ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  • 1. Які підходи до управління брендами використовують компанії? Охарактеризуйте їх сутність, систематизуйте переваги і недоліки.
  • 2. З чим пов'язаний розвиток нових підходів до управління брендами?
  • 3. Які фактори визначають вибір моделі управління брендами компанії?
  • 4. У чому полягає стратегічне управління портфелем брендів?
  • 5. Які цілі переслідує стратегічне управління портфелем брендів, якими засобами і методами воно здійснюється?
  • 6. Охарактеризуйте основні напрямки стратегічного розвитку портфеля брендів. Дайте їм оцінку, використовуючи приклади компаній.
  • 7. Яку роль відіграє ціновий фактор в стратегічному розвитку портфеля брендів?
  • 8. Поясніть, що таке структура портфеля брендів. Як формується архітектура бренду?
  • 9. Якими стратегічними можливостями володіють бренди в корпоративному портфелі?
  • 10. Яким чином і відповідно до яких принципів узгоджується функціональність суббрендов? Аргументуйте відповідь прикладами з практики компаній.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >