ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  • 1. У чому особливість захисту брендів?
  • 2. Чи існують універсальні способи захисту брендів від конкурентів і недобросовісного підприємництва?
  • 3. Наведіть принципи правоохорони ™ брендів і дайте їм характеристику.
  • 4. Визначте поняття «підробка» і «імітація». Які види несумлінного підприємництва здійснюються відносно брендів?
  • 5. Що таке диверсійний аналіз бренду? За якими напрямами і якими методами він здійснюється?
  • 6. Які маркетингові та правові інструменти застосовуються для захисту брендів в сучасних умовах? Систематизуйте їх.
  • 7. Дайте загальну характеристику світової системи охорони та захисту брендів.
  • 8. Дайте загальну характеристику процедури міжнародної реєстрації товарних знаків.
  • 9. Якими перевагами володіють учасники міжнародних угод з прав інтелектуальної власності?
  • 10. У чому особливість регулювання ринку прав інтелектуальної власності в Росії? Дайте оцінку перспектив розвитку інтелектуальної власності на ринку Росії.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >