РЕЗЮМЕ

Удосконалення інтернет-технологій робить істотний вплив на брендинг - з'являються нові стратегічні можливості для розвитку брендів в Глобальній мережі.

Мультимедійна інтерактивність Інтернету дозволяє встановлювати тривалі двосторонні відносини з споживачами і стимулює їх високу активність, забезпечує швидке реагування компаній на зміни споживчих переваг.

Інтернет-брендинг включає як створення брендів в інтернет-просторі, так і розвиток брендів на реальному ринку, для яких Інтернет виступає одним з комунікаційних каналів. Інтернет-брендинг реалізується методами електронної комерції, шляхом надання інтернет-послуг і участю в контент-проектах.

Стратегічні цілі інтернет-брендингу реалізуються в чотирьох напрямках, відповідно до яких класифікують чотири види стратегій: орієнтовані на створення бренду, що підсилюють бренд, стратегії перепозиціонування та стратегії наслідування лідерам.

Розвиток брендів в Глобальній мережі пов'язане з формуванням позитивного досвіду спілкування зі споживачами, що передбачає створення зручної системи навігації по сайту, формування адекватного споживчими перевагами змісту сайту, персоналізацію пропозицій і інші складові. Особлива роль в цьому процесі відводиться бренд співтовариствам.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >