КЕЙС 4 «ОЦІНКА РИЗИКІВ ПРОЕКТІВ В СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»

Інвестиційно-будівельний проект «Житлово-комерційний комплекс» є будівництво 6-поверхового великопанельного односекційного житлово-комерційного комплексу. Основні ризики проекту представлені в табл. 39.

Таблиця 39

Основні ризики проекту

ризики

опис

імовірність

заходи

виробничі ризики

Процедурно погоджувальну ризик

Виявляється в тому, що можливі значні затримки або відмови відповідних державних інстанцій затвердити, підписати або дати позитивний висновок на здачу об'єкта в експлуатацію

Середня

Щоб уникнути цього ризику або для того, щоб звести його до мінімуму, необхідно готувати і надавати необхідні документи завчасно

будівельний

ризик

Полягає в тому, що якість і експлуатаційні характеристики будинків не будуть відповідати високому вимогу і класу виставляються на продаж об'єктів нерухомості

низька

Необхідне посилення процедури контролю на ранніх етапах реалізації проекту з боку незалежного технагляду

Продовження табл. 39

ризики

опис

імовірність

заходи

Комерційні ризики реалізації

Ризик неможливості продажу приміщень в запланований термін

Характеризується тим, що не буде виконаний в запланований термін той обсяг продажів приміщень, який закладений в розрахунках

низька

Рекламне просування необхідно починати якомога раніше, щоб ознайомити потенційних покупців з новим продуктом

ціновий ризик

Виявляється в тому, що реалізує площі структура може виявитися не в змозі продати приміщення за встановленою вартістю в установлені терміни

низька

Щоб уникнути ризику в довгостроковому періоді необхідно враховувати кон'юнктуру ринку не тільки сьогоднішнього дня, але і майбутню і проводити розрахунки майбутньої вартості продажу на основі розрахункових методів

загальноекономічні ризики

інфляційний

ризик

Небезпечний неадекватним визначенням фінансових результатів діяльності підприємства внаслідок утворення інфляційної ями

Середня

Для мінімізації збитків необхідно проводити розрахунки виходячи з доларового еквівалента або з урахуванням коефіцієнта офіційного індексу інфляції

Податковий ризик

Характеризується зміною порядку, переліку та розмірів податків, які сплачуються підприємством

низька

Уникнути цього ризику практично неможливо. Для недопущення збитків необхідно включати в договори з партнерами положення про перегляд умов в разі змін в податковій

Закінчення табл. 39

ризики

опис

імовірність

заходи

системі або інших законодавчих змін

Зовнішні форс-мажорні обставини

природні

форс-мажорні

обставини

Включають всі ризики, що виникають внаслідок дії непереборних сил (наприклад, природних факторів або техногенних катастроф). Дані ризики можуть призвести до утворення дуже великих збитків

низька

Для попередження можливих наслідків від цих ризиків необхідно використовувати страхування в надійній страховій компанії, як на етан будівництва, так і після введення в експлуатацію до моменту реалізації

Поправка на ризик проекту визначається за даними табл. 40.

Таблиця 40

Поправки на ризик проекту

величина ризику

Мета проекту

Р,%

низький

Вкладення при інтенсифікації виробництва на базі освоєної техніки

3-5

середній

Збільшення обсягу продажів існуючої продукції

8-10

високий

Виробництво і просування на ринок нового продукту

13-15

Дуже високий

Вкладення в дослідження та інновації

18-20

В силу того, що житлово-комерційний комплекс - нове будівельне виробництво, величина ризику повинна бути прийнята в розмірі 13-15% (висока величина ризику). Нехай Р = 15%.

Ставка дисконтування, що враховує ризики при реалізації проектів, визначається за формулою:

де поправка на ризик

З урахуванням поправки на ризик NPV проекту:

Таким чином, проект має великий запас міцності при виникненні ризиків.

Управління ризиками. Для захисту від ризику зростання капітальних витрат передбачаються до використання гнучкі підходи при укладанні контрактів і доповнень до них з виконавцями. В окремих випадках з виконавцями можуть укладатися контракти за фіксованими цінами, в інших випадках - з відшкодуванням витрат або з ціною за одиницю об'єму. Це може дати замовнику можливість не понести додаткових витрат.

У ряді випадків проект-менеджер буде використовувати метод передачі ризику виконавцю. Під час укладання договору всі процедури, пов'язані з цими роботами (залучення експертів, технологія виконання, гарантії), будуть передані виконавцю.

Особливе місце при виконанні проекту будуть займати питання управління змінами (хоча передбачається, що питома вага внесених змін буде невисокий). Для загального контролю змін проект-менеджером може використовуватися набір формальних процедур, які визначають регламент змін раніше прийнятих офіційних документів проекту і порядок їх затвердження. У досить загальному вигляді цей процес буде проходити через п'ять основних стадій: обговорення; оцінка;

схвалення (прийняте рішення документується); реалізація;

підтвердження виконання.

При виконанні даного проекту проект-менеджер повинен контролювати три основні комплексні характеристики: час, обсяг робіт і вартість. Менеджером повинен вестися постійний моніторинг проекту: контроль;

стеження за виконаними роботами;

облік;

аналіз;

складання звітів про фактичне виконання проекту в порівнянні з планом.

Підрядник і виконавці з періодичністю в два тижні зобов'язані складати і затверджувати у проект-менеджера звіти встановленого зразка, а менеджер - проводити аналіз отриманих даних, оцінювати стан робіт за проектом щодо порогової дати, робити оцінку фактичних витрат, оцінку залишився обсягу робіт.

Процеси контролю даного проекту будуть поділені на наступні етапи:

  • 1. Загальний контроль змін за проектом.
  • 2. Ведення звітності по проекту (звіти про виконані роботи, прогноз з урахуванням наявних результатів).
  • 3. Контроль за зміною змісту проекту.
  • 4. Контроль за зміною розкладу проекту.
  • 5. Контроль витрат по роботах.
  • 6. Контроль якості.
  • 7. Контроль ризику - реагування на зміну рівня ризику в ході реалізації проекту.

Фактичне виконання робіт підрядниками буде контролюватися за допомогою методу детального контролю. Цей метод передбачає проміжні оцінки стану виконання роботи. Даний метод вимагає від менеджера оцінювати відсоток завершеності для робіт, що знаходяться в процесі виконання в кожному звіті підрядників. Для цього менеджером з кожним з підрядників буде затверджуватися графік виконання робіт з роз-

257

бівкой в процентному відношенні кожної з укрупнених робіт відповідно до їх планової вартістю. Такий же порядок відображення виконаних робіт буде передбачений в звітах підрядників. Цей підхід прийнятий тому, що, як правило, планова вартість укрупненої роботи є досить надійним показником значущості роботи.

З використанням методу детального контролю розробляється інтегрована система контролю, яка дозволить зосередити увагу на ступеня завершеності робіт, а не тільки на тимчасових і об'ємних параметрах проекту, а також є критерієм обгрунтування фінансування. Такий підхід дозволить виробляти фінансування підрядників і учасників проекту плавно, коректно, без ривків і стрибків. Це дуже важливо і для замовника, і для підрядника. Підрядник зможе отримувати обгрунтоване і необхідну кількість фінансових коштів в ході реалізації проекту.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >