Логістика аграрно-промислового комплексу (АПК)

Матеріальні потоки, генеровані сільськогосподарським виробництвом - основним постачальником сировини для АПК, мають ряд особливостей. У зв'язку з тим що в АПК, і насамперед у сільському господарстві, виробничий і біологічний процес тісно переплітаються, матеріальні потоки можуть мати біологічну природу (наприклад, молодняк тварин і птиці). Слід зазначити також значне внутрипроизводственное споживання виробленої в сільському господарстві продукції.

Для ЛПК характерне використання в якості основних засобів живих організмів, що часто призводить до генерування двох і більше матеріальних потоків, що значно відрізняються один від одного по властивостях і шляхам просування до кінцевого споживача. Так, від молочного стала великої рогатої худоби отримують два матеріальних потоку: молоко і телят. Для обох потоків можливо внутрипроизводственное використання. Молоко частково використовується для випоювання телят, а телички - на ремонт основного стада. Залишилося частина матеріальних потоків, в кінцевому підсумку, йде в переробку, але молодняк великої рогатої худоби перед цим повинен пройти стадію відгодівлі.

Слід звернути увагу і на таку особливість, характерну для ЛПК: матеріальний потік практично на будь-якій стадії може бути одночасно сировиною для наступної стадії логістичного ланцюга і кінцевим продуктом. Наприклад, вироблене сільськогосподарським підприємством зерно одночасно може бути вжите як насіння тут же або на іншому підприємстві, а може бути використано в якості сировини для борошномельної промисловості. У свою чергу, вироблена борошно буде сировиною для хлібопекарської промисловості, але може бути продана і як кінцевий продукт.

Наступна особливість матеріального потоку в АПК випливає з сезонності сільськогосподарського виробництва. Властива рослинництву яскраво виражена сезонність призводить до необхідності тривалого храпения запасів як готової продукції, так і сировини (насіння, корми). Так, тривалість зберігання овочевої продукції та картоплі в Московському регіоні може становити 9-10 міс.

Матеріальні потоки в ЛПК мають ще одну важливу особливість - вони значно змінюються при просуванні до кінцевого споживача. При цьому зміни у властивостях матеріального потоку призводять до змін вимог до зберігання продукції: температурі, вологості, освітленості, газовому середовищі, термінами зберігання. Це, у свою чергу, викликає необхідність мати спеціалізовані сховища, транспорт і місця реалізації.

Для більшості галузей промисловості характерно виробництво з великого числа комплектуючих обмеженого числа готових виробів, тобто звуження матеріального потоку. В АПК ж спостерігається зворотне явище: при просуванні до кінцевого споживача матеріальний потік по асортименту розширюється: сучасний м'ясокомбінат з обмеженого набору сировини виробляє кілька сотень найменувань продукції. Особливості матеріальних потоків в АПК вимагають додаткових зусиль для його логістичної підтримки.

В АПК існують особливості руху фінансових потоків, які слід враховувати в логістичному менеджменті.

Для деяких галузей АПК характерно розбіжність робочого періоду і власне процесу виробництва, тобто безпосереднє трудове вплив не призводить до закінчення виробничого процесу, а лише ініціює його. Наприклад, посів сільськогосподарських культур призводить до процесу початку їх виробництва або закваска молока починає процес виробництва кефіру. Цією особливістю виробничих процесів, а також об'єктивною необхідністю зберігання значних запасів пояснюється більш низька оборотність оборотних коштів в ЛПК.

У міру просування від процесу виробництва сировини до кінцевого споживача відбувається прискорення оборотності оборотних коштів. Так, якщо в сільському господарстві для рослинництва цей показник може становити одиницю, то у переробній галузі - 10-15, а в роздрібній торгівлі - 50-60. Подібна ситуація свідчить про необхідність фінансової підтримки виробництва сировини для успішного функціонування всього ланцюга.

Інформаційний потік - це потік повідомлень, в тій чи іншій формі генерує матеріальний потік або генерований їм у розглянутій логістичній системі.

Як уже зазначалося, основна мета логістики - ефективне просування матеріального потоку від виробника товару до його кінцевому споживачеві. Одночасно рухається потік інформації, що супроводжує і характеризує матеріальний потік. Крім цього зростає роль інформації про товар, особливо в продовольчому бізнесі. Після світових скандалів у зв'язку з коров'ячим сказом, пташиним грипом і т.д. споживач звертає увагу на походження продуктів. Їх безпека повинна стати пріоритетним напрямком розвитку АПК.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >