ТАКТИКА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ

Вибір політики комплексного управління фінансами

Оборотні кошти - це активи підприємства, поновлювані з певною регулярністю для забезпечення поточної діяльності, вкладення в які як мінімум одноразово обертаються протягом року або одного виробничого циклу, якщо останній перевищує 12 міс. Оборотні активи представлені в балансі окремим розділом. В економічній літературі оборотні кошти можуть позначатися як оборотні активи, поточні активи, оборотний капітал і ін.

Політика управління поточними активами будь-якого підприємства полягає у визначенні достатнього рівня і раціональної структури оборотних коштів. Така політика повинна відображати загальну філософію фінансового управління підприємством з позицій прийнятного співвідношення рівня прибутковості та ризику фінансової діяльності.

Туристські підприємства розрізняються за видами діяльності (готелі, ресторани, туристичні фірми) і масштабом (міні-готелі та готельні комплекси), відчувають неоднакові потреби в поточних активах для підтримки свого обсягу продажів. Виходячи зі своїх потреб в поточних активах підприємство самостійно вибирає політику їх управління.

Виділяють три типи політики управління поточними активами: агресивний, помірний, консервативний.

При застосуванні агресивної політики туристське підприємство не ставить ніяких обмежень у нарощуванні поточних активів, тримає значні грошові кошти, має значні запаси сировини і готової продукції та, стимулюючи покупців, роздуває дебіторську заборгованість. Питома вага поточних активів у загальній сумі всіх активів вкрай високий, а період оборотності оборотних коштів тривалий. Такий тип політики дає туристському підприємству прийнятний рівень платоспроможності, але не може забезпечити йому підвищену економічну рентабельність активів.

Консервативна політика управління поточними активами туристичного підприємства полягає в стримуванні зростання поточних активів і їх мінімізації. При цьому в загальній сумі всіх активів питома вага поточних активів низький, а період оборотності оборотних коштів короткий. Таку політику туристські підприємства ведуть в двох випадках:

  • - коли умови ситуації досить певні - обсяг туристських продажів, терміни надходжень і платежів, необхідний обсяг запасів і точніше час їх споживання відомі заздалегідь;
  • - коли необхідна найсуворіша економія буквально на всьому.

Консервативна політика управління поточними активами

забезпечує високу економічну рентабельність активів, але несе надмірний ризик виникнення неплатоспроможності.

Помірна політика управління поточними активами туристичного підприємства - це середня позиція. Економічна рентабельність активів і ризик неплатоспроможності при такому типі політики, а також період оборотності оборотних коштів знаходяться на середньому рівні.

Політика управління оборотними активами підприємства розробляється за такими основними стадіями.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >