ДИЛЕМА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Співвідношення рентабельності і ліквідності: пошуки компромісів

У прагненні до успіхів туристському підприємству доводиться вирішувати велику дилему фінансового менеджменту: рентабельність або ліквідність? - і найчастіше жертвувати або тим, або іншим у спробах сполучити динамічний розвиток з наявністю достатнього рівня коштів і високої платоспроможності. Справа в тому, що ліквідні утруднення і, відповідно, низькі значення коефіцієнта поточної ліквідності можуть свідчити не про фінансову хворобу і неплатоспроможність, а про динамічний розвиток підприємства, бурхливому нарощуванні обороту і швидкого освоєння ринку.

Розглянемо для ілюстрації два приклади. Перший з них показує, що для туристських підприємств малого і середнього бізнесу високі темпи нарощування обороту спричиняють за собою підвищені ліквідні потреби. Другий приклад говорить про те, що і для великих підприємств занадто бурхливі темпи росту обороту чреваті ліквідними трудностями. Нарешті, обидва приклади свідчать про фундаментальне протиріччя, дилемі, яку доводиться вирішувати підприємствам на всіх етапах їх розвитку: або діяльність рентабельна, або вона приносить достатній рівень ліквідних коштів. Примирити одне з іншим важко, але можливо.

Приклад 1.

Розглянемо три підприємства, що знаходяться на різних стадіях розвитку: М (мале), С (середнє) і К (велике).

Підприємство М з обсягом активу 10 тис. Руб. та 10-тисячним річним оборотом перебуває в стадії навального «виходу з дитячих пелюшок». Середньорічний темп приросту обороту 30%; комерційна маржа (рентабельність обороту) росте повільно: 3% в першому році, 5% у другому році, 7% в третьому році, зате підприємство виграє на підвищенні коефіцієнта трансформації (оборотності активів): 1, 1,1 і 1,2 в першому , другому і третьому роках відповідно.

Підприємство С з обсягом активу 500 тис. Руб. і 750-тисячним оборотом знаходиться на шляху до зрілості. Оборот росте на 25% щорічно, комерційний маржа стабілізувалася приблизно на рівні 12%, коефіцієнт трансформації підтримується на рівні 1,5.

Підприємство ДО має обсяг активу 100 млн руб. і річний оборот 160 млн руб. Оборот росте на 10% в рік, комерційна маржа становить 9%, коефіцієнт трансформації - 1,6.

Відповімо на питання: в якому ступені в кожного з цих підприємств необхідний приріст активів покривається наробленим нетто результатом експлуатації інвестицій? При цьому під нетто результатом експлуатації інвестицій (НРЕІ) будемо розуміти показник, що укладається із суми балансового прибутку і відсотків за кредит, що відносяться на собівартість. Покажемо, як отримані ці цифри, користуючись даними підприємства С, а потім дамо коментар до табл. 8.1.

Таблиця 8.1

Економічні показники підприємств М, С, К

показник

підприємство М

підприємство С

підприємство К

обсяг активу

21,97 тис. Руб.

977 тис. Руб.

133 млн руб.

Економічна рентабельність активів

8,4%

18%

14,4%

Надлишок (дефіцит) ліквідних коштів

-9,2 тис. Руб.

-48 тис. Руб.

+ 19,43 млн руб.

Коефіцієнт покриття приросту активів нетто результатом експлуатації інвестицій

0,25

0,9

1,6

Новий обсяг активу отриманий на основі однієї з модифікацій широко застосовуваного у фінансовому плануванні і прогнозуванні методу: при незмінній структурі пасиву (ми використовували саме таке допущення) темпи приросту обороту застосовні до темпів приросту обсягу балансу. Таким чином, обсяг активу підприємства С, збільшуючись на 25% в рік, зростає за 3 роки з 500 тис. Руб. до 977 тис. руб.

Рівень економічної рентабельності активів отриманий перемножуванням комерційного маржі і коефіцієнта трансформації: 12% • 1,5 = 18%.

Для отримання суми дефіциту (надлишку) ліквідності необхідно спочатку обчислити сумарний НРЕІ за три роки, а потім порівняти з ним суму приросту обсягу активу. Для розрахунку НРЕІ використана формула комерційної маржі (КМ):

Таким чином, НРЕІ першого року становить 112,5 тис. Руб., Другого року - 140,6 тис. Руб., Третього року - 175,8 тис. Руб., В сумі це 429 тис. Руб. Далі: (977 тис. Руб. - 500 тис. Руб.) - 429 тис. Руб. = = 48 тис. Руб.

Коефіцієнт покриття приросту активів нетто результатом експлуатації інвестицій складає (429 тис. Руб.: 477 тис. Руб.) = = 0,9.

Представлені в таблиці дані свідчать про те, що

 • - підприємство М з найбільше бурхливими темпами приросту обороту протиставляє подвоєнню обсягу активів підвищенню (завдяки високій швидкості оборотності засобів) економічну рентабельність активів. Але, незважаючи на це, лише 25% приросту активів фінансуються за рахунок внутрішніх джерел. Дефіцит ліквідності на покритті потреб зростання підприємства становить 75% потрібного приросту активу;
 • - підприємство С протиставляє подвоєнню обсягу активів підтримка високої рентабельності (при тому, що обидва її елементи - комерційна маржа і коефіцієнт трансформації мають дуже пристойні значення). Однак і цьому підприємству не вдасться досягти повного покриття необхідного приросту активів. Дефіцит становить 10%;
 • - підприємство К з найменшими темпами приросту обороту, але з найбільш широким масштабом діяльності збільшує свої активи лише на одну третину і має більш скромний рівень рентабельності, ніж підприємство С. Доки буде можливим підтримка 14,4% -й рентабельності без серйозних структурних змін - це, звичайно, дуже складне питання. Але поки що підприємство утримує свої позиції, маючи надлишок ліквідності в 19,43 млн руб., Який дозволяє з лишком покрити приріст активів.

Приклад 2.

Візьмемо підприємство ДО із приклада 1 і з рівним вже отриманий нами раніше коефіцієнт покриття приросту активів нетго- результатом експлуатації інвестицій 1,6 із цим же коефіцієнтом, але розрахованим для 25% -х темпів приросту обороту.

Найпростіші обчислення виявляють дефіцит ліквідності в сумі 26,7 млн руб. замість колишнього надлишку в 19,43 млн руб., а шуканий коефіцієнт знижується з 1,6 до 0,71. Занадто швидкі для даного підприємства темпи зростання обороту породили дефіцит ліквідних коштів замість їх надлишку. Якщо підприємство не збирається знижувати темпи нарощування обороту, то воно повинно зробити серйозні зміни своєї фінансової структури.

Ми вийшли, таким чином, на проблему проблем - визначення посильних для підприємства темпів приросту обороту.

 • 1. Нарощування обороту за рахунок самофінансування:
  • а) якщо весь чистий прибуток залишається нерозподіленим, і структура пасивів змінюється на користь джерел власних коштів, то темп приросту обсягу продажів і виручки (при даних цінах) обмежений рівнем чистої рентабельності активів. Якщо, наприклад, відношення чистого прибутку до активу (а це і є рентабельність) становить 30%, то як раз на ці 30% у нас збільшується актив, і пасив, а це, відповідно до найголовнішими принципами фінансового прогнозування, може дати ті ж 30% приросту виручки без діри в бюджеті;
  • б) якщо дивіденди виплачуються, то доводиться обмежувати темпи приросту обороту відсотком, що обчислюється як

 • 2) нарощування обороту за рахунок поєднання самофінансування із запозиченнями:
  • а) при незмінній структурі пасивів питання вирішується на основі рівності внутрішніх і зовнішніх темпів зростання. Іншими словами, прийнятним визнається такий темп приросту обороту, який збігається з відсотком приросту власних коштів. На цей же відсоток збільшуються і позикові кошти;
  • б) якщо конкретний темп приросту обороту перевищує можливий темп приросту власних коштів, то доводиться залучати додаткове зовнішнє фінансування.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >