СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Термін окупності (РВР). Метод визначення терміну окупності інвестицій є одним з найпростіших і широко розповсюджених у світовій практиці. Якщо доход розподілений по роках рівномірно, то термін окупності розраховується розподілом одноразових витрат на величину річного доходу, обумовленого ними. При отриманні дробового числа воно округляється убік збільшення до найближчого цілого. Якщо прибуток розподілений нерівномірно, то термін окупності розраховується прямим підрахунком числа років, протягом яких інвестиція буде погашена кумулятивним доходом.

Нерідко термін окупності проекту розраховується більш точно, т. Е. Розглядається і дробова частина року; при цьому робиться мовчазне припущення, що грошові потоки розподілені рівномірно протягом кожного року.

При оцінці інвестиційних проектів з використанням показника РР, існує два варіанти точки відліку: проект приймається, якщо окупність має місце або проект приймається тільки в тому випадку, якщо термін окупності не перевищує встановленого в компанії деякого ліміту. У будь-якому випадку слід вибирати проект з найкоротшим терміном окупності, тому що чим коротше термін окупності, тим менше ризиків містить у собі проект і тим вищою буде його ліквідність.

Приклад. Є туристський інвестиційний проект з наступними показниками (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Потоки грошових коштів по роках

рік

Готівковий потік, руб.

Сукупні притоки, руб.

0

200000 (Ь)

0

1

68864

68864

2 (a)

79060

147924 (с)

3

78718 (d)

226642

4

64438

291080

Термін окупності може бути розрахований за такою формулою:

Показник терміну окупності інвестицій дуже проста під час розрахунків, разом з тим він має ряд недоліків, які необхідно враховувати при аналізі. Недоліки статистичного методу визначення терміну окупності інвестиційного туристського проекту полягають в наступному.

  • 1. При використанні методу окупності не враховується фактор часу, т. Е. Тимчасової аспект вартості грошей, при якому доходи і витрати, пов'язані з використанням інвестиційного проекту, приводяться до порівнянності за допомогою дисконтування. Для вирішення цієї проблеми може бути рекомендований метод визначення терміну окупності інвестицій з урахуванням їх дисконтування.
  • 2. Статистичний метод не враховує доходи (надходження), які отримає туристське підприємство після завершення економічно виправданого строку окупності. Тому при використанні цього методу як інструменту для прийняття управлінських рішень не враховуються інші можливі варіанти, розраховані на більш тривалий термін окупності і вимагають великих капітальних вкладень. В облік приймаються лише ті інвестиційні туристські проекти, які забезпечують швидке повернення інвестицій. Однак цей недолік легко усунути, якщо керівництво туристського підприємства буде мати інформацію про загальну тривалість використання інвестиційного проекту і розрахунки дисконтованого грошового доходу продовжити до кінця періоду використання інвестиційного проекту.
  • 3. Суб'єктивність підходу керівників туристських підприємств або інвесторів до визначення економічно виправданого періоду окупності інвестиційного проекту. Один з інвесторів може зажадати встановити економічно виправданий термін окупності інвестиційного проекту в п'ять років; інший - вважатиме за доцільне виділити фінансові ресурси на реалізацію інвестиційного проекту лише в тому випадку, якщо термін його окупності не перевищить трьох років.

Таким чином, виняткова орієнтація на показник - економічно виправданий термін окупності інвестиційного проекту - може привести до реалізації не найефективніших з безлічі інвестиційних туристських проектів.

Разом з тим, щоб уникнути помилок при виборі інвестиційного проекту, поряд з методом, заснованому на розрахунку терміну окупності інвестицій, доцільно застосовувати метод визначення норми прибутку на капітал.

Коефіцієнт ефективності інвестицій (ARR). Метод розрахунку коефіцієнта ефективності інвестицій (норма прибутку на капітал) має дві характерні риси:

  • -відсутність обліку вартості грошей у часі, т. е. не передбачає дисконтування показників доходу;
  • - дохід характеризується показником чистого прибутку PN (балансовий прибуток за вирахуванням відрахувань до бюджету).

Даний коефіцієнт називають також «облікова (бухгалтерська) прибутковість». Він вимірює прибутковість зі звичайною точки зору, пов'язуючи зазначені інвестиції (або середні інвестиції) з майбутньою щорічної середньої чистим прибутком.

Алгоритм розрахунку винятково простий, що і зумовлює широке використання цього показника на практиці: коефіцієнт ефективності інвестиції (ARR) розраховується розподілом середньорічного прибутку (PN) на середню величину інвестицій. Середня величина інвестицій знаходиться розподілом вихідної суми капітальних вкладень на два, якщо передбачається, що після закінчення терміну реалізації аналізованого проекту всі капітальні витрати будуть списані; якщо допускається наявність залишкової вартості (RV), то її оцінка повинна бути врахована в розрахунках. Для розрахунку ARR застосовується формула

Приклад. Є наступний туристський проект, в тис. Дол. США.

Початкові інвестиції - 100 000; встановлена тривалість - 20 років; щорічний приплив готівкових коштів - 15 500; Щорічна прямолінійна амортизація - 5000. Визначити показник ARR.

З економічної точки зору найбільш ефективний той туристський проект, який має найбільшу норму прибутку. Так як дохід і використана кількість інвестицій є звичайними величинами в бухгалтерському обліку, облікова (бухгалтерська) прибутковість (ARR) проста для розуміння і розрахунку.

Метод, заснований на коефіцієнті ефективності інвестицій, має ряд істотних недоліків, обумовлених в основному тим, що він не враховує часової компоненти грошових потоків (немає можливості оцінити цінність грошей в часі), і замість даних про потік готівки використовуються дані бухгалтерської звітності. Зокрема, метод не робить різниці між проектами з однаковою сумою середньорічного прибутку, але варьируемой сумою прибутку по роках, а також між проектами, що мають однакову середньорічну прибуток, але що генерується протягом різної кількості років. Саме тому цей метод є останнім підставою.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >