ПЕРЕРОБКА ТА ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ.

Серйозним негативним наслідком діяльності АЕС і підприємств ядерно-паливного циклу є вироблення ними радіоактивних відходів. На початковому етапі використання радіоактивних технологій рідкі ядерні відходи зливали у водойми. Зокрема, англійці зливали їх в Ірландське море. У нас в країні також існувала подібна практика зливу у відкриті водойми, а пізніше - в підземні водоносні шари. Це несло в собі загрозу в разі землетрусу виходу радіоактивних речовин на поверхню Землі, тому від даного способу відмовилися.

В даний час у світовій практиці розроблено стратегію переробки та захоронення радіоактивних відходів

(Табл. 3.2). На спеціальних заводах ведеться регенерація відпрацьованого ядерного палива АЕС, що пов'язано з радіаційним впливом на працюючих там людей. Ядерні відходи, непридатні до вторинного використання, складуються в надрах Землі, а АЕС, термін експлуатації яких закінчився, піддаються консервації.

За даними МНС Росії, за останні 50 років на підприємствах і в організаціях різних відомств країни накопичено радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива сумарною активністю понад 6000 млн кюрі. Це майже в 120 разів більше загального викиду радіонуклідів в результаті аварії на Чорнобильській АЕС. Основні місця освіти і зберігання радіоактивних відходів - підприємства та організації Державної корпорації з атомної енергії «Росатом», Міноборони РФ, Мінтрансу РФ і ВПК. Проблема утилізації атомних підводних човнів (АПЧ) не наважувалася на протязі багатьох років. Відсутність фінансових коштів змушувало містити списані АПЛ на плаву протягом тривалого часу. Забруднення території Кольського півострова і Примор'я радіоактивними відходами в результаті експлуатації АПЛ переросло в проблему міжнародного масштабу. У 2003 р було підписано міжнародну Угоду про багатосторонню ядерно-еко- логічної програмі в Росії, яке дозволило створити в нашій країні комплекс по утилізації суден з ядерними енергетичними установками.

Таблиця 32

Технічні способи видалення відпрацьованого ядерного

палива 1

спосіб

технологія

Обмеження і ускладнюють обставини

Поховання в антарктичних льодах

Розміщення в крижаній товщі

Заборонено міжнародним правом; витяг утруднено; можливе переміщення з дрейфом льоду

Поховання в геологічних структурах

Приміщення в сховище на великій глибині

Можливість впливу геологічних процесів, грунтових вод

1 Мазуров Ю. Л. Екологічна політика Росії в 1990-і роки // Зелений світ. 2004. № 19-20. С. 15-18.

спосіб

технологія

Обмеження і ускладнюють обставини

довготривале

зберігання

Складування в спеціальних могильниках

Контроль за доступом в сховище і моніторинг

переробка

Відділення урану і плутонію у відпрацьованому паливі

Зростання обсягу відходів в 160 разів; висока вартість переробки; потенційна можливість створення ядерної зброї

Поховання в океанічному ложі

Використання

глибоководних

западин

Перспектива заборони міжнародним правом; неможливість вилучення

Видалення в космос

Виведення на орбіту навколо Сонця

Глобальне зараження Землі при аварійному запуску; дуже великі витрати

трансмутація

Нейтронне опромінення відходів

Оцінка можливого зниження обсягу відходів утруднена; дуже великі витрати

Процес утилізації є дорогим, небезпечним і довготривалим. З АПЛ вивантажують відпрацьоване ядср- ве паливо, вирізують реакторний відсік, який ретельно герметизують для довготривалого (70-100 років) зберігання, утилізують кінцеві відсіки човна. До кінця 2011 р з 198 АПЛ, що підлягають утилізації, були утилізовані 190. З 2012 р розпочався наступний етап - утилізація реакторних блоків. Передбачається поділ трехотсечних реакторних блоків на окремі відсіки і переробка радіоактивних відходів.

Крім вирішення завдання переробки радіоактивних відходів, що утворилися в нашій країні, розглядаються проекти з ввезення в Росію відпрацьованого і опроміненого ядерного палива з іноземних АЕС, що вимагає будівництва нових заводів з його переробки і відповідного фінансування. В останні роки з ростом загрози тероризму гостро постало питання про захист ядерних об'єктів.

Проблеми ядерної енергетики і екології повинні вирішуватися на міжнародному рівні. Засновані Між народна комісія з радіологічного захисту (МКРЗ), Науковий комітет з дії атомної радіації при ООП (НКДАР). У звітах цих організацій регулярно публікуються нові відомості про рівні і ефекти опромінення. Передбачається, що в майбутньому всі верстви населення будуть поінформовані про рівень небезпеки для кожної окремої людини.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >