РУХЛИВІ ДЖЕРЕЛА.

Об'єктом розгляду обраний вантажопасажирський рухомий склад транспортної організації. Розглянуті вище методичні положення можуть бути використані для оцінки екологічних і економічних наслідків забруднення атмосферного повітря від рухомих джерел.

Розрахунок показників проводиться шляхом порівняння варіантів роботи рухомого складу до і після проведення природоохоронних заходів, спрямованих на підвищення екологічності транспортних засобів. До таких заходів належать заходи з удосконалення конструкції, зміни технології робіт з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу, поліпшення застосовуваних засобів контролю токсичності відпрацьованих газів, зниження витрати палива, використання палив з поліпшеними екологічними параметрами, зміни організації перевізного процесу, прийняття нових планувальних рішень і ін . Зазначені заходи в разі їх впровадження дозволяють знизити викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Екологічний ефектп ) від зниження рівня забруднення навколишнього середовища транспортними засобами визначають за формулою (10.1).

Відносна небезпека забруднення а для рухомих джерел, задіяних в межах території організацій (маневрові локомотиви на локомотиворемонтних заводах, сортувальних і вантажних станціях; портофлот в портах, за винятком шлюзових буксирів), визначається за величинами а для стаціонарних джерел, враховуючи, що в зону забруднення потрапляє тільки територія даної організації. Для транспортних засобів, що працюють за межами території організації, величину а визначають за формулою (10.2).

Площа ЗАЗ від транспортних засобів являє собою площу прямокутника, довжина якого дорівнює довжині L маршрутів слідування рухомого складу, а ширина розраховується відповідно до рис. 10.3 і вказівками параграфа 6.2.

Коефіцієнт розсіювання домішок в атмосфері визначають для газоподібних домішок (/)) за формулою (10.5), для твердих частинок (/ 2 ) - за формулою (10.7). У формулі (10.5) значення і слід вважати як алгебраїчну суму швидкостей вітру і транспортного засобу.

Наведена маса річного викиду розраховується відповідно до розрахункової інструкцією 1 окремо по типам транспортних засобів з підрозділом їх за видами використовуваного моторного палива.

Наведена маса викиду г-го забруднюючої речовини (уел. Т) транспортними засобами відповідного розрахункового типу:

де?> - споживання моторного палива p-то виду транспортними засобами у-го розрахункового типу за певний період, т; g jp j - питома викид г-го забруднюючої речовини транспортними засобами у'-го розрахункового типу при використанні у »-го виду палива, г / кг (для автотранспортних засобів (АТС) значення g jp j представлені в табл. 10.1-10.4) [1] [2] .

Наведена маса викиду г-го забруднюючої речовини (уел. Т) всіма транспортними засобами, що використовують моторне паливо певного виду (бензин, дизельне, газове паливо і Г.Д.):

Наведена маса викиду i -го забруднюючої речовини (уел. Т) всіма транспортними засобами при використанні всіх видів моторного палива:

Таблиця 10.1

Питома викид забруднюючих речовин при згорянні

1 кг бензину

Тип АТС

Еколо- гічний клас АТС

Питома викид, г / кг

СО

VOC

NO v

S0 2

С0 2

Легкові автомобілі

0 (Євро 0)

250,0

31,0

30,0

0,54

2670

1 (Євро 1) і вище

21,5

2,4

5,8

0,54

3120

Вантажні автомо- били і автобуси повною масою до 3500 кг

0 (Євро 0)

250,0

31,0

30,0

0,54

2670

1 (Євро 1) і вище

21,5

2,4

5,8

0,54

3120

Вантажні автомобілі та автобуси повною масою понад 3500 кг

0 (Євро 0)

360,0

39,0

30,0

0,54

2500

Таблиця 10.2

Питома викид забруднюючих речовин при згорянні 1 кг дизельного палива

Тип АТС

Екологіч- ний клас АТС

Питома викид, г / кг

СО

VOC

NO *.

РМ

so 2

зі 2

Легкові

автомобілі

0 (Євро 0)

13,6

3,0

40,0

4,0

1,6

3070

1 (Євро 1) і вище

7,5

1,4

30,0

1,1

1,6

3100

Закінчення табл. 10.2

Тип АТС

Екологіч- ний клас АТС

Питома викид, г / кг

СО

VOC

NO,

РМ

so 2

рах

про

про

Вантажні авто мобілі і автобуси повною масою до 3500 кг

0 (Євро 0)

30,0

10,0

50,0

4,0

1,6

3020

1 (Євро 1) і вище

8,6

4,3

25,0

1,1

1,6

3090

Вантажні автомо- били і автобуси повною масою понад 3500 кг

0 (Євро 0)

30,0

10,0

50,0

4,0

1,6

3020

1 (Євро 1) і вище

8,6

4,3

25,0

1,4

1,6

3090

Таблиця 10.3

Питома викид забруднюючих речовин при згорянні 1 кг зрідженого нафтового газу

Тип АТС

Екологіч- ний клас АТС

Питома викид, г / кг

СО

VOC

N0,

so 2

зі 2

Легкові

автомобілі

0 (Євро 0)

250,0

31,0

30,0

0,12

2520

1 (Євро 1) і вище

21,5

2,4

5,8

0,12

2970

Вантажні автомо- били і автобуси повною масою до 3500 кг

0 (Євро 0)

250,0

31,0

30,0

0,12

2520

1 (Євро 1) і вище

21,5

2,4

5,8

0,12

2970

Вантажні автомобілі та автобуси повною масою понад 3500 кг

0 (Євро 0)

360,0

39,0

30,0

0,12

2350

Таблиця 10.4

Питома викид забруднюючих речовин при згорянні 1 м 3 стисненого природного газу

Тип АТС

Екологіче-

ський

клас АТС

Питома викид, г / м 3

СО

VOC

NO,

so 2

зі 2

Вантажні автомобілі та автобуси повною масою понад 3500 кг

євро 0

140,0

14,0

20,0

0,08

2500

Економічний результат (Р) становить грошову оцінку зниження негативних змін у навколишньому середовищі від скорочення викидів забруднюючих речовин транспортними засобами:

|

Річний економічний збиток економіці і суспільству (У) від забруднення атмосферного повітря парком транспортних засобів до і після впровадження заходів складається з збитків населенню через погіршення умов життєдіяльності та якості життя, що існують матеріальних цінностей (особистому і суспільному майну), виробництва в результаті погіршення показників виробничих процесів, екосистемам і розраховується за формулою (10.13).

Річний економічний ефект (Е, ж ) в рублях від проведення природоохоронних заходів, спрямованих на зниження забруднення атмосфери транспортними засобами:

де ДП - зміна величини плати за забруднення атмосфери після впровадження заходів; АС - приріст експлуатаційних витрат після впровадження заходів; Е м - нормативний коефіцієнт економічної ефективності одноразових витрат; Е "= 0,15; Д К - приріст одноразових витрат на здійснення заходів.

Економічна ефективність заходів але зниження забруднень атмосфери рухомими джерелами транспорту визначають, порівнюючи варіанти, в яких пропонуються різні технічні засоби, удосконалення та планувальні рішення, спрямовані на зниження викидів. Оптимальним визнається варіант, який має найменше значення суми плати за забруднення та приведених витрат на реалізацію заходу.

Викладені методичні положення з розрахунку ефективності природоохоронних заходів відносяться до зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Подібні методичні підходи можуть бути використані для оцінки еколого-економічних результатів проведення заходів щодо захисту від забруднення водного середовища та земельних ресурсів.

При розрахунку збитків за забруднення водних об'єктів враховується вплив характеристик і маси забруднюючих речовин не тільки на якість води, але і на біопродуктивність водного об'єкта.

При визначенні збитків за забруднення земельних ресурсів враховується, як правило, крім площі забруднених земель нормативна вартість освоєння нових земель (наприклад, замість вилучених сільськогосподарських угідь) або вартість рекультивації.

Витрати на реалізацію средозащітних заходів повинні зіставлятися з економією на платі транспортних організацій природоохоронним органам.

  • [1] Див .: Розрахункова інструкція (методика) по інвентаризації викидів забруднюючих речовин від автотранспортних засобів на терріторіікрупнейшіх міст. М.: Изд-во ВАТ «ПІІАТ», 2008 [Електроннийресурс]. URL: http://www.norm-load.ru/SNiP/Datal/56/56578/index.htm.
  • [2] Див .: Там же.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >