ФІНАНСОВІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

Тарифна політика страховика

При розрахунку тарифів по страхуванню майна нетто тариф як ймовірність несення певного збитку висловлює відповідальність, яку взяв на себе страховик. Якщо в умовах страхування передбачена відповідальність страховика за кількома ризиків, то сукупна нетто-ставка дорівнює сумі приватних нетто-ставок. Крім того, на розмір нетто-ставки впливає вогнестійкість будівель, вибухо- і пожежонебезпека виробництва, знаходження майна, фінансова стійкість позичальника, характер транспортування вантажів і т. Д. Всі ці фактори впливають на ступінь ймовірності нанесення збитку, лежать в основі диференціації тарифних ставок.

Особливості побудови тарифів зі страхування життя:

  • 1. Розрахунки проводяться з використанням демографічних даних статистики і теорії ймовірності.
  • 2. Використовуються способи довгострокових фінансових обчислень.
  • 3. Нетто-ставки можуть складатися з декількох частин, кожна з яких покликана сформувати страховий фонд по одному з видів страхування.

Тарифна політика в галузі страхування - цілеспрямована діяльність страховика по встановленню, уточненню страхових тарифів в інтересах беззбиткового розвитку страховика.

Принципи тарифної політики:

  • 1. Еквівалентність страхових відносин сторін, тобто нетто-ставка повинна максимально відповідати ймовірності збитку, чим забезпечується зворотність коштів страхового фонду за тарифний період.
  • 2. Доступність страхових тарифів для широкого кола страхувальників.
  • 3. Стабільність розмірів страхових тарифів протягом тривалого періоду часу.
  • 4. Розширення обсягу страхової відповідальності, якщо дозволяють діючі тарифні ставки. Цей принцип забезпечується стабільним зниженням збитковості страхових сум.
  • 5. Окупність і прибутковість страхових операцій.

Формування страхових тарифів забезпечує страховикові

достатні фонди для виплати компенсації (відшкодування), створення резервних (запасних), превентивних та інших фондів, покриває витрати на ведення справи і розвиток страховика. Страхові організації встановлюють розміри премій самостійно, або в грошовому вираженні, або в процентах від страхової суми.

Розпорядженням органу страхового нагляду затверджені дві методики розрахунку тарифних ставок по масовим ризикових видах страхування. З огляду на особливу складність оцінки страхових ризиків і розрахунків страхових тарифів, для початківців страховиків рекомендується використовувати саме дані методики, застосовуючи їх при підготовці документів до державного ліцензуванню.

Перша методика призначена для розрахунку тарифів як по окремому ризику, так і по всьому страховому портфелю. Методика може бути застосована для розрахунку тарифів по ризиках, що характеризується стійкістю реалізації протягом трьох-п'яти років, незалежністю настання страхових випадків за окремими договорами.

Друга методика призначена для розрахунків тарифів за окремим видом страхування на основі аналізу фактичної збитковості за три-п'ять років. Використання даної методики не пов'язане з вимогами незалежності настання страхових випадків за окремими договорами, т. Е. Допустима кумуляція ризиків. Розрахунки за даною методикою здійснюються тільки в тому випадку, коли динаміка фактичної збитковості, що лежить в основі прогнозу майбутньої збитковості, описується системою лінійних рівнянь.

Перша методика розрахунку страхових тарифів по масовим ризикових видах страхування.

Для ознайомлення з численнями введемо позначення:

N - кількість укладених договорів або об'єктів страхування. М - кількість страхових випадків у п договорах, q - ймовірність настання страхового випадку за одним договором, визначається як відношення М до N.

* - середня страхова сума за одним договором

S

в - середнє страхове відшкодування за одним договором Тариф-брутто визначається за формулою:

де f - навантаження,

Т нетто - тариф-нетто, який визначається за формулою:

де Р - ризикова надбавка,

Т Основний - тариф основний, який визначається за формулою:

Розрахунок ризикової надбавки проводиться за наявності даних про розкид страхових відшкодувань за формулою:

де а - коефіцієнт, який залежить від гарантії безпеки у, значення якого береться з таблиці:

У

0.84

0.90

0,95

0,98

0.9986

а

1,0

1,3

1,645

2.0

3,0

Виходячи з проведених розрахунків, визначається тариф-брутто за формулою:

Рішення типових задач можна знайти в Практикумі зі страхування.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >