Зрушення в безризиковою ставкою

На фінансових ринках відбуваються істотні зрушення, які слід враховувати фінансовому директору. По-

намагаємося зрозуміти, і) що говорять фахівці. Відмічувана тенденція по світовому фінансовому ринку - поява систематичного ризику в державних запозиченнях і зниження волатильності на ринку акцій. Стандартне відхилення акцій найбільш великого ринку -США - знизилося з 29% в 1950-х рр. до 16% на початку 2000-х рр. У той же час стандартне відхилення прибутковості облігацій за цей період зросла з 4 до 11,5% (рис. 4.1).

Аналіз систематичного ризику (його індикатором виступав ß-коефіцієнт) довгострокових державних цінних паперів глобального ринка1 показує істотне зростання на відрізку до 1997 р (ß-коефіцієнт перевищував 0,4). Тільки після 1998 року цей коефіцієнт знизився до рівня 0,1.

Зближення волатильності акцій і державних довгострокових облігацій на ринку США

Рис. 4.1. Зближення волатильності акцій і державних довгострокових

облігацій на ринку США

З урахуванням систематичного ризику ринку державних облігацій безризикова ставка і ринкова премія за ризик (MRP) повинні коректуватися за наступною формулою:

де кт - прибутковість ринкового портфеля, або середньоринкова прибутковість; / у - безризикова прибутковість (прибутковість фінансових інструментів з нульовим ß-коефіцієнтом); - Усереднене значення державних облігацій, може бути прийняте на рівні 0,25.

Як показують розрахунки, величина поправки на систематичний ризик облігацій становить порядку 1,3%. Це означає, що безризикова прибутковість повинна бути знижена (наприклад, з 4,2 до 2,9% по ринку США), а ринкова премія за ризик повинна зрости (з 4,8-5 до 6,1-6,3%) . Важливий висновок для практиків, наступний з цих коригувань: якщо для компаній середнього ризику (ß-коефіцієнт яких приймається на рівні одиниці) коригування не міняють необхідну прибутковість за власним капіталом, то для компаній низького ризику (Р <1) необхідна прибутковість коригується вниз, а по компаніях високого ризику (р> 1), навпаки, підвищується з урахуванням зростання систематичного ризику державних запозичень.

Безризикова ставка для інвестування на ринках, що розвиваються: додаткові коментарі

Для ринків орієнтири прибутковості, оцінювані по державних цінних паперів або банківських депозитах, часто викликають критику зважаючи слабкого розвитку фінансового ринку. Рівні дохідності, які складаються на російському ринку, показані в табл. 4.1. Чим гірше розвинений ринок державних запозичень (малі обсяги, низька ліквідність), тим частіше аналітики схиляються до використання в якості базової безризикової ставки оцінку, яка формується на глобальному фінансовому ринку. Якщо розглянутий ринок є сегментованим (закритим), тобто маються бар'єри на рух капіталу і, крім того, прибутковість фінансових активів цього ринку істотно корелює із прибутковістю на глобальному ринку, то аналітики вводять поправку (премію) на ризик країни. Для відкритих ринків така поправка не потрібно, так як глобальний інвестор, диверсифікуючи капітал між ринками, має можливість знизити специфічні ризики країни побудовою портфеля активів.

Таблиця 4. 1. Державні запозичення до Російської Федерації

Державні запозичення до Російської Федерації

Виявлення країнових ризиків є важливою роботою фінансового директора компанії, що працює в різних регіонах. Ризик країни відображає можливість змін у навколишньому середовищі бізнесу, яке не пов'язане з загальноекономічними або галузевими тенденціями і впливає на прибуток і вартість активів (капіталу) компанії в окремій країні (або регіоні). Типовими проявами країнових ризиків є: громадянські війни, епідемії, панічні настрої, невизначеність застосування законодавства та регулювання, корумпованість. До чинників, сприяючих зростанню країнових ризиків, відносяться: слабкість фінансової системи країни, наявність неринкового сектора в економіці, її концентрована структура, персоналізація відносин бізнесу і держави.

Таким чином, в самому простому вираженні локальна прибутковість безризикового активу (як безризикова прибутковість на локальному ринку) розраховується як сума усередненої прибутковості державних цінних паперів розвинених країн і премії за ризик країни (CRP) але даним локального ринку. Найпростіший метод оцінки премії за ризик країни - по типовому спреду дефолту, відповідному кредитному рейтингу країни. Більш складні модифікації розрахунку страновой премії за ризик будуть розглянуті на численних прикладах.

Якщо державне запозичення здійснюється в доларах або в євро або якщо за базу приймається прибутковість на глобальному ринку, то перерахунок у валюту локального ринку може бути реалізований за формулою паритету процентних ставок.

Базова формула для періоду інвестування в п років має наступний вигляд:

Форвардна ставка (місцева валюта / дол.) (1 + Доларова ставка) "= = Ставка спот (1 + Ставка у місцевій валюті)".

Форвардна ставка - це майбутнє значення (через п років) курсу місцевої валюти (локального ринку) по відношенню до долара (наприклад, кількість рублів за долар).

Ставка спот - поточний курс (наприклад, рубля до долара).

При державних запозиченнях РФ на рівні 7% у доларовому обчисленні (ставка доларова, А ^) і трирічної форвардної ставкою рубля до долара в 30, при поточному курсі 26, номінальна ставка трирічного інвестування в рублевому численні складе 12,1% річних. Ця оцінка отримана шляхом рішення рівняння

При однорічному розгляді при форвардної ставкою в 28 руб. за 1 дол. розрахунок буде мати вигляд

Ще один варіант введення безризикової ставки, який використовують аналітики для закритих ринків капіталу, - по прогнозованому темпу зростання економіки країни (прогнозований темп зростання ВНП, якщо, звичайно, він має місце).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >