ЧИСТИЙ ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ І ФІНАНСОВІ ПОТРЕБИ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянемо структуру бухгалтерського балансу туристичного підприємства, що знадобиться нам надалі для визначення показників ЧОК і ТФП.

Пасиви підрозділяються на власні і позикові. Власні кошти і довгострокові кредити та позики об'єднуються в постійні пасиви; короткострокові кредити і позики, кредиторська заборгованість і та частина довгострокових кредитів і позик, термін погашення якої настає в даному періоді, складають в сумі короткострокові (поточні) пасиви. Активи підприємства поділяються на оборотні (розглянуті нами раніше) і необоротні.

До позаоборотних активів відносяться: основні засоби - будівлі, споруди, обладнання та т. Д .; нематеріальні активи - патенти, ліцензії, ноу-хау і т. д.

Основні активи за своєю суттю є важкореалізованими. Основні активи і та частина оборотних активів, яка знаходиться на протязі досить представницького періоду (року) на незмінному рівні, не залежати від сезонних та інших коливань, в сумі складають стабільні активи. Решта ж активи можуть бути названі нестабільними. Завдання комплексного оперативного управління поточними активами і поточними пасивами підприємства: перетворення поточних фінансових потреб (ТФП) туристського підприємства в негативну величину; прискорення оборотності оборотних коштів турпідприємства; вибір найбільш підходящого для турпідприємства типу політики комплексного оперативного управління поточними активами і поточними пасивами (управління «робочим капіталом»).

Чистий оборотний капітал підприємства - це різниця між поточними активами і поточними пасивами (іноді його ще називають робочим капіталом, а в традиційній термінології - власними оборотними засобами). Чистий оборотний капітал можна розрахувати двома способами:

або

За розміром чистого оборотного капіталу можна визначити, чи достатньо у підприємства постійних ресурсів для фінансування постійних активів. Якщо досить, то величина власних оборотних коштів більше нуля, в іншому випадку ця величина менше нуля.

Припустимо, величина власних оборотних коштів підприємства більше нуля, отже, величина постійних ресурсів, вироблена організацією більше, ніж це необхідно для фінансування постійних активів. Внаслідок того, що підприємства туризму не потребують великої виробничій базі, цей надлишок можна було б направити для покриття інших потреб підприємства (наприклад, покупку чартеру або розміщення додаткової реклами). Однак, при необхідності фінансування постійних активів, найрозумніше це здійснювати через постійні пасиви.

У разі, коли величина власних оборотних коштів підприємства менше нуля, то, наприклад, для великих підприємств це не є катастрофою, в разі, якщо брак власних оборотних коштів має тимчасовий характер. Дана ситуація може свідчити про те, що великі інвестиції в основні засоби ще не встигли окупитися. Отже, недолік власних оборотних коштів з часом повинен зникнути: збитки покриються збільшенням продажів, а частина прибутку - нерозподілений прибуток - наростить капітал підприємства.

Поточні фінансові потреби (ТФП) - це різниця між поточними активами (без грошових коштів) і кредиторською заборгованістю; різниця між засобами, іммобілізованими в запасах сировини, готової продукції, а також в дебіторської заборгованості, і сумою кредиторської заборгованості; не покрита ні власними засобами, ні довгостроковими кредитами, ні кредиторською заборгованістю частина чистих оборотних активів; недолік власних оборотних коштів; дірка в бюджеті підприємства; потреба в короткостроковому кредиті. Поточні фінансові потреби розраховуються за формулою

Розгляд економічного змісту поточних фінансових потреб турпідприємства підводить до розрахунку середньої тривалості обороту оборотних коштів, т. Е. Часу, необхідного для перетворення коштів, вкладених в запаси і дебіторську заборгованість, в гроші на рахунку. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів розраховується за формулою

Також можна розрахувати середній період оборотності оборотних коштів

Тому що чим нижче поточна фінансова потреба, тим стійкіше підприємство, турфірми зацікавлені в прискоренні оборотності запасів і дебіторської заборгованості і зниження середнього терміну оплати дебіторської заборгованості.

Поточну фінансову потребу (ТФЛ) можна обчислювати в рублях, у відсотках до обороту (обсягу продажів), виручці від реалізації, а також в часі щодо обороту. Наприклад, ТФЛ у відсотках від виручки від реалізації обчислень по формулі

Якщо результат дорівнює, скажімо, 50%, то це означає, що нестача оборотних коштів підприємства еквівалентна половині його річного обороту, т. Е. 180 днів в році турпідприємство працює тільки на те, щоб покрити свої поточні фінансові потреби.

Розрізняються поточні фінансові потреби операційного (реалізаційної) характеру (операційні поточні фінансові потреби) і поточні фінансові потреби позаопераційні (позареалізаційного) характеру (позареалізаційні поточні фінансові потреби). Подібне розділення допомагає дізнатися, завдяки чому досягається фінансову рівновагу підприємства: за рахунок його основний, безпосередньо господарської діяльності, або за рахунок виняткових (фінансових) операцій.

На підприємствах сфери туризму, на відміну від промислових підприємств, потреба в операційних фінансових потребах не так велика і часто операційна фінансова потреба менше нуля. Причина проста: дебіторська заборгованість невелика, так як клієнти платять відразу і, в основному, готівкою; партнери стабільних підприємств часто йдуть на поступки за термінами, що утворює кредиторську заборгованість; крім того, продукт таких підприємств не можна складувати, так як виробництво і споживання послуги відбувається одночасно (отже, немає необхідності в запасах).

Якщо величина власних оборотних коштів менше поточних фінансових потреб, то можна говорити про дефіцит готівки, відповідно якщо власні оборотні кошти перевищують поточні фінансові потреби, то дефіциту готівки немає.

Основним завданням раціонального управління оборотними активами підприємства є максимально можливе скорочення періодів оборотності запасів і кредиторської заборгованості і збільшення середнього терміну оплати кредиторської заборгованості аж до перетворення її в негативну величину. Можливості по скороченню поточних фінансових потреб підприємства наступні: принцип дорогою закупівлі та дешевої продажу послуги; облік векселів і факторинг; визначення знижок клієнтам за скорочення термінів розрахунку (спонтанне фінансування).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >