ПЕРЕДМОВА

Пропонований навчальний посібник адресовано студентам, які вивчають історію російської соціології, і ставить своїм завданням познайомити їх з теоретичним спадщиною попередників соціологічної думки, процесами становлення соціології як науки і теоретичним спадщиною видатних соціологів Росії XVIII - першої половини XX ст.

У посібнику представлені соціологічні погляди видатних російських мислителів, які стояли біля витоків становлення соціології як науки в Росії. Російська соціологія, розвиваючись в руслі загальносвітового процесу її інституціалізації, мала свої національні традиції та особливості, напрямки та школи. На її становлення впливали різні фактори: історично сформовані соціально-економічні умови, що існує політичний режим, утвердилися національні ідеї і культурні традиції, специфіка духовних пошуків російською інтелігенцією особливостей національного життя країни. Російська соціологія плідно сприймала нові ідеї зарубіжних соціологів, вступала з ними в полеміку і формувала свої оригінальні концепції та ідеї, які в свою чергу впливали на розвиток світової соціології.

З усього різноманіття російських соціологів представлені ті, хто, на думку авторів, надав більш істотний вплив на становлення вітчизняної соціології як науки.

Мета освоєння даної дисципліни - дати студентам систематичне знання про становлення і розвиток вітчизняної соціології і формування у них аналітичного мислення, вміння самостійно розбиратися в суті соціологічних концепцій і теорій, а також застосовувати отримані знання у своїй практичній діяльності.

При вивченні «Історії російської соціології» студент повинен:

знати

 • • передумови виникнення і розвитку соціології як науки;
 • • попередників і їх внесок в історію становлення соціології;
 • • основні етапи розвитку соціологічної думки;
 • • процеси інституціалізації соціології;
 • • особливості становлення і розвитку соціології в Росії, основні напрями вітчизняної соціології, парадигмальні соціологічні концепції;
 • • основні роботи і зміст пропонованих соціологами концепцій;
 • • методологічні установки соціологічного пізнання і дослідження;
 • • значення досліджень соціологів для вирішення практичних завдань;

вміти

 • • виділяти особливості кожного етапу розвитку соціологічної думки;
 • • аналізувати концепції вітчизняних соціологів;
 • • порівнювати концепції представників соціологічних напрямків;
 • • обґрунтовувати теоретичні позиції соціологів;

володіти

 • • основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації, навичками роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією;
 • • навичками роботи з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах;
 • • базовими і професійно-профільованими знаннями з основ соціологічної теорії і методів соціологічного дослідження;
 • • теоретичними знаннями, практичними навичками та вміннями для участі в наукових і науково-прикладних дослідженнях;
 • • вмінням застосовувати отримані знання у викладанні соціологічних дисциплін.

Виклад концептуальних положень основоположників російської соціології передують коротка біографічна довідка та перелік їх основних соціологічних публікацій. У додатках пропонуються список питань для заліку та іспиту, тестові завдання та література для самостійного додаткового вивчення. Автори не ставили перед собою завдання дати порівняльний аналіз і оцінку теоретичних положень російських соціологів, а обмежилися їх викладом, даючи можливість самим студентам або за допомогою викладача порівняти і оцінити значимість теоретичної спадщини основоположників російської соціології.

Автори будуть вдячні тим, хто висловить свою думку про даному навчальному посібнику, свої зауваження щодо його змісту і формі викладу матеріалу.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >