РЕЗЮМЕ

Тарифна політика в галузі страхування - цілеспрямована діяльність страховика по встановленню, уточненню страхових тарифів в інтересах беззбиткового розвитку страховика.

Еквівалентність страхових відносин сторін визначає відповідність нетто-ставки максимальної ймовірності збитку, чим забезпечується зворотність коштів страхового фонду за тарифний період. Страхові тарифи повинні бути доступні широкому колу страхувальників. Стабільність розмірів страхових тарифів протягом тривалого періоду часу - найважливіший принцип страхового захисту. Розширення обсягу страхової відповідальності забезпечується стабільним зниженням збитковості страхових сум. Окупність і прибутковість страхових операцій - найважливіша мета страховика.

Формування страхових тарифів забезпечує страховикові достатні фонди для виплати компенсації (відшкодування), створення резервних (запасних), превентивних та інших фондів, покриває витрати на ведення справи і розвиток страховика.

Для забезпечення прийнятих страхових зобов'язань страховики в порядку і на умовах, встановлених законодавством Російської Федерації, утворюють із страхових внесків необхідні для майбутніх страхових внесків страхові резерви по особистому страхуванню, майновому страхуванню і страхуванню відповідальності. В аналогічному порядку страховики вправі створювати резерви для фінансування заходів щодо попередження нещасних випадків, втрати або пошкодження застрахованого майна.

Перестрахування є системою економічних відносин, в процесі яких страховик, приймаючи на страхування ризики, передає частину відповідальності за ними, з урахуванням своїх фінансових можливостей, на узгоджених умовах іншим страховикам з метою створення збалансованого портфеля страхування, забезпечення фінансової і рентабельності страхових операцій. Одночасно передається і частка страхової премії. Перестрахуванням ризиків досягається не тільки захист страхового портфеля від впливу на нього серії великих страхових випадків, а й те, що оплата сум страхового відшкодування за такими випадками не лягає важким тягарем на одне страхове товариство, а здійснюється колективно усіма учасниками перестрахування відповідного об'єкта.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

  • 1. Охарактеризуйте особливості тарифної політики в галузі страхування.
  • 2. Якими принципами керуються страховики, реалізуючи тарифну політику?
  • 3. Вкажіть фактори, що впливають на рівень тарифів в страхуванні життя.
  • 4. Вкажіть фактори, що впливають на рівень тарифів в майновому страхуванні.
  • 5. З якою метою компанії формують страхові резерви?
  • 6. Охарактеризуйте перестрахування як фінансову операцію.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >