Проекція ризику в інвестиційній діяльності

Якщо з цілою серією подій трапиться щось недобре, це трапиться в найнеприємнішої послідовності. Після того як справи пішли від поганого до гіршого, цикл повториться.

З Повного зібрання законів Мерфі

В економіці та інвестиційному аналізі прийнято розрізняти поняття невизначеності та ризику. Невизначеність виражається в негарантованість параметрів, які закладаються в оцінку ефективності проекту. Про наявність невизначеності кажуть, коли заздалегідь відомо, що проект може показати різні фінансові та нефінансові ефекти через неповноту і неточності інформації про навколишнє середовище, але при цьому невідомо, які саме. У разі невизначеності проект вважається ефективним, якщо участь у ньому краще, ніж відмова від нього. Зауважимо, що в умовах невизначеності аналіз ефективності відображає систему переваг оцінювача проекту. Облік невизначеності полягає не в спробі більш коректно побудувати оцінки параметрів проекту, а вимагає формування системи переваг і методів ранжирування проектів з урахуванням можливих умов його реалізації.

Ризик традиційно трактується як імовірнісна категорія. Передбачається, що аналітик може оцінити ймовірність тих чи інших ситуацій і спрогнозувати їх наслідки для фінансових показників проекту. З урахуванням ризику виділяють абсолютно стійкі проекти, досить стійкі і нестійкі. Проект вважається абсолютно стійким, якщо при всіх варіантах розвитку подій він показує ефективність і життєздатність. Несприятливі наслідки можуть бути усунені заходами, передбаченими в бізнес-плані проекту. Проект вважається досить стійким, якщо він виявляється неефективним з малою ймовірністю. Проект вважається нестійким, якщо він виявляється неефективним або втрачає життєздатність при варіантах розвитку подій, які мають досить велику "ступінь можливості". Так як ефективність у різних учасників проекту може не збігатися, то і ступінь ризику може трактуватися учасниками по-різному.

Для ранжирування проектів за ризиком традиційно використовують методи: чутливості або варіації параметрів (ключовими параметрами, які змінюються, виступають важелі максимізації грошового потоку або вартості, наприклад обсяг реалізації в натуральному вираженні, ціни, статті істотних витрат, ставка відсотка на ринку); сценарні; імовірнісні; імітаційного моделювання; нечіткої логіки.

Регламентація відбору інвестиційних пропозицій

Службова записка пишеться не з метою проінформувати читаючого, а з метою захистити пише.

Правило держсекретаря США Ачерсона

У великих російських інвестиційних групах ще наприкінці 1990-х рр. була проведена робота по регламентації вимог до подання заявок па інвестиційну діяльність (виділення коштів для реалізації бізнес-планів, окремих інвестиційних проектів як на умовах участі у власному капіталі, так і для залучення позикового фінансування). Деякі компанії реалізовували цю роботу власними силами (департаментом з розвитку та інвестиційної аналітиці), ряд зверталися до провідних консалтинговим компаніям (Deloitte & Touch, KPMG) або навчальним центрам (наприклад, до автора як представнику академічного світу і викладачеві ГУ-ВШЕ). Для роз'яснення вимог, принципів аналізу економічної ефективності, перевірки фінансової стійкості організовувалися навчальні семінари-тренінги для керівників компаній, що входять до групи (часто неформальну). Зокрема, така роботи була проведена в дочірніх і залежних компаніях WBD (після проведення IPO і завершення процесів скупки активів, не пов'язаних з виробництвом соків), "Альфа-груп," НК ВАТ "Лукойл", "Связьинвест". Розроблені положення і регламенти в ряді випадків досить докладно розписують процедури ініціації інвестиційних пропозицій, формування їх у вигляді інвестиційного проекту, порядок їх розгляду, аналізу і зіставлень, уявлення в правління компанії і на раду директорів. Чітко фіксуються критерії відбору найбільш інвестиційно-привабливих проектів (нормативний термін окупності, ставка відсікання). Обумовлюються умови прийняття соціально значущих та екологічних проектів (наприклад, річні ліміти, виділені на ці цілі).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >