РОЗРАХУНОК ТАРИФІВ ПО СТРАХУВАННЮ ЖИТТЯ

Страховик укладає договір страхування 40-річних громадян на дожиття до 45 років. Дожили отримують страхову виплату 100 од. Страховик має можливість в результаті інвестування коштів щорічно нараховувати на вихідний фонд 3 складних відсотка річних. За умовами договору передбачається разовий платіж.

  • 40-річних - 92246 осіб
  • 45-річних - 90096 осіб

ТАРИФНА ПОЛІТИКА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.

Будь-яка страхова компанія при введенні нового виду страхування стикається з проблемою визначення нетто-ставки (а в зв'язку з інфляцією і непередбачуваною податковою політикою - і брутто ставки), що викликано або повною відсутністю статистичних даних, або їх недостовірність. Зазвичай в таких випадках ставки встановлюються по аналогії з іншими страховими компаніями і далі коригуються на основі зібраної в результаті процесу страхування інформації. Природно, що показник збитковості страхової суми, що лежить в основі розрахунку страхового тарифу по «класичному» варіанту, по вперше вводиться виду страхування розрахований бути не може. Для правильного розрахунку тарифу в цьому випадку можуть бути використані дані різного роду статистичних спостережень від джерел, не пов'язаних з проведенням страхової діяльності, а також експертні оцінки. З аналогічною проблемою страхові компанії стикаються і тоді, коли на страхування приймаються рідкісні, унікальні об'єкти (космічні апарати, ядерно ні установки, нафтові платформи, повітряні і морські судна і ін.). В принципі, через особливості індустріального розвитку Росії, будь-яке більш-менш велике підприємство є єдиним у своєму роді (якщо взяти до уваги характер виробництва, рівень зношеності основних фондів, район розташування, застосовується технологію, використовувану техніку, розвиненість інфраструктури і т. П .), в зв'язку з чим при розрахунку тарифів тут важко скористатися традиційними методами, заснованими на законі великих чисел. У нинішніх умовах розвитку російського страхового ринку часто неможливо скористатися навіть вже накопиченими страховими компаніями даними через постійно мінливої економічної ситуації. В умовах страхової монополії чим менша кількість об'єктів прийнято на страхування, тим більшим може бути розмір тарифної ставки. Але в умовах ринку, коли діє безліч страховиків, такий підхід неприйнятний, оскільки для будь-якого страхувальника розмір плати за страхову послугу, в якості якої і виступає страховий внесок, повинен залежати тільки від реальної вартості ризику, а не від того, яка кількість аналогічних договорів страхування є в портфелі тієї або іншої компанії.

Сьогодні типовому російському страховику, який має малий портфель, надзвичайно складно точно оцінити той чи інший ризик, керуючись власним досвідом. В даному випадку він може спиратися або на ставки, вже діючі на ринку, або на інформацію великих страхових компаній, що мають досить представницький портфель за конкретним видом страхування і готових «відкрити» свої показники. Вирішенню цієї проблеми сприяла б консолідація російських страховиків, оскільки це дозволило б з максимальною ефективністю проводити цілеспрямовані дослідження, спираючись на розробки вітчизняних і зарубіжних фахівців.

В сучасних умовах, коли страхування проводиться різними страховими організаціями, розмір тарифної ставки стає одним з елементів конкуренції, яка постійно стимулює страховиків до зниження тарифів для залучення страхувальників. Правда, якщо страховик здійснює з якого-небудь виду страхування одиничні угоди, розмір страхового тарифу не так важливий для забезпечення фінансової стійкості, оскільки в даному випадку закон великих чисел не діє. Однак тариф повинен і тут враховувати сформований рівень надмірності на ринку з тим, щоб прийнятий ризик міг бути без праці переданий в перестрахування або сострахован. При проведенні ж масових видів страхування значне відхилення тарифних ставок від їх об'єктивних основ може зруйнувати фінансову стійкість страховика, привести до неможливості виконання зобов'язань перед страхувальниками. З іншого боку, завищення розмірів страхових тарифів, яке може мати місце або при монопольному становищі будь-якого страховика (або групи страховиків, пов'язаних картельних угодою) на страховому ринку, або при проведенні обов'язкових видів страхування, веде до зайвої сплати страхувальниками страхових внесків, т . е. порушення принципу еквівалентності взаємовідносин сторін у страхуванні. Таким чином, «ринкове регулювання страхового тарифу не гарантує дотримання інтересів страховика, страхувальника та суспільства». Тому дотримання принципів побудови страхових тарифів повинно контролюватися органом страхового нагляду, щоб не допускати їх завищення або заниження.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >