Обгрунтування залучення фінансування під інвестиційний проект

Ніколи не погоджуйтеся з твердженням, що у покладається вами підрозділу достатні штати, робочі площі або бюджет.

Правило Уеллера для бюрократичного фінансування

Виклад бізнес-ідеї в довільній формі ініціатором проекту часто не дозволяє вирішити дуже важливі для проекту питання: оцінити прибутковість та ефективність, а також ризики втрат коштів; залучити гроші інвесторів або кредиторів, тобто постачальників капіталу. Головне завдання при відповіді па перше питання - виявити конкурентні переваги ініціатора при реалізації даної бізнес-ідеї. В ідеалі ці переваги повинні носити довгостроковий характер і не мати можливість дублювання, тобто бути стратегічними. Це можуть бути матеріальні активи: вдало розташована земля і будівлі, що не повністю завантажене обладнання, канали дистрибуції, контроль над поставками сировини, наявність власного споживача. В останні роки величезна роль у конкурентних перевагах стала належати інтелектуальним активам: управлінській команді, зв'язкам, патентам, ліцензіями.

Головне завдання при відповіді на друге питання - доказ інвестиційної привабливості, тобто можливості повернути і примножити вкладені гроші. Проте гарна бізнес-ідея і пророблений план її втілення в життя ще не гарантують залучення капіталу. Для постачальників капіталу важливі бажання вкласти власні кошти ініціаторів в проект, фінансове становище компанії-ініціатора, її кредитна історія, досвід минулих успіхів або невдач у реалізації інвестиційних рішень. У зв'язку з цим бізнес-план зазвичай містить опис не тільки бізнес-ідеї, але і її ініціаторів: наявність фінансових ресурсів, злагодженість команди, фінансове становище і т.п.

Зразок вимог до подання матеріалів для виділення джерел фінансування під інвестиційний проект, використовуваної диверсифікованої групою компаній "Агріко", наведено нижче.

Документ 1 "Вимоги до Проектної документації"

Склад і зміст Заявки на розгляд Інвестиційного проекту затверджується і можуть бути змінені з урахуванням специфіки конкретного Інвестиційного проекту.

Заявка на проект і додається Проектна документація повинні містити наступну інформацію:

 • 1. Опис підприємства і галузі.
 • 2. Основні конкуренти, характеристика конкурентної стратегії.
 • 3. Фінансово-бухгалтерська звітність підприємства за останні два звітні роки поквартально (для діючого підприємства):
 • 3.1. Бухгалтерські баланси (форма № 1).
 • 3.2. Звіти про прибутки і збитки (форма № 2).
 • 3.3. Додаток до бухгалтерського балансу.
 • 3.4. Перелік фінансових в. Южен ні. 3.4. Перелік капітальних вкладень
 • 1 Режим доступу: agrico.ru.
 • 3.5. Інформація про структуру і склад запасів (короткі відомості про основні види запасів лишках, неліквідах).
 • 4. Інформація про виробничу діяльність:
 • 4.1. Номенклатура реалізованої чи планованої до реалізації продукції.
 • 4.2. Основні споживачі, призначення продукції, ГОСТи і ТУ.
 • 4.3. Обсяги виробництва і продажів в натуральному і вартісному вираженні (без урахування ПДВ) по кожній позиції асортименту поквартально за останні чотири квартали (для діючого підприємства).
 • 4.4. Середньооблікова чисельність співробітників підприємства, середній рівень заробітної плати (для діючого підприємства фактичні дані за останній рік, для новостворюваного плановані).
 • 4.5. Змінні витрати без урахування ПДВ (для діючого підприємства - або поквартально за останні чотири квартали, або з розрахунку на одиницю продукції; для новостворюваного підприємства - плановані витрати з розрахунку на одиницю продукції):
 • 4.5.1. Сировина і основні матеріали.
 • 4.5.2. Паливо і енергія на виробничі цілі.
 • 4.5.3. Заробітна плата основного і допоміжного персоналу.
 • 4.5.4. Відрахування на соціальне страхування (процентна ставка, фонд оплати купа (ФОП)).
 • 4.5.5. Комерційні витрати.
 • 4.5.6. Інші змінні витрати, що не ввійшли в список, які можуть бути на підприємстві.
 • 4.6. Постійні витрати без урахування ПДВ (для діючого підприємства - поквартально за останні чотири квартали; для новостворюваного підприємства - плановані щоквартальні витрати):
 • 4.6.1. Заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу.
 • 4.6.2. Відрахування на соцстрах (процентна ставка. ФОП).
 • 4.6.3. Допоміжні матеріали.
 • 4.6.4. Паливо і енергія на невиробничі цілі.
 • 4.6.5. Орендна плата.
 • 4.6.6. Поточний ремонт будівель і споруд.
 • 4.6.7. Поточний ремонт обладнання.
 • 4.6.8. Послуги сторонніх організацій.
 • 4.6.9. Інші постійні витрати, що не ввійшли в список, які можуть бути на підприємстві.
 • 4.7. Структура підтримуваних па складі запасів сировини, їх розмір (в днях); умови роботи з постачальниками сировини (порядок оплати, терміни, частка виду в загальній масі постачальників).
 • 4.8. Структура підтримуваних на складі запасів готової продукції, їх розмір (в днях); умови роботи з покупцями продукції (порядок оплати, терміни, частка виду в загальній масі покупців).
 • 4.9. Тривалість виробничого циклу.
 • 4.10. Структура оподаткування (в розбивці за видами податків із зазначенням податкових ставок і періодичності виплат), наявність податкових пільг у підприємства.
 • 5. Плановані обсяги випуску в натуральному і вартісному вираженні по кожній позиції асортименту поквартально (у разі запуску нового виробництва - із зазначенням часу, потрібного на вихід підприємства па повну виробничу потужність).
 • 6. План (графік) інвестиційних заходів за обсягами капітальних вкладень і напрямками інвестування (без урахування ПДВ).
 • 7. Потреба у фінансових ресурсах (плановані кредити / позики), умови їх отримання та погашення.
 • 8. Інформація про активи підприємства.
 • 8.1. Розмір амортизаційних відрахувань за останній квартал - для діючого підприємства, норми амортизаційних відрахувань - для новостворюваного підприємства.
 • 9. Інформація про пасивах підприємства:
 • 9.1. Розшифровка кредиторської заборгованості (для діючого підприємства) на останню звітну дату в рублях із зазначенням дат виникнення та погашення кожної статті.
 • 9.2. Розшифровка існуючих кредитів (для діючого підприємства). Умови виплати кредитів (розмір, строки, процентні ставки, порядок виплат відсотків і основного тіла, можливі інші істотні умови).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >