеним у відповідній інформаційній системі. У цьому випадку необхідно забезпечити можливість безперешкодного доступу до нього протягом терміну дії договору. При укладанні договорів в інформаційних системах загального користування повинен бути реалізований механізм захисту нрав учасників електронної торгівлі.

Сторона, яка пропонує товари, роботи, послуги в електронній торгівлі, повинна забезпечити іншій стороні протягом розумного строку доступ до електронних документів, що містять договірні умови, а також зобов'язана надати покупцю (замовнику) товарів, робіт, послуг документи на паперовому носії, пов'язані з укладанням та виконанням договору.

У договорі має бути також передбачений порядок зберігання електронних документів, що використовуються при укладенні договору. Зберігання здійснюється протягом строку, встановлено го законом або угодою сторін, і має супроводжуватися хропінням програмних і апаратних засобів, що дозволяють відновити електронний документ в первісному вигляді для подальшого використання при забезпеченні їх цілісності і незмінності.

Зазначена інформація повинна включати такі обов'язкові відомості російською мовою:

 • o повне найменування юридичної особи із зазначенням її організаційно-правової форми або прізвище, ім'я та по батькові громадянина, зареєстрованого як індивідуального підприємця;
 • o місце знаходження й відомості про державну реєстрацію юридичної особи або відомості про реєстрацію індивідуального підприємця; електронна адреса; поштову адресу та телефон, але яким здійснюється зв'язок.

Інформаційно-аналітична і торгово-операційна система "Ринок продукції, послуг і технологій для електроенергетики B2B-Energo", створена з базових програмно-технічних модулів, які були раніше спроектовані в рамках роботи над створенням Єдиної системи закупівель для державних потреб відповідно до чинного російського законодавством (далі - Система), який регламентує державні закупівлі, включає кращі російські і зарубіжні розробки, що відображають новітні тенденції в галузі електронних технологій з наукової організації систем межфирменной торгівлі в мережі Інтернет. Працюючи в Системі, можна успішно вирішувати різноманітні питання, що виникають у повсякденному діловій практиці, тому що дана Система надає її учасникам великі можливості і дозволяє успішно вирішувати різноманітні питання (табл. 5.18). Оскільки всі учасники Системи працюють в одному інформаційному форматі (використовуючи загальноросійський класифікатор), то пошук необхідної інформації відбувається значно швидше і зручніше, результати такого пошуку є більш точними.

Таблиця 5.18. Функціональна структура інформаційно-аналітичної та торгово-операційної системи

№ п / п

Найменування функції

Зміст функції

1

Інформаційна функція

Ознайомлення з переліком організацій, що діють в Системі.

Отримання інформації з цікавої організації і розміщення в Системі інформації про свою організацію.

Отримання інформації про діючих і нових нормативних, інструктивних і регламентних документах але відповідної проблематики

2

Функція маркетингу

Здійснення пошуку покупців і споживачів цікавлять продукції, робіт і послуг. Отримання інформації про потреби і пропозиціях продукції, робіт і послуг, які розміщують в Системі інші організації

3

Рекламна функція

Розміщення інформації про свою організацію в Системі, в єдиному інформаційному просторі, переваги рекламної кампанії, яку можна провести у всесвітньому масштабі. Представлення своєї організації та значне розширення кола потенційних клієнтів

4

Торгова функція

Здійснення в якості організатора торгів комплексу різноманітних торгово-закупівельних заходів щодо реалізації чи придбання товарів, робіт і послуг (прості продажу / купівлі, аукціони та конкурси різного ступеня складності).

Проведення в якості учасника торгів комплексу різноманітних торгово-закупівельних заході з іншими учасниками системи (прості продажу / купівлі, аукціони та конкурси різного ступеня складності)

5

Аналітична функція

Проведення порівняльного аналізу різних показників діяльності організацій, що працюють в Системі.

Вибір контрагентів для виконання поставок, робіт і послуг щодо необхідної тематики. Регулярне отримання статистичних даних по підприємствах і операціях, які проводяться на торговому майданчику Системи

6

Функція захисту інформації

Спілкування з допомогою внутрішньосистемної поштової служби, що виключає попадання в комп'ютер користувача вірусів, рекламної розсилки та іншої неробочий інформації. Здійснення безпечного електронного документообігу, побудованого з використанням сертифікованих засобів криптографічного захисту інформації.

Посилення рівня комп'ютерної безпеки при роботі в Інтернеті (шифрування пересилається і додаткові перевірки (на програмному рівні) прийшла електронної пошти)

7

Розрахунково-фінансова функція

Проводка через Систему розрахунків по торгах різного ступеня складності в єдиному нормативно-технологічному просторі і за єдиними правилами.

Підвищення прозорості розрахункових операцій але операціях підприємств, що працюють в Системі. Консолідація розрахунків в єдину інформаційну базу.

Забезпечення централізованого фінансового контролю та формування комплексної фінансової звітності.

Формування прозорої фінансово-розрахункової історії організацій, що працюють в Системі

8

Функція кадрового обміну

Отримання та розміщення інформації про потреби організацій у фахівцях і колективах.

Ознайомлення з переліком фахівців і колективів, у чиїх роботах і послугах бідують організації, що працюють в Системі

Система стандартів з організації закупівельної діяльності, призначена для впорядковування підходів до регламентації закупівель, відповідно до сучасних вимог була розроблена для продукції, споживаної замовниками ВАТ РАО "ЄЕС Росії", і включає сім стандартів (табл. 5.19).

Система стандартів призначена для керівників і фахівців, які займаються організацією закупівельної діяльності; проведенням закупівель і відповідальні за контроль закупівельної діяльності.

Процедурна регламентація закупівель застосовується з метою забезпечення цільового та ефективного витрачання грошових коштів замовника, а також отримання економічно обґрунтованих витрат (ринкових цін на продукцію) і запобігання можливих зловживань з боку закуповують співробітників.

Таблиця 5. 19. Система стандартів але організації закупівельної діяльності

п / п

Назву стандарту

Зміст стандарту

1

Основні положення регламентації, терміни та визначення

Описує основні положення організації закупівельної діяльності і встановлює значення термінів

2

Способи закупівель, умови їх вибору і процедури

Встановлює набір допустимих способів закупівель, алгоритми проведення та умови їх застосування

3

Управління

Визначає вимоги та рекомендації щодо функціонування органів управління закупівлями, контролю організації закупівельної діяльності

4

Документи

Визначає вимоги до переліку та формам прийнятих замовниками документів, що описує процедури закупівель на різних етапах їх здійснення

5

Планування закупівель, аналіз ринку, споживання продукції

Описує процеси, що пов'язані з плануванням закупівель, аналізом ринку і споживанням закупленої продукції

6

Підготовка кадрів

Визначає вимоги щодо підбору і підготовки кадрів, що забезпечують закупівельну діяльність

7

Інфраструктура

Визначає вимоги до інформаційного забезпечення закупівельної діяльності, до електронних торговим майданчикам (технічні та процедурні); рекомендовані напрями використання електронних торговельних майданчиків, порядок підтвердження відповідності електронної торговельної площадки встановленим вимогам (сертифікація)

Регламентація закупівель:

 • o побудована на розумному використанні спеціальних прийомів для цілеспрямованого посилення дії ринкових законів в кожному разі закупівлі;
 • o здійснюється шляхом застосування обов'язкових процедур, які повинні виконуватися закуповують співробітниками при кожній закупівлі вартістю вище певного значення (такі процедури можуть також застосовуватися і при більш дрібних закупівлях, якщо це визнано доцільним);
 • o базується на системному підході, який означає для кожного замовника наявність регламентує середовища; встановленої організаційної структури управління закупівлями і їх контролю; підготовлених кадрів для проведення закупівель; налагодженої інфраструктури закупівель;
 • o спирається на дотримання корпоративної єдності правил закупівель;
 • o передбачає повноваження і відповідальність закуповують співробітників.
Епілог

Стратегія закупівель фірми базується на принципах логістики з урахуванням характеру господарських зв'язків, які визначають ситуацію скоєння закупівель матеріально-технічних ресурсів. Відомі такі основні види ситуацій здійснення закупівель: повторювана і нова. При цьому повторювана (повторна) покупка може бути як незмінною, так і передбачати певні зміни. Саме ці особливості господарських зв'язків значною мірою зумовлюють структурування логістичних каналів і систем.

Логістичні рішення в управлінні закупівлями виступають наслідком рішення основного економічного завдання "виробляти або закуповувати" стосовно сфері постачання; інші завдання (оптимізації кількості постачальників, режиму поставок) є наслідком вирішення першого завдання.

Основою логістичної координації в закупівлях виступає функціональний цикл логістики постачання; метою ж логістичної координації - забезпечення узгодженості реалізації функціонального циклу постачання з аналогічними циклами у сфері виробництва і розподілу.

Оптимізація бази постачальників полягає не тільки у визначенні числа постачальників, але і в зрівноважуванні можливостей служби закупівель підприємства, з одного боку, з мінімальною кількістю надійних постачальників, що надають товари та послуги високої якості, на основі конкурентоспроможної ціни - з іншого. Управління постачальниками направлено на організацію, управління і створення портфеля постачальників, що передбачають три види діяльності: управління базою постачальників; вплив на постачальників; інтеграцію постачальників. Оцінку потенційного постачальника доцільно здійснювати комплексно, враховуючи його технічні можливості, виробничий або дистриб'юторський потенціал, фінансовий стан. Розрахунок ненормованих значень показників його надійності слід проводити, керуючись принципами бенчмаркінгу, на основі репрезентативної групи контрагентів.

Ефективність закупівель характеризують такі показники: скорочення витрат у результаті аналізу процесу закупівель; допустимі параметри якості основних видів матеріальних ресурсів; відсоток своєчасних поставок; випадки дефіциту матеріальних ресурсів на виробничому складі, які викликали зупинку планового виробництва; кількість змін замовлень на поставки і класифікація їх причин; кількість отриманих і оброблених заявок па закупівлю; склад службовців відділу закупівель і продуктивність їх праці; транспортні витрати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >