ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ

Проблема вибору рухового режиму, оптимізації тренувальних навантажень як для здорового, так і для хворої людини є однією з найбільш складних і важливих проблем фізичного виховання і лікарського контролю. В першу чергу це обумовлено тим, що цей фактор є вирішальним в оздоровчому впливі на організм фізичних вправ, а з іншого боку, у зв'язку з різноманіттям індивідуальних особливостей організму людини. Адже рухова активність є лише тоді фактором формування, збереження і розвитку здоров'я, коли вона відповідає індивідуальним особливостям і умовам життя конкретної людини. При цьому позитивний вплив фізичних вправ буде спостерігатися тільки при відповідності обсягу і інтенсивності, характеру навантажень психофізіологічних, функціональних особливостей і можливостям організму. Якщо ж фізичне навантаження перевищує функціональні можливості людини, то вона може викликати негативні зміни в організмі, а у дітей перестане бути фактором розвитку (С. В. Хрущов, 1980; А. Г. Сухарєв, 1991 та інші). Відомий кардіолог і спортивний лікар професор А. Г. Дембо (1984) вважає, що навіть невелике фізичне навантаження може виявитися надмірним для непідготовленої людини.

Оцінка функціонального стану організму займаються фізкультурою і спортом ґрунтується на вивченні даних дослідження провідних функціональних систем в стані спокою і результатів функціональних проб і тестів. При цьому важливо враховувати не тільки рівень функціонування і резервів керованих систем, а й керівників - за результатами аналізу ритму серця і добової організації фізіологічних функцій, оцінюючи ступінь напруги механізмів регуляції, «ціну» адаптації. Функціональний стан є одним з важливих показників здоров'я і тренованості організму. Інформація про функціональний стан необхідна для оптимізації фізичного тренування і оцінки її впливу на організм. Динаміка функціонального стану відображає раціональність і ефективність тренувального режиму.

Необхідність комплексності функціонального дослідження пов'язана з тим, що один і той же ефект компенсаторно-пристосувальних реакцій в процесі адаптації організму до фізичного тренування може бути досягнутий різноманітним поєднанням різних функцій. Причому вдосконалення різних функцій, що забезпечують кінцевий корисний ефект пристосувальних реакцій, відбувається не однаковою мірою не тільки в зв'язку з різницею віку, спрямованості фізичних навантажень, підготовленості; це може спостерігатися і у одних і тих же осіб на різних етапах занять фізкультурою і спортом. Звичайно, з ростом тренованості краще

пз виражена узгодженість функцій, вище рівень функціонування органів і систем. Але навіть у добре тренованих спортсменів нерідко можна виявити слабкі функціональні ланки. У зв'язку з цим орієнтацію при оцінці функціонального стану на один, навіть інформативний, показник треба визнати абсолютно невірною.

Функціональний стан може бути оцінений як добрий, задовільний або з будь-якими порушеннями. Звичайно, при оцінці результатів дослідження обов'язково використовуються і враховуються ті чи інші нормативні дані, належні величини фізіологічних показників. Однак вкрай важлива індивідуальна оцінка об'єктивних і суб'єктивних даних в динаміці спостережень з урахуванням віку, характеру рухової активності, самопочуття, настрою, частоти і ритму пульсу, рівня артеріального тиску, характеру пристосувальних реакцій і відновного процесу при проведенні функціональних проб з фізичним навантаженням, особливостей нейроендокринної регуляції та ін.

Гарне функціональний стан характеризується хорошим самопочуттям, найменшою для даної людини величиною пульсу і АТ у стані спокою, високою працездатністю, нормотоніческій типом реакції на фізичне навантаження, економічністю і ефективністю діяльності провідних систем організму, швидким відновленням після навантаження, адекватним напруженням механізмів регуляції. Таким чином, гарне функціональний стан відображає високі фізіологічні резерви організму і раціональність їх використання при м'язової діяльності. Серйозну увагу слід приділяти оцінці ритму серцевих скороченні, добової організації фізіологічних функцій, так як вони є чуйним і інформативним індикатором функціонального стану цілісного організму.

Важливість і необхідність функціональних досліджень очевидна і незаперечна. Однак, як справедливо зазначає професор А. Г. Дембо (1980), спортивну медицину не можна підміняти фізіологією. Отриманим при фізіологічних дослідженнях результатами необхідно дати правильну всебічну медико-біологічну оцінку, яка, часто, можлива лише за участю лікаря. Ще І. П. Павлов говорив, що фізіологія не володіє повним аналізом і часто виявляється вже клінічної дійсності, так як вона, як наука, вивчає загальні закономірності функції організму абстрактного людини без урахування його індивідуальних особливостей в конкретних умовах.

Комплексний і всебічний (фізіологічний і клінічний) підхід в оцінці функціонального стану займаються фізкультурою і спортом в значній мірі допоможе уникнути невірних висновків і наступних за ними рекомендації щодо рухового режиму. Так, досить висока працездатність по тесту PWC170 може супроводжуватися змінами на електрокардіограмі, клини-но значущим порушенням ритму серця, порушенням обмінних процесів в міокарді, напругою і перенапруженням неіро- гормональ них механізмів регуляції, неадекватним якістю реакції, уповільненим відновленням і т. Д. Брадикардия в поєднанні з синусовааритмія є проявом високої тренованості, але виражена брадиаритмия може бути ознакою перетренувалися ™, перенапруги. По-різному, в залежності від ситуації, можна трактувати гіпотонію (або тенденцію до неї), високі показники ЖЕЛ і т. Д. Правильною оцінці функціонального стану сприяють добре зібраний анамнез і дані загального клінічного обстеження (наявність гострих і хронічних захворювань, осередків хронічної інфекції , обсяг, інтенсивність і переносимість фізичних навантажень, наявність або відсутність в анамнезі стані пере- тренованості або перенапруги, звичайна частота пульсу і величина АТ, бажання тренуватися, динаміка спортивних результатів і багато іншого).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >