ДИВІДЕНДИ І ВІДСОТКИ АЛЕ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. ПРИБУТКОВІСТЬ ФІНАНСОВОГО АКТИВУ

Вкладення грошового капіталу в різного виду цінних паперів (пайова участь у підприємствах, позики іншим підприємствам під векселя або інші боргові зобов'язання) - найважливіший елемент ринкової економіки, що. Мета фінансових вкладень - отримання доходу або збереження капіталу від знецінення в умовах інфляції. Отже, необхідно правильно оцінювати реальний дохід по різного виду цінних паперів. Як вже було сказано вище, в залежності від форми надання капіталу і способу виплати доходу цінні папери діляться на боргові й часткові.

Боргові цінні папери (купонні облігації, сертифікати, векселі) зазвичай мають фіксовану процентну ставку і є зобов'язанням виплатити повну суму боргу з відсотками на певну дату в майбутньому; за дисконтними облігаціями дохід являє собою знижку з номіналу.

Часткові цінні папери (акції) представляють собою безпосередню частку власника в реальній власності й забезпечують одержання дивіденду в необмежений час.

Всі інші види цінних паперів, як ми вже знаємо, є похідними від них і закріплюють право власника на покупку або продаж акцій і боргових зобов'язань. Це опціони, ф'ючерсні контракти, приватизаційні чеки.

Наведемо кілька прикладів розрахунку доходу за різними видами цінних паперів.

Приклад.

Депозитний сертифікат номіналом 200 000 руб. виданий 14 травня у погашенням 8 грудня за 18% річних. Визначити суму доходу при нарахуванні точних і звичайних відсотків і суму погашення боргового зобов'язання.

Рішення.

Знаходимо спочатку точне (17 днів травня + 30 днів червня + 31 день липня + 31 день серпня + 30 днів вересня + 31 день жовтня + 30 днів листопада + 8 днів грудня = 208 днів) і наближене (17 днів травня + 30-6 + 8 днів грудня = 205) число днів позики.

Для точних відсотків отримуємо:

де I - це загальна сума процентних грошей за весь період нарахування.

Обчислюємо суму погашення зобов'язань: де S - нарощена сума.

Для отримання звичайних відсотків можливо кілька способів розрахунку:

а) Д = 208, К = 360.

Тоді / = 0,18 • 200 000 208/360 = 20 800 (руб.);

  • 5 = 200 000 + 20 800 = 220 800 (крб.);
  • б) Д = 205, К = 365.

Тоді / = 0,18 • 200 000 • 205/365 = 20 219 (руб.);

  • 5 = 200 000 + 20 219 = 220 219 (крб.);
  • в) Д = 205, К = 360.

Тоді / = 0,18 • 200 000 • 205/360 = 20 500 (руб.);

S = 200 000 + 20 500 = 220 500 ( крб.).

Приклад.

Платіжне зобов'язання видано на три місяці під 25% річних з погашенням по 20 000 000 руб. (Рік високосний). Визначити дохід власника даного платіжного зобов'язання.

Рішення.

Спочатку за формулою дисконтування визначимо поточну вартість платіжного зобов'язання:

Р = 20 000 000 / (1 + 0,25: 4) = 18 823 529 (руб.)

Дохід власника визначається:

/ = 20 000 000 - 18 823 529 = 1 176 471 (руб.)

Приклад.

Сертифікат номінальною вартістю 28 000 000 крб. виданий на 200 днів (рік високосний) з погашенням по 30 000 000 руб. Визначити прибутковість сертифіката у вигляді простої ставки позичкового відсотка.

Визначення процентної ставки:

i = [(30 000 000 - 28 000 000) / 28 000 000] • 366/200 = 0,13 = 13%.

При покупці (обліку) векселів та інших грошових зобов'язань до настання терміну платежу використовуються облікові ставки. Тоді дохід, нарахований за обліковою ставкою (дисконт), ставати доходом особи, яка купила вексель, коли настає термін оплати. Власник векселя отримує зазначену в ньому суму за вирахуванням дисконту, але зате раніше терміну.

Приклад.

Вексель виданий на суму 10 000 000 руб. з терміном оплати 21 липня. Власник векселя врахував його в банку 5 липня по обліковій ставці 20%. Визначити дохід банку і суму, отриману за векселем (К = 365).

Рішення.

Термін від дати обліку до дати погашення становить 21 - 5 = = 16 днів.

За формулою отримуємо:

D = 0,2 • 10 000 000 • 16/365 = 87 671 (руб.).

Відповідно, сума, отримана за векселем:

Р = 10 000 000 - 87 671 = 9 912 329 (руб.)

При операціях з облігаціями джерелом доходу є фіксовані відсотки (в разі купонних облігацій), а також різниця між ціною, за якою облігація купується, і ціною, по якій вона викуповується. Викупна ціна облігації зазвичай збігається з її номіналом.

Існують облігації без виплати відсотків (дисконтні облігації), інвестування коштів в які буде прибутковим тільки при покупці їх зі знижкою з номіналу, т. Е. З дисконтом.

Введемо позначення: N - номінальна вартість облігації; Р 0 - ціна покупки облігації; / о - дохід по облігації; п - період, за який нараховуються відсотки; i - процентна ставка; / С - ефективна ставка складних відсотків.

При розрахунках доходу використовують поняття «курс облігацій», Р до :

тоді

Підставляючи в цю формулу вираз (7.11), отримаємо

Якщо для вимірювання прибутковості використовувати ефективну ставку складних відсотків, слід застосовувати формулу:

Звідси маємо:

Приклад.

Облігація номіналом 10 000 руб. випущена на п'ять років, придбана за курсом 120. Розрахувати дохід по облігації, якщо на неї щорічно нараховуються складні відсотки за ставкою 18%.

Рішення.

Розрахунок здійснюється за формулою:

Приклад.

В умовах попереднього прикладу розрахувати прибутковість покупки облігації у вигляді ефективної ставки складних відсотків.

Рішення.

Використовуємо формулу (7.14):

При покупці акцій джерелом доходу можуть бути дивіденди і різниця між ціною придбання і ціною продажу.

Фіксовані дивіденди (певний відсоток від номінальної вартості акцій) виплачуються за привілейованими акціями.

Введемо позначення: P t - ціна придбання акцій; Q - ціна продажу акції; N - номінальна ціна акції; F - величина дивідендів; If - дохід від дивідендів; / А - загальний дохід від покупки акцій; і - термін в роках від моменту покупки до моменту продажу.

тоді

Якщо дивіденди знов не реінвестуються, дохід від них буде дорівнює

Величина дивідендів по простих акціях встановлюється загальними зборами акціонерів залежно від фінансових результатів року (дивіденди можуть і не виплачуватися, якщо прибутку немає або вона цілком спрямовується на розвиток), тому розрахунок доходу від акцій може бути тільки орієнтовними і проводитися за виразами (7.15) і (7.16).

Застосовуємо знову формулу

Звідси отримуємо

Приклад.

При випуску акцій номіналом в 5000 руб. оголошена величина дивідендів дорівнює 15% річних, а їх вартість, за оцінками, буде щорічно зростати на 4% по відношенню до номіналу. Визначити очікуваний дохід від покупки за номіналом і подальшого продажу через п'ять років 100 таких акцій.

Рішення.

Величина річних дивідендів від 100 акцій дорівнює

Вартість 100 акцій через п'ять років:

Загальний дохід, розрахований за формулою (7.15), складе

Приклад.

В умовах вищенаведеного прикладу розрахувати прибутковість покупки акцій у вигляді ефективної ставки складних відсотків.

Рішення.

Використовуємо формулу (7.18):

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >