ІНТЕРНЕТ ЯК ПРОСТІР ВІЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Рубіж XX-XXI століть ознаменувався небувалим стрибком у розвитку глобальних інформаційних і комунікаційних технологій - третім після відкриття каналів передачі аудіо- та 36

відеосигналів, який докорінно вплинув на розвиток системи засобів масової інформації, слідом за комп'ютерними технологіями були винайдені мережеві технології, які привели до формування нового середовища для поширення потоків інформації. Форма організації таких каналів передачі інформації отримала назву Internet (Інтернет).

У передмові до російського видання своєї книги «Галактика Інтернет» відомий американський соціолог М. Кастельс відомстив, що «в Росії відбувається одночасно кілька перехідних процесів. Один з найбільш значущих - технологічний і організаційний перехід до інформаційного суспільства. Багатство, влада, суспільне благополуччя і культурне творчість Росії XXI століття багато в чому будуть залежати від її здатності розвинути модель інформаційного суспільства, пристосовану до її специфічним цінностям і цілям » [1] [2] .

Разом з тим Інтернет - це і явище культури, яке справило вплив на політику і сферу комунікацій. «Інтернет спочатку створювався як засіб вільної глобальної комунікації», - стверджує Кастельс і призводить приголомшливі цифри. Якщо в 1995 році в світі налічувалося менше 10 мільйонів користувачів Інтернету, до кінця 2003 року їх стало близько 700 мільйонів, а до 2005 року їх кількість, на думку соціолога, досягне мільярда, навіть якщо враховувати величезну різницю між розвиненими і країнами, що розвиваються. Інтернет, вважає Кастельс, - «це не просто метафора, це технологія і знаряддя діяльності», хоча, в першу чергу, він є «універсальним соціальним простором вільної комунікації» * 1 .

Особливу увагу, як нами зазначено, соціолог приділяє «культурі реальної віртуальності», присвятивши цій проблемі і попередню свою роботу «Інформаційна епоха: економіка, суспільство і культура».

Проблемі різноманітності культур в мережі Інтернет, його збереження і використання при створенні товариств знань присвячена Загальна декларація ЮНЕСКО «Про культурне різноманіття».

У ній, зокрема, говориться, що «кіберпростір» - це не тільки середовище існування і поширення інформації, а й засіб здійснення комунікації і обміну поглядами. Різноманітність інформації в Інтернеті про різні культури і цінностях дозволяє людині, залишаючись носієм своєї культури, представляти її іншим людям і, в свою чергу, знайомитися з іншими культурами і відчувати їх вплив.

Однією з проблем, однак, є те, що отримати інформацію і послуги в Інтернеті можна тільки на одному з домінуючих в світі мов. Якщо швидко не змінити цю ситуацію, то це може привести до руйнування культурного і мовного різноманіття та прискорити зникнення мов, звичаїв і традицій 48 .

Ось чому одним з найважливіших завдань інформаційної епохи є необхідність «знайти баланс між захистом етнічних і економічних прав авторів і збереженням громадського доступу до літературних творів, наукових і художніх робіт, а також до послуг в галузі культури» * 9 .

Якщо ми хочемо, щоб кіберпростір служило виравне- нию, а не поглибленню нерівностей в розвитку, то цим проблемам необхідно приділяти найпильнішу увагу на загальнодержавному рівні.

Тим більше що в декларації визнається, що глобалізація, разом з швидким розвитком інформаційних і комунікаційних технологій, не тільки представляє загрозу культурній різноманітності, але і створює умови для відновлення діалогу між культурами і цивілізаціями.

Культурне розмаїття розуміється як частина загальнолюдського спадщини, яке, будучи джерелом обмінів, виникнення нових ідей і розвитку творчості, так само необхідно для людства, як біологічне різноманіття для живої природи. Тому його необхідно зберігати в інтересах нинішнього і майбутнього поколінь і розглядати в якості одного з основних прав людини.

  • 48 Див .: Культурне і мовне розмаїття в інформаційному суспільстві. СПб., 2004. С. 11.
  • 4 '' Там же.

Щоб зберегти культурне розмаїття в засобах інформації і в глобальних інформаційних мережах, держави повинні сприяти виробництву і розповсюдженню матеріалів різноманітного змісту в засобах інформації, зокрема, створюючи механізми співпраці, які полегшують поширення такої продукції.

Кіберпростір миттєво забезпечує ринок і суспільне визнання для художників, що було немислимо в умовах традиційних ринків збуту. Але боротися з піратством при цьому стає важче.

Хартія про збереження цифрової спадщини є декларацією принципів, на основі яких повинна надаватись допомога державам-членам у виробленні національної політики щодо збереження цифрової спадщини і щодо забезпечення доступу до нього [3] . Цифрове спадщина складається з унікальних ресурсів, що містять людські знання і форми їх вираження, які можуть ставитися до галузі культури, освіти, науки або управління, а також до області техніки, медицини, права або будь-який інший області інформації, створеної в цифровій формі або перекладеної в цифрову форму з існуючих аналогових джерел.

Наявність загальнодоступних мереж Інтернету і послуг, що надаються за допомогою цих мереж, є першою необхідною умовою для того, щоб всі громадяни і держави могли отримати користь від використання інформації, що знаходиться в Web. Перешкодами до загального доступу є економічні обмеження, висока вартість послуг з підключення до Інтернету і відсутність телекомунікаційного обладнання. Забезпечення телекомунікаційним обладнанням для суспільних потреб є справою керуючих структур на міжнародному рівні. Суспільних потреб служать і стандарти, розроблені Міжнародним союзом телекомунікації (МСТ), який визнає загальний доступ громадян до засобів телекомунікації в якості однієї зі своїх цілей. Послуги по підключенню до Інтернету проте розглядаються МСТ як проблеми користувачів, а не як телекомунікаційні послуги, що знаходяться в сфері його відповідальності.

Значна частина всесвітньої спадщини людства становить зміст, відоме як інформація, що відноситься до суспільного надбання. Цей величезний масив знань, частково створений урядами, громадськими установами та міжнародними організаціями, є в кожній країні, являє різні культури і існує на різних мовах. Якщо розміщення цієї інформації в Web буде простішим, це в значній мірі буде сприяти досягненню мети, яка полягає в розширенні загального доступу до інформації.

Роль ЮНЕСКО - «сприяти поширенню ідей про необхідність дотримання балансу інтересів і рівності прав в інформаційному суспільстві, про те, що вільний доступ до інформації та збереження мовного та культурного різноманіття є, перш за все, політичним вибором, а також про те, що такий вибір є єдино можливим вибором освіченого суспільства » [4] .

Особливе місце в умовах кардинальної зміни принципів світоустрою займає питання забезпечення національної безпеки.

На думку С. Гріняєва, «хвиля цифрової революції» створила абсолютно новий економічний сектор, якого раніше не було. Така ситуація провокує зростання інтенсивності конфліктів з метою захоплення і утримання переваги в даному секторі нової світової економіки » [5] .

Капіталом, який грає чільну роль в «цифрової революції», є «інтелектуальний капітал», перш за все в області інформаційних технологій. Основний продукт цього сектора - інформація - має унікальні властивості, які не властивими іншим секторам економіки. Інформація на відміну від всіх інших ресурсів придатна для багаторазового використання і численних користувачів, при цьому чим більше і частіше вона використовується, тим ціннішою вона стає.

Стрімкий розвиток і повсюдне застосування інформаційних технологій, перетворення інформації в найцінніший ресурс життєдіяльності обумовлює рух людства до інформаційного суспільства. Це знайшло відображення в прийнятою 22 липня 2000 року країнами «Великої вісімки» Окинавськой хартії глобального інформаційного суспільства, відповідно до якої Росія стає повноправним членом світового інформаційного співтовариства. Разом з тим положення Російської Федерації в цій спільноті буде залежати від того, що вона привнесе в нього і наскільки зможе забезпечити захист власних інтересів, в тому числі і в області інформаційної безпеки.

Як наголошується в Доктрині інформаційної безпеки Росії (2000), національна безпека Російської Федерації істотним чином залежить від забезпечення інформаційної безпеки, і в ході розвитку технічного прогресу ця залежність буде зростати. Це пов'язано з тим, що інформація стала інструментом влади.

Ось чому особливу роль у світі набуває ноополітіка - форма політичного керівництва, необхідна для взаємодії з ноосферою - широким інформаційним простором свідомості, в якому об'єднані кіберпростір ( «мережа») та інфосфери (кіберпростір + ЗМІ).

«Ноополітіка, - констатується ЮНЕСКО, - це метод реалізації зовнішньої політики в інформаційну епоху, який підкреслює першість ідей, духовних цінностей, моральних норм, законів і етики» [6] , на противагу грубій силі.

  • [1] 4 '' Кастельс М. Галактика Інтернет. Єкатеринбург, Роздуми про інтернет, бізнесі та суспільстві. Єкатеринбург, 2004. С. 5.
  • [2] Кастельс М. Указ. соч. С. 6-9.
  • [3] Там же. С. 20-24.
  • [4] Культурне і мовне розмаїття в інформаційному суспільстві. С. 29.
  • [5] Гриняв С. Поле битви - кіберпростір. Теорія, прийоми, засоби, методи і системи ведення інформаційної війни. Мінськ, 2004. С. 9-10.
  • [6] Там же. С. 14.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >