ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  • 1. Назвіть стадії брендингу та дайте змістовну характеристику основних етапів кожної з них.
  • 2. Що таке бренд-план, в чому його призначення? Наведіть структуру бренд-плану і охарактеризуйте його складові.
  • 3. Яку роль відіграє мотиваційний аналіз в брендінгу? Наведіть критерії сегментування, що використовуються в брендінгу.
  • 4. Охарактеризуйте процес формування потреби в бренд. Визначте його складові та дайте їм оцінку.
  • 5. Розкрийте сутність процесу створення бренду. Охарактеризуйте модель «Колесо бренду». Оцініть можливості і доцільність її застосування щодо товарів різних категорій.
  • 6. Які якісні та кількісні дослідження проводяться в процесі розробки бренду?
  • 7. У чому особливість імяобразованія як окремої складової в розробці бренду? Які способи і принципи імяобразованія використовуються в брендінгу?
  • 8. Обгрунтуйте роль позиціонування в брендінгу. Які стратегії і види позиціонування застосовуються компаніями в даний час? Чи залежить вибір стратегії позиціонування від категорії товару, від інших факторів?
  • 9. Наведіть принципи позиціонування.
  • 10. Розкрийте сутність поняття «ребрендинг». Якими факторами може бути викликаний ребрендинг і якими механізмами реалізується? Аргументуйте відповідь прикладами з практики компаній.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >