Моделі типових транспортних завдань

Зупинимося на найбільш важливих аспектах дослідження операцій в транспортній логістиці.

Транспортна задача

В умовах обмеження матеріальних, фінансових, часових та інших ресурсів в логістичних системах найбільш часто їх доводиться вирішувати виходячи з того, що багато західних економістів і підприємці в практичному плані обмежують діяльність логістичних підприємств транспортно-складської сферою, областю товароруху, що стосується таких функцій:

  • o утримання складів різних видів, з різними функціями і обладнанням;
  • o здійснення розмитнювати при міжнародних перевезеннях;
  • o формування та розбивки збірних партій вантажів, розподільних перевезень вантажів;
  • o створення та експлуатації автоматизованих систем обробки даних для складського зберігання, розрахунку витрат, розташування та оперативного управління товарами.

Таким чином, не зводячи весь спектр логістичних проблем до транспортних завданням, останнім слід приділяти значну увагу. Незважаючи на те що трактування завдань такого типу в літературі досить широка (від оптимального прикріплення споживачів до постачальників і планування асортиментної завантаження виробничих потужностей до опису транспортного елемента і прикордонних елементів економіки), змістовні частини алгоритмів в чому ідентичні. Транспортна задача в загальному вигляді охоплює залізничний, автомобільний, морський, річковий транспорт, трубопроводи та лінії електропередач; тут не потрібно припущення про стаціонарності перевезень, легко враховуються завантажувально-розвантажувальні роботи, а транспортні витрати видаються в натуральній формі.

У практичному плані потрібно їх конкретизація стосовно до певних умов. У найзагальнішому вигляді дана задача може бути сформульована таким чином.

Однорідний продукт, що знаходиться в т пунктах виробництва (зберігання) у кількості Рх ..... Pt ..... Р, ", потрібно доставити

в п пунктів споживання, потребу в даному продукті в яких становить 5 ,, Sp S ". Спочатку передбачається баланс поставленого продукту і потреби в ньому

Введемо наступні позначення:

Су - витрати на перевезення одиниці продукту з пункту виробництва (зберігання) г в пункт споживання У;

Ху - кількість продукту, що надходить з пункту виробництва (зберігання) I в пункт споживання].

Потрібно визначити обсяги перевезень і маршрути таким чином, щоб сума всіх транспортних витрат була мінімальною. Цільова функція має наступний вигляд:

Модель типовий транспортної ладами включає наступні обмеження.

1. Рівність обсягів виробництва (зберігання) і відправляється споживачам продукту в кожному пункті виробництва (храпения)

2. Рівність потреб і обсягів одержуваного продукту в кожному пункті споживання

Подібне завдання частіше зустрічалася в традиційному процесі матеріально-технічного постачання при плануванні прикріплення постачальників до споживачів або розподілу продукції підприємств-постачальників між підприємствами-споживачами.

Транспортна задача з тимчасовим обмеженням

Виходячи з парадигми логістики (потрібний товар потрібної якості в потрібному місці і в потрібний момент часу) досить часто в транспортній задачі головним стає тимчасовою критерій, що веде до зміни цільової функції завдання. Така ситуація, наприклад, при перевезенні швидкопсувних продуктів. У цьому випадку найкращим планом перевезень буде той, при якому час закінчення всіх перевезень мінімально. Подібне завдання іменується транспортної завданням за критерієм часу.

Є т пунктів відправлення продукції із запасами Рь Р "Рт і п пунктів призначення з потребами 5,, 5 |, 5". Баланс перевезень

Введемо позначення:

Ху -об'еми перевезень продукту з пункту г в пункту;

Тц -время перевезень продукту з / пункту в пункт). Передбачається, що Ц не залежить від перевезеного вантажу Ху, тобто кількість транспортних засобів завжди достатньо для здійснення будь-якого обсягу перевезень.

Потрібно визначити обсяги перевезень Ху таким чином, щоб не тільки виконувалися балансові умови:

але й було мінімізовано час закінчення всіх перевезень Т.

Головним у даній модифікації транспортної задачі є вираз часу Г через часи Ьу і перевезення Ху. Так як всі перевезення закінчуються в момент, коли завершується найтриваліша з них, то час Т є максимальне з усіх значень часу відображають тривалість нульових перевезень:

Потрібно знайти такий план перевезень Ху, для якого час '/' мінімально:

В даному випадку величина Т не є лінійною функцією змінних Ху, а тому поставлена задача не може бути вирішена в рамках лінійного програмування; правда, її можна звести до вирішення завдань лінійного програмування, але не однієї, а кількох.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >