ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Ананьеву Б. Г. Про проблеми сучасного людинознавства / Б. Г. Ананьєв. - М., 1997..
 • 2. Ананьєв, Б. Г. Людина як предмет пізнання / Б. Г. Ананьєв. - Л., 1969.
 • 3. Байденко, В. А. Компетенції в професійній освіті (до освоєння компетентного підходу) / В. А. Байденко // Вища освіта в Росії. - 2004. - №11.
 • 4. Бернс, Р. Розвиток Я-коіцепціі і виховання / Р. Бернс. - М., 1986.
 • 5. Болотов, В. А. Компстснтностная модель: від ідеї до освітній програмі / В. А. Болотов, В. В. Сєріков // Педагогіка. - 2003. - № 10.
 • 6. Бондаревська, Є. В. Педагогіка / Є. В. Бондарсв- ська, С. В. Кульпевіч. - М., 1999..
 • 7. Виготський, Л. С. Зібрання творів: в 6 т. / Л. С. Виготський. - М., 1982.
 • 8. Виготський, Л. С. Зібрання творів: в 6 т. / Л. С. Виготський. - М., 1984.
 • 9. Глуханюк, Н. С. Психологічні основи розвитку педагога як суб'єкта професіоналізації: авгореф. дис ... д-ра психол. наук / Н. С. Глуханюк. - СПб., 2001..
 • 10. Дьяченко , М. І. Психологічний словник-довідник / М. І. Дьяченко, Л. А. Кандибовіч. - М .; Мінськ, 2001..

І. Зеер, Е. Ф. Професійне становлення особистості інженерні іера-педагога / Е. Ф. Зеер. - Єкатеринбург, 1988.

 • 12. Зеер, Е. Ф. Особистісно орієнтована професійна освіта / Е. Ф. Зеер. - М., 1998.
 • 13. Зеер, Е. Ф. Психологія професій / Е. Ф. Зеер. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Екатеринбург, 2003.
 • 14. Зеер, Е. Ф. Кризи професійного становлення особистості / Е. Ф. Зеер, Е. Е. Симашок // Психологічний журнал. - 1997. - Т. 18. - № 6.
 • 15. Зеер, Е. Ф. Професійний підбір кандидатів на інженерно-педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів: (методичні рекомендації) / Е. Ф. Зеер, В. М. Шевельов. - Свердловськ, 1987.
 • 16. Зимова, І. А. Ключові компетентності як результативно-цільова основа компетентнісного підходу в освіті / І. А. Зимова. - М., 2004.
 • 17. Каган, М. С. Людська діяльність. (Досвід системного аналізу) / М. С. Каган. - М, 1974.
 • 18. Клімов, Є. А. Вступ до психології праці: підручник для вузів / Є. А. Клімов. - М., 1998..
 • 19. Ковальов, А. В. Введення в професійно-педагогічну спеціальність / А. В. Ковапсв, В. В. Кузнецов, В. А. Федоров. - Єкатеринбург, 2002.
 • 20. Короткий тлумачний словник по професійній освіті / під заг. ред. А. П. Бєляєвої. - М, 1989.
 • 21. Кубрушко, П. Ф. Зміст професійно-педагогічної освіти / П. Ф. Кубрушко. - М, 2001..
 • 22. Кузнецов, В. В. Введення в професійно-педагогічну спеціальність / В. В. Кузнецов. - 2-е вид. - М .: Академія, 2011 року.
 • 23. Кузнецов, В. В. Провідні вчені Росії в області теорії і методики професійної освіти / В. В. Кузнецов. - М .: Егвес, 2015.
 • 24. Кузнецов, В. В. Корпоративне освіта / В. В. Кузнецов. М .: РГППУ 2010.
 • 25. Кузнецов, В. В. Методика професійного навчання / В. В. Кузнецов. М.: Егвес, 2013.
 • 26. Кузнецов, В. В. Загальна та професійна педагогіка / В. В. Кузнецов. М.: Егвес, 2012.
 • 27. Кузнецов, В. В. Розвиток сенсорних і рухових здібностей учнів / В. В. Кузнецов. - Оренбург, 2000..
 • 28. Кузнецов, В. В. Розвиток педагогічної культури майстрів виробничого навчання / В. В. Кузнецов. - М., 1999.
 • 29. Кузнецов, В. В. Превентивна педагогіка: теорія і практика: монографія / В. В. Кузнецов. - М., 2015.
 • 30. Кузьміна, Н. В. Професіоналізм особистості викладача і майстра виробничого навчання / Н. В. Кузьміна. - М., 1990..
 • 31. Кукушкін, В. С. Введення в педагогічну діяльність / В. С. Кукушкін. - Ростов і / Д., 2002.
 • 32. Леонтьєв, А. Н. Вибрані психологічні твори: у 2 т. / А. Н. Леонтьєв. - М., 1984.
 • 33. Ледньов, В. П. Професійне педагогічну освіту на Уралі: становлення та розвиток / В. П. Ледньов; науч. ред. Г. М. Романцев. - Єкатеринбург, 2004.
 • 34. Маркова, А. К. Психологія праці вчителя / А. К. Маркова. - М "тисяча дев'ятсот дев'яносто три.
 • 35. Мяжеріков, В. А. Введення в педагогічну діяльність / В. А. Мяжеріков, М. II. Єрмоленко. -, 2002.
 • 36. Нікітін, Н. Н. Введення в педагогічну діяльність «Теорія і методика» / Н. Н. Нікітін, Н. В. Кісянская. - М.: Академія, 2004.
 • 37. Новіков, А. М. Науково-експериментальна робота в освітньому закладі (ділові поради) / А. М. Новіков. - М., 1998..
 • 38. Новіков, А. М. Освітній проект (методологія освітньої діяльності) / А. М. Новіков, Д. А Новиков // Університетська бібліотека online. - URL: http: //www.biblioclub. ru / 82780_Novikov_Obrazovatel_proekt.html
 • 39. Новіков, Л. М. Підстави педагогіки / А. М. Новіков. - М., 2010 року.
 • 40. Новіков, А. М. Професійна освіта Росії (перспективи розвитку) / А. М. Новіков. - М., 1997..
 • 41. Педагогіка: навч, посібник для студ. вузів / В. А. Сластс- нин, І. Ф. Ісаєв, А. І. Міщенко, Н. Н. Шиянов. - М .: Шкільна преса, 2002.
 • 42. Підласий, І. П. Педагогіка: новий курс: в 3 кн. Кн. 1 Загальні основи [Електронний ресурс] / І. П. Підласий // Університетська бібліотека online. - URL: http://www.biblioclub.ru/58318_ podlasyy_pedagogika_v_3_kn_knl_obschie_osnovy.html
 • 43. Підласий, І. П. Педагогіка: новий курс: в 3 кн. Кн. 3. Теорія і технології виховання / І. П. Підласий // Університетська бібліотека online. - URL: http://www.biblioclub.ru/58321_ podlasyy_pedagogika_v_3_kn3_teoriya_tehnolog_vospitan.html
 • 44. Романцев, Г. М. Професійно-педагогічна освіта в сучасних умовах: результати досліджень / Г. М. Романцев, В. А. Федоров, А. А. Жученко, І. В. Осипова, О. В. Тарасюк. - Екатеринбург, 2003.
 • 45. Рубінштейн, С. Л. Основи загальної психології / С. Л. Рубінштейн. - М., 1946.
 • 46. Смирнов, І. П. Новий принцип виховання: орієнтація на інтереси молоді / І. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко. - Єкатеринбург, 2005.
 • 47. Смирнов, І. П. Сучасний учень НВО: Всеросійське соціологічне дослідження / І. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко. -, 2002.
 • 48. Соколов, Є. І. Ділова гра «Молодий робітник на виробництві» / Є. І. Соколов. - Ростов н / Д., 1986.
 • 49. Симанюк, Е. Е. Психологічні становлення професійних деструкцій педагога: автореф. дис ... д-ра психол. наук / Е. Е. Симанюк. - Самара, 2005.
 • 50. Тигер, П. Роби те, для чого ти народжений. Шлях до успішної кар'єри через самопізнання / П. Тигер, Б. Беррон-Тигер; пер. з англ. II. Б. Демченко. - М., 1996.
 • 51. Ткаченко , Є. В. Інженерно-педагогічну освіту // Енциклопедія професійної освіти: в 3 т. / Є. В. Ткаченко; під ред. З .Я. Батишева. - М., 1999..
 • 52. Ткаченко , Є. В . Кадрове забезпечення системи НПЗ Росії на початку XXI століття / Е. В. Ткаченко // Професійна освіта. - 2003. - № 1. - С. 2-3.
 • 53. Турчинов, А. И. Професіоналізація як діяльнісна основа кадрової політики: автореф. дис .... д-ра соціол. наук / А. І. Турчинов. - М., 1998..
 • 54. Навчально-методичне об'єднання по професійно-педагогічної освіти: довідково-інформаційний каталог. - Єкатеринбург, 2002.
 • 55. Ушинський, К. Д. Про користь педагогічної літератури / К. Д. Ушинський. - М .; Л., 1948.
 • 56. Федоров, В. Л. Професійно-педагогічна освіта: теорія, емпірика, практика / В. А. Федоров. - Єкатеринбург, 2001..
 • 57. Федотов, В. А. Введення в професійно-педагогічну спеціальність (Економіка і управління). - Єкатеринбург, 2001..
 • 58. Черноглазкін, С. 10. Общедеятелиюстние вміння в професіоналізації: (Формування умінь в проф.-освітні. Установах) / С. Ю. Черноглазкін // Фахівець. - 2001. - № 11.
 • 59. Шадриков, В. Д. Діяльність і здатності / В. Д. Шадриков. - М, 1994.
 • 60. Енциклопедія професійної освіти: в 3 т. / Під ред. С. Я. Батишева. - М., 1999..
 • 61. Шрейдер, Р. В. Формування системи професійно важливих якостей в процесі оволодіння професією / Р. В. Шрейдер // Проблеми індустріальної психології: зб. науч. тр. / Відп. ред. В. Д. Шадриков. - Ярославль, 1979.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ