-провайдери

Абревіатура 4PL є похідною від англійського терміна fourth party logistics providers. Це логістичні інтегратори повного циклу. Відмінність даного типу компаній від 3PL -провайдерів полягає в застосуванні системного підходу до управління всіма логістичними бізнес-процесами замовника, координації дій фокусної компанії і се ключових контрагентів в ланцюзі постачань, забезпеченні їх ефективної взаємодії та обміну даними в реальному масштабі часу на основі сучасних інформаційних систем і технологій.

Усіх логістичних інтеграторів повного циклу також можна розділити на дві категорії з урахуванням того, мають вони реальні фізичні активи (asset based) або не мають і діють при оптимізації логістичних систем тільки як посередники (non-asset based).

Повний пакет логістичного сервісу, який має бути в змозі реалізувати компанія, що претендує на статус 4PL -провайдер в розвинених країнах, включає наступний перелік послуг:

 • o пряме транспортування;
 • o управління складуванням;
 • o консолідацію відправок;
 • o експедирування;
 • o оформлення платежів за перевезення;
 • o супровід вантажів;
 • o послуги митного брокера;
 • o проектування інформаційних систем;
 • o вибір інформаційного забезпечення;
 • o забезпечення функціонування інформаційних систем;
 • o вибір перевізників;
 • o переговори про тарифи;
 • o повернення товару;
 • o управління автотранспортом;
 • o переупаковку, маркування;
 • o контрактне виробництво;
 • o управління виконанням замовлень;
 • o консолідацію відправок;
 • o управління запасами;
 • o формування замовлень;
 • o забезпечення запчастинами;
 • o консультаційні послуги;
 • o постачання матеріалами.

Слід звернути увагу, що для досягнення статусу 3PL -провайдер достатньо тільки реалізувати набір послуг, який дозволить комплексно управляти окремим бізнес-процесом, наприклад забезпеченням товароруху від моменту прийому заявки клієнта до сервісного обслуговування проданого товару.

Сучасний ринок логістичних послуг характеризується тим, що споживачі вимагають від логістичних операторів надання більш широкого і вичерпного набору послуг, оскільки хочуть співпрацювати тільки з одним провайдером в ролі ведучого логістичного менеджера.

Сьогодні в області логістики найбільш зростаючим сегментом є 3PL -провайдінг, який займає сьогодні в Європі близько 40% від загального обсягу ринку сервісу в логістиці.

Формування в Росії ринку 3PL і тим більше 4PL -провай-Дінг тільки починається. Однак попит на логістичні послуги у нас стабільно зростає за рахунок виходу на російський ринок іноземних ритейлерів, налагоджені технології яких припускають спеціалізацію їх партнерів па основних видах діяльності, насамперед на закупівлях та збуті. Не маючи достатнього досвіду організації логістики в російських умовах, вони прагнуть передати складські, транспортні та інші функції в управління сторонньої організації, пред'являючи при цьому вельми жорсткі вимоги до якості послуг.

Найбільші російські торговельні мережі, які є також потенційними клієнтами логістичних компаній, прекрасно усвідомлюють, що логістика - не їхня бізнес. Будувати власні розподільчі центри та організовувати служби доставки їх змушує виключно відсутність на ринку пропозиції, що повністю відповідає їхнім потребам.

Па ринку контрактної логістики, основою якого в Росії, як і у всій Європі, є послуги 3PL -провайдерів, є значний обсяг незадоволеного попиту. Основними цілями співробітництва торгових і виробничих компаній з логістичними посередниками даного класу є отримання конкурентних переваг за рахунок:

 • o скорочення операційних логістичних витрат, підвищення ефективності функціонування ЛЗ і, як наслідок, зниження собівартості продукції;
 • o підвищення рівня гнучкості фірми і здатності адаптуватися до постійних змін умов ведення бізнесу;
 • o зменшення ризиків;
 • o скорочення тривалості операційних і логістичних циклів.

Пріоритетними завданнями логістичних операторів повинні стати досягнення високої якості та комплексності надаваних послуг, розширення матеріально-технічної бази і організація злагодженої взаємодії з митними органами. Наявність попиту стимулюватиме процес формування логістичних посередників, відповідають пропонованим компаніями вимогам.

При виборі зовнішнього логістичного партнера бажано знайти такого провайдера, який крім його власних потреб готовий обговорювати потреби клієнтів організації-партнера. Необхідно встановити стандарти для ключових параметрів діяльності. Професійні провайдери можуть підтримувати цілий ряд програм поліпшення якості і зазвичай включають "метрики виконання" (performance metrics) в контракт. У разі перевищення очікувань вони готові обговорювати угоди на основі участі в поділі прибутку і готові заплатити штраф у разі, коли вони не зможуть впоратися з поставленим завданням.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >