ВИСНОВОК

У представленому навчальному посібнику розглянуто базові категорії страхових відносин, вивчення яких дозволить студентам придбати знання, необхідні для фахівця економічної сфери. Матеріал курсу згрупований по главам і в логічній послідовності представлений студентам, що дозволяє їм отримати уявлення як про загальні засади страхового бізнесу, так і про конкретні механізми реалізації страхових відносин.

Після вивчення основних закономірностей розвитку страхових відносин майбутні фахівці зможуть орієнтуватися в процесах, що відбуваються в економічній системі в умовах інтернаціоналізації та глобалізації господарських зв'язків.

Дана дисципліна носить як теоретичний, так і прикладний характер. Отримані знання дозволять студентам набути навичок здійснення страхових операцій, які пропонується закріпити шляхом вирішення завдань, наведених у розділі «Практикум» даного навчального посібника.

ПРАКТИКУМ

Завдання 1.

Визначити розмір одноразової премії корпоративного страхувальника, страхує свого працівника за договором страхування на дожиття. Застрахована особа має вік 46 років і страхується на дожиття до 51 року. Розмір страхової виплати становить 3000000 рублів. Норма прибутковості 5%.

Завдання 2.

Розрахувати, який буде розмір одноразової премії, якщо страховик буде виплачувати по 1 Д.Є. протягом усього життя застрахованої в кінці кожного року з моменту укладення договору. Застрахованій 45 року. Норма прибутковості - 5%.

Завдання 3.

Розрахувати розмір одноразової премії при відстроченні довічних платежів на 3 роки та сплати їх страховиком в кінці кожного року. Застрахованій 47 років. Норма прибутковості - 5%.

Завдання 4.

Розрахувати нетто-премію корпоративному страхувальнику, якщо застрахованій 46 років, а за умовами договору страховик повинен виплачувати в кінці кожного року по 1 Д.Є. протягом найближчих 5 років.

Завдання 5.

Розрахувати нетто-ставку для застрахованого в віці 43 років, який уклав договір на дожиття до 50 років. Норма прибутковості - 5%.

Завдання 6.

Вік застрахованого 44 років, виплати по 10 ВО протягом найближчих 5 років. Визначити одноразовий внесок страхувальника.

Завдання 7.

Розрахувати розмір одноразової нетто-премії при довічному страхуванні особи у віці 50 років, якщо договір на випадок смерті укладений в сумі 30000 Д.Є. Норма прибутковості - 5%.

Завдання 8.

Розрахувати розмір одноразового внеску при страхуванні на випадок смерті, якщо вік застрахованого - 45 років, термін страхування 5 років.

Завдання 9.

Розрахувати розмір одноразової нетто-премії в розрахунку на 1 Д.Є. страхової суми для особи у віці 45 років, застрахованої за змішаним страхуванням життя строком на 5 років.

Завдання 10.

Вартість застрахованого об'єкта становить 650 000 руб., Страхова сума - 399 600 руб., Збиток страхувальника в результаті пошкодження об'єкта - 274 500 руб. Знайти суму страхового відшкодування за системою пропорційної відповідальності.

Завдання 11.

Майновий об'єкт підприємства застрахований за системою першого ризику на суму 1 670 000 руб. Збиток за знищене пожежею домашнє майно становить 1 957 000 руб. Визначити розмір страхового відшкодування.

Завдання 12.

Збиток корпоративного страхувальника, заподіяну знищенням об'єкта, дорівнює 358 700 руб., Страхова сума - 296 520 руб., Що становить 60% оцінки об'єкта. Обчислити суму страхового відшкодування за системою пропорційної відповідальності.

Завдання 13.

Автотранспортний засіб підприємства застраховано за системою першого ризику на суму 1 200 000 рублів, вартість його - 1 500 000 рублів, збиток страхувальника в зв'язку з пошкодженням автомобіля - 350 000 рублів. Обчислити розмір страхового відшкодування.

Завдання 14.

Майновий об'єкт оцінений в сумі 965 000 рублей, а застрахований в розмірі 80% його оцінки. Знайти суму страхового відшкодування за системою пропорційної відповідальності, якщо збиток страхувальника становить 787 000 рублей.

Завдання 15.

Страхова вартість об'єкта - 435 000 рублів, страхова сума - 285 000 рублів. Об'єкт знищений повністю. Визначити розмір страхового відшкодування за системою першого ризику і пропорційної відповідальності.

Завдання 16.

Вартість об'єкта - 578 000 рублей, страхова сума і збитки страхувальника становлять 70 і 50% вартості об'єкта. Обчислити розмір страхового відшкодування за системою пропорційної відповідальності.

Завдання 17.

Оцінка застрахованого майна підприємства склала 4 250 000 рублів. Дане майно застраховане на суму 3 650 000 рублей. В результаті страхового випадку збиток страхувальника склав 1 600 000 рублей. Обчислити розмір страхового відшкодування за системою пропорційної відповідальності та першого ризику.

Завдання 18.

Розрахувати страхове відшкодування за договором страхування комерційного кредиту, якщо сума непогашеного в строк кредиту становить 75 000 рублей, а межа відповідальності страховика 80%.

Завдання 19.

Розрахувати страхове відшкодування, якщо сума недоотриманого доходу в результаті вимушеного простою обладнання склала 435 000 рублів Межа відповідальності страховика за даним договором страхування становить 70% суми недоотриманого доходу.

Завдання 20.

За умовами контракту розмір прибутку від реалізації продукції повинен скласти 2 800 000 рублей. В результаті невиконання постачальником умов контракту фактична прибуток склав 900 000 рублів. Розрахувати збитки страхувальника і суму страхового відшкодування, якщо межа відповідальності страховика за договором страхування становить 80%.

Завдання 21.

В офісній будівлі в результаті пожежі вигоріло 3 вікна з 10 і 4 двері з 7. Первісна вартість будинку - 16 540 000 руб. Знос на день пожежі склав 28%. Обчислити збиток, якщо вартість усіх вікон становить 8% і дверей 4,5% загальної вартості будови. Знайти суму страхового відшкодування, якщо рівень умовної франшизи становить 1,5% від страхової суми.

Завдання 22.

В результаті страхового випадку пошкоджено обладнання підприємства, балансова вартість якого складає 323 600 рублів, знос обладнання склав 35%. Вартість залишків з урахуванням зносу і знецінення - 60 000 рублів, витрати на приведення їх у порядок - 16 000 рублів. Обчислити збиток страхувальника. Знайти розмір страхового відшкодування, якщо рівень безумовної франшизи встановлений в розмірі 50 000 рублів.

Завдання 23.

В результаті повені пошкоджено будівлю організації. Первісна вартість будівлі - 76 400 000 рублей. Знос застрахованого об'єкта 30%. Відповідно до кошторису на відновлення будівлі витрати становлять 1 300 000 рублів. Визначити збиток організації та суму страхового відшкодування за умови, що є придатні до використання в будівництві залишки на суму 320 400 рублів, на приведення в порядок яких витрачено 15 000 рублів.

Завдання 24.

При пожежі згоріло обладнання підприємства. Обчислити страхове відшкодування, якщо балансова вартість обладнання становить 456 000 рублей. Майно застраховано на 80% його вартості. Рівень франшизи безумовний (віднімається) - 15 000 рублів.

Завдання 25.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди знищено автомобіль організації. Первісна вартість транспортного засобу 800 000 рублей. Знос автомобіля 25%. Автомобіль застрахований на повну страхову вартість. Від автомобіля залишилися деталі на суму 210 000 рублей. На приведення в порядок зазначених деталей витрачено 40 000 рублів. Обчислити збиток страхувальника і страхового відшкодування, якщо рівень безумовної франшизи передбачено 3% від збитку, нанесеного автомобілю.

Завдання 26.

Визначити розмір страхового відшкодування при застосуванні умовної (не вираховується) і безумовної (віднімається) франшизи, якщо:

а) страхова сума складає 60 000 Д.Є. рівень франшизи - 5 000 Д.Є.

збиток страхувальника - 60% від страхової суми.

б) страхова сума склала 35 000 Д.Є. рівень франшизи 10% від страхової суми, збиток страхувальника складає 10 000 Д.Є.

Завдання 27.

Ви є керівником підприємства, що підлягає обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власника небезпечного об'єкта. У відповідності зі специфікою діяльності підприємства і належать йому небезпечними об'єктами заповніть заяву про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власника небезпечного об'єкта за заподіяння шкоди в результаті аварії на небезпечному об'єкті.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >