Навігація
Головна
 
Головна arrow Соціологія arrow ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ СОЦІОЛОГІЇ
Переглянути оригінал

ПЕРЕДМОВА

Пропонований навчальний посібник адресовано студентам, які вивчають історію російської соціології, і ставить своїм завданням познайомити їх з теоретичним спадщиною попередників соціологічної думки, процесами становлення соціології як науки і теоретичним спадщиною видатних соціологів Росії XVIII - першої половини XX ст.

У посібнику представлені соціологічні погляди видатних російських мислителів, які стояли біля витоків становлення соціології як науки в Росії. Російська соціологія, розвиваючись в руслі загальносвітового процесу її інституціалізації, мала свої національні традиції та особливості, напрямки та школи. На її становлення впливали різні фактори: історично сформовані соціально-економічні умови, що існує політичний режим, утвердилися національні ідеї і культурні традиції, специфіка духовних пошуків російською інтелігенцією особливостей національного життя країни. Російська соціологія плідно сприймала нові ідеї зарубіжних соціологів, вступала з ними в полеміку і формувала свої оригінальні концепції та ідеї, які в свою чергу впливали на розвиток світової соціології.

З усього різноманіття російських соціологів представлені ті, хто, на думку авторів, надав більш істотний вплив на становлення вітчизняної соціології як науки.

Мета освоєння даної дисципліни - дати студентам систематичне знання про становлення і розвиток вітчизняної соціології і формування у них аналітичного мислення, вміння самостійно розбиратися в суті соціологічних концепцій і теорій, а також застосовувати отримані знання у своїй практичній діяльності.

При вивченні «Історії російської соціології» студент повинен:

знати

 • • передумови виникнення і розвитку соціології як науки;
 • • попередників і їх внесок в історію становлення соціології;
 • • основні етапи розвитку соціологічної думки;
 • • процеси інституціалізації соціології;
 • • особливості становлення і розвитку соціології в Росії, основні напрями вітчизняної соціології, парадигмальні соціологічні концепції;
 • • основні роботи і зміст пропонованих соціологами концепцій;
 • • методологічні установки соціологічного пізнання і дослідження;
 • • значення досліджень соціологів для вирішення практичних завдань;

вміти

 • • виділяти особливості кожного етапу розвитку соціологічної думки;
 • • аналізувати концепції вітчизняних соціологів;
 • • порівнювати концепції представників соціологічних напрямків;
 • • обґрунтовувати теоретичні позиції соціологів;

володіти

 • • основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації, навичками роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією;
 • • навичками роботи з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах;
 • • базовими і професійно-профільованими знаннями з основ соціологічної теорії і методів соціологічного дослідження;
 • • теоретичними знаннями, практичними навичками та вміннями для участі в наукових і науково-прикладних дослідженнях;
 • • вмінням застосовувати отримані знання у викладанні соціологічних дисциплін.

Виклад концептуальних положень основоположників російської соціології передують коротка біографічна довідка та перелік їх основних соціологічних публікацій. У додатках пропонуються список питань для заліку та іспиту, тестові завдання та література для самостійного додаткового вивчення. Автори не ставили перед собою завдання дати порівняльний аналіз і оцінку теоретичних положень російських соціологів, а обмежилися їх викладом, даючи можливість самим студентам або за допомогою викладача порівняти і оцінити значимість теоретичної спадщини основоположників російської соціології.

Автори будуть вдячні тим, хто висловить свою думку про даному навчальному посібнику, свої зауваження щодо його змісту і формі викладу матеріалу.

 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук