ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В ТУРИСТСЬКОЇ СФЕРІ.

Бізнес-планування в туризмі здійснюється з метою отримати уявлення про найбільш прийнятному варіанті розвитку об'єктів туристичної сфери (туристських організацій), що забезпечує досягнення сформульованих в явному вигляді цілей. Ці цілі можуть істотно відрізнятися як по окремим видам туристської діяльності, так і по організаціям однієї і тієї ж підгалузі туризму.

Як і в інших сферах економіки, бізнес-планування в туризмі покликане вирішувати ряд проблем управлінського характеру. Бізнес-плани розробляються для вирішення внутрішніх проблем із залученням інтересів зовнішніх партнерів.

До зовнішніх партнерам в першу чергу відносяться представники кредитних організацій та інвестиційних фондів, які є потенційними джерелами додаткових фінансових коштів. Для внутрішнього користування бізнес-плани розробляються з метою структурованого уявлення діяльності туристських організацій в прогнозному періоді, т. Е. Для вдосконалення процесу управління та інформування власників про стан і перспективи розвитку бізнесу.

Аналізуючи можливі напрями розвитку індустрії туризму в Росії, можна прийти до висновку, що в найближчій перспективі в умовах високо конкурентного середовища буде спостерігатися процес концентрації шляхом використання різних форм реорганізації туристських підприємств. Без цього російським підприємствам буде дуже складно відповідати на виклики конкурентів, в тому числі і іноземних. Можна очікувати, що в цих умовах досить часто буде зустрічатися така форма реорганізації комерційних організацій, як злиття. При цьому дуже важливим стає надання передбачуваним партнерам можливості знайомитися зі станом справ на своїх підприємствах, потенціалом, ринком, стратегічними цілями, фінансовим станом і т. П., Т. Е. З інформацією, що міститься в типовому бізнес-плані розвитку комерційної організації.

З огляду на специфічні особливості бізнес-планування в туристської сфері, можна зробити висновок, що основним призначенням бізнес-плану туристської комерційної організації є вміння переконати потенційних кредиторів та інвесторів в надійності бізнесу, для розвитку якого залучаються додаткові фінансові кошти. Успішність використання бізнес- планування в цьому напрямку залежить, перш за все, від професіоналізму розробників бізнес-планів. Ці фахівці виступають на стороні ініціатора проекту, що є, як правило, замовником роботи. З боку потенційних інвесторів безпосередньо з пропонованими бізнес-планами працюють банківські та інвестиційні фахівці, які здійснюють експертизу проекту. В ході такої експертизи проводиться:

  • - перевірка методичної правильності представленого бізнес-плану;
  • - правомірність прийнятих припущень і припущень;
  • - перевірка правильності використовуваних виробничих і фінансово-економічних параметрів і нормативів.

Бізнес-планування в туризмі певною мірою можна інтерпретувати як сполучна ланка між галуззю і фінансами в особі фінансових організацій. Значною мірою від успішності функціонування цього зв'язку залежить, чи буде і в яких обсягах приплив в галузь додаткових фінансових коштів.

Туризм як галузь має необхідні передумови для залучення сторонніх фінансових коштів. Він динамічно розвивається, показуючи не тільки високі темпи зростання, а й прагнення до глибоких якісних перетворень. Туристські послуги орієнтовані на платоспроможний попит, і в галузі генеруються значні фінансові потоки. Крім того, є регіони, в яких туризм при належному розвитку може стати однією з найважливіших галузей і приносити значний дохід.

Можливість залучення коштів туристів слід розглядати як один із суттєвих чинників економічного потенціалу туристичного регіону, так як розвиток туризму як сфери економіки передбачає і розвиток цілого комплексу галузей (легкої та харчової промисловості, сільського господарства та ін.). Це слід враховувати при розробці планів і прогнозів соціально-економічного розвитку регіонів в цілому.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >