Автомобільний транспорт

Традиційно використовується для перевезень на короткі відстані. Одна з основних переваг - висока маневреність. За допомогою автомобільного транспорту вантаж може доставлятися "від дверей до дверей" з необхідною ступенем терміновості. Цей вид транспорту забезпечує регулярність поставки, і навіть можливість поставки малими партіями. Тут але порівняно з іншими видами пред'являються менш жорсткі вимоги до упаковки товару, спрощене оформлення документів, більш гнучка система платежів за перевезення.

Основним недоліком автомобільного транспорту є порівняно висока собівартість перевезень, плата за які зазвичай стягується за максимальною вантажопідйомності автомобіля. До інших недоліків цього виду транспорту відносять також терміновість розвантаження, можливість розкрадання вантажу і викрадення автотранспорту, порівняно малу вантажопідйомність. Автомобільний транспорт екологічно несприятливий, що також стримує його застосування.

Залізничний транспорт

Цей вид транспорту добре пристосований для перевезення різних партій вантажів за будь-яких погодних умовах. Залізничний транспорт забезпечує можливість порівняно швидкої доставки вантажу на великі відстані. Перевезення регулярні. Тут можна афективно організувати виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.

Істотною перевагою залізничного транспорту є порівняно невисока собівартість перевезення вантажів.

До недоліків залізничного транспорту слід віднести невисоку швидкість доставки вантажів, обмежена кількість перевізників, а також не завжди наявну можливість доставки до пунктів споживання, тобто при відсутності під'їзних шляхів залізничний транспорт повинен доповнюватися автомобільним.

Морський транспорт

Є найбільшим перевізником у міжнародних перевезеннях. Його основні переваги - низькі вантажні тарифи та висока провізна спроможність. При перевалці вантажів за схемою "борт - борт" транспорт звільняється від портових зборів за зберігання, що має велике значення для експортних перевезень.

До недоліків морського транспорту відносять його низьку швидкість, жорсткі вимоги до упаковки і кріпленню вантажів, малу частоту відправок. Морський транспорт істотно залежить від погодних і навігаційних умов і вимагає створення складної портової інфраструктури.

Внутрішній водний транспорт

Для нього характерні низькі вантажні тарифи. При перевезеннях вантажів вагою більше 100 т на відстань більше 250 км цей вид транспорт - найдешевший.

До недоліків внутрішнього водного транспорту, крім малій швидкості доставки, відносять також низьку доступність в географічному плані. Це обумовлено обмеженнями, які накладає конфігурація водних шляхів, нерівномірність глибин і мінливі навігаційні умови.

Повітряний транспорт. Основні переваги - найвища швидкість, можливість досягнення віддалених районів, висока схоронність вантажів.

До недоліків відносять високі вантажні тарифи і залежність від метеоумов, яка знижує надійність дотримання графіка поставки.

Трубопровідний транспорт

Забезпечує низьку собівартість при високій пропускної здатності. Ступінь схоронності вантажів па цьому виді транспорту висока.

Недоліком трубопровідного транспорту є вузька номенклатура підлягають транспортуванню вантажів (рідини, гази, емульсії).

Виділяють шість основних факторів, що впливають на вибір виду транспорту. У табл. 7.1 дається оцінка різних видів транспорту загального користування по кожному з цих факторів. Одиниці відповідає найкраще значення. Експертна оцінка значимості різних факторів показує, що при виборі транспорту в першу чергу беруть до уваги надійність дотримання графіка доставки; час доставки; вартість перевезення.

Слід зазначити, що дані табл. 7.1 можуть служити лише для приблизної оцінки ступеня відповідності того чи іншого виду транспорту умов конкретної перевезення. Правильність зробленого вибору повинна бути підтверджена техніко-економічними розрахунками, заснованими на аналізі всіх витрат, пов'язаних з транспортуванням різними видами транспорту.

Таблиця 7. 1. Факторна оцінка різних видів транспорту

Факторна оцінка різних видів транспорту

Великі російські компанії при виборі перевізника вдаються до послуг транспортно-експедиційних фірм, що пропонують широкий спектр послуг з доставки вантажів, причому простежується тенденція передачі експедиційним фірмам не тільки функції з доставки та розподілу продукції, а й по храпении, що дозволяє відмовитися від власних складських комплексів. До того ж все зростаюча конкуренція безпосередньо серед експедиційних компаній змушує їх удосконалювати форми своєї роботи, застосовувати нові логістичні технології, безперервно навчати персонал і покращувати якість обслуговування.

Сучасна логістична концепція управління перевезеннями вантажів призвела до того, що метою взаємодії між продавцями і експедиторами стає чи не вилучення максимального прибутку для кожного учасника окремо, а її сукупна максимізація і справедливий розподіл (або пряме, або непряме - через тарифи). Головним для керівників підприємств є розуміння економічної вигідності заміни традиційної практики перевезень па систему наскрізних перевезень від місця походження вантажу до місця його кінцевого призначення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >