КЛАСИФІКАЦІЯ СКИДІВ НАФТОПРОДУКТІВ ІЗ СУДЕН.

Групою експертів Міжнародної морської організації (ІМО) при аналізі та кількісній оцінці забруднення моря з суден була прийнята така класифікація скидів нафти і нафтопродуктів у морське середовище з судів:

  • - експлуатаційні сливи і стоки нафтовмісних вод з танкерів. Цей вид скидів є найбільш значним у порівнянні з іншими джерелами скидання і становить приблизно половину забруднення морського середовища нафтою від судноплавства;
  • - скиди у причалів, включаючи Бункерувальні операції. Ці види скидів відбуваються в результаті помилок, що допускаються обслуговуючим персоналом (наприклад, переповнення танків, від'єднання вантажних або бункерувальних шлангів без попереднього їх осушення або в результаті аварійних розривів шлангів або трубопроводів, розривів підводних трубопроводів, пошкоджень нафтових резервуарів);
  • - скиди з лляльних водами і відходами палива. Кількість лляльних вод, що накопичуються в машинних відділеннях судів, залежить від різних факторів, наприклад водотоннажності судна, типу головної енергетичної установки, технічного стану механізмів та систем, а також кваліфікації обслуговуючого персоналу;
  • - скиди з містить нафту баластом з паливних танків. При визначенні кількості палива, що скидається в море з містить нафту баластом, експертами ІМО приймається середнє налипання палива на стінки танків - 0,8% від міститься в них палива;
  • - розливи при аваріях танкерів. Незважаючи на зниження загального числа аварій і інцидентів, пов'язаних із забрудненням моря, кількість виливається нафти щорічно збільшується;
  • - розливи при аваріях судів, які не є танкерами (газовозів і хімовозів). Чимала частина забруднення водного середовища припадає на частку шкідливих рідких речовин (ВЖВ), що перевозяться наливом. При цьому джерелами забруднення є баластні і промивні води з танків, льяльні води, що накопичуються в льялах приміщень, в яких встановлено обладнання та пристрої, що забезпечують роботу з рідкими речовинами, аварійні скиди вантажу.

Певною небезпекою для водного середовища і її мешканців є корозія нафтових резервуарів і трубопроводів, що є причиною порушення цілісності конструкцій та надходження забруднюючих речовин в навколишнє середовище. Зокрема, на нафтові резервуари і нафтотрубопроводів при контакті з нафтопродуктами впливають агресивні середовища (поєднання бактеріологічної корозії, сірки, сірководню, води), що прискорюють процес корозії.

Категорії шкідливих рідких речовин. Крім нафтопродуктів, небезпеку становлять перевозяться на судах ВЖВ. Відповідно до Доповнення до додатка II до Конвенції МАРПОЛ-73/78 «Керівництво по класифікації ВЖВ» все ВЖВ, що перевозяться на суднах наливом, за ступенем шкідливості для морського середовища поділяють на чотири наступні категорії:

  • - категорія А - з надзвичайно високим ступенем шкідливості. Це речовини, які при скиданні в море створюють значну небезпеку для морської флори і фауни, а також для людини;
  • - категорія В - з високим ступенем шкідливості. Це речовини, які при скиданні в море створюють небезпеку для морської флори і фауни, а також для людини;
  • - категорія С - із середнім ступенем шкідливості, тобто малотоксичні для морських живих організмів;
  • - категорія D - з низьким ступенем шкідливості, тобто практично нетоксичні для морських живих організмів.

Однією з основних причин забруднення моря є скидання за борт промивних вод з вантажних танків, які необхідно промивати при кожній зміні вантажу на судні. Операції з видалення залишків з танків ускладнюються тим, що ВЖВ можуть мати щільність меншу, більшу або рівну щільності води, мати різну розчинність в воді, бути летючими або важко розчинними. Одні ВЖВ тонуть, інші плавають, треті - розчиняються у воді.

Небезпека забруднення атмосфери з суден. Вона відбувається при впливі викидів відпрацьованих газів суднових енергетичних установок, незгорілих часток палива (газоподібних, рідких і твердих), що надходять з циліндрів дизеля в його випускну систему, димових газів і оксидів ванадію, викидів при роботі допоміжних і утилізаційних котлів та інсинератор. Викиди незгорілих часток палива несуть з собою шкідливі хімічні сполуки. Відпрацьовані гази, забруднюючи атмосферу, є джерелом впливу на людину при вдиханні повітря.

Крім того, існує ще один невидимий, але досить значний і небезпечне джерело забруднення атмосфери, пов'язаний з танкерним флотом. Йдеться про забруднення атмосфери в результаті випаровування летючих органічних сполук при транспортуванні нафти і нафтопродуктів. Серед органічних сполук, що потрапляють з танкерів і нафтових терміналів в атмосферу, міститься досить велика кількість отруйних речовин. Крім того, в ході реакцій між оксидами азоту і летючими органічними сполуками утворюється тропосферний озон, який за токсичністю прирівнюється до ціаніду.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >