ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Управління інтерактивної діяльністю, мабуть, найменш розроблена частина теорії активного навчання. Тим часом відомо, що ефективність інтерактивного заняття багато в чому залежить від вмілого керівництва, від особистості викладача, що веде. Майстерність, вміння, може бути, навіть мистецтво управляти інтерактивної діяльністю розглядають і як рису характеру, і як талант, і як результат наполегливої творчої праці викладача. Найбільшою мірою питання управління вивчені стосовно проведення соціально-психологічного тренінгу. В інших випадках це вміння ототожнюють з досвідом викладача, хоча далеко не всі досвідчені викладачі володіють навичками управління інтерактивною діяльністю в достатній мірі.

В теорії активного навчання управління інтерактивною діяльністю можна розглянути через призму управління грою. Гра при цьому представляється психолого-дидактичною системою, що включає цілі, завдання, зміст, форми і методи організації, керівництво спільної колективної різнорівневої діяльністю учасників.

Управління грою направлено на забезпечення оптимальної взаємодії учасників і передбачає дотримання деяких базових принципів функціонування системи управління [1] .

Принцип співробітництва. Суть його полягає в перенесенні акценту з передачі навчальної інформації на методологію здобуття знань, на оволодіння методами пізнавальної, наукової, організаційної, виховної діяльності, методами творчого осмислення і освоєння потрібної інформації.

У грі ведучий повинен прагнути не так до механічного поєднання задуманої методики гри і реальної професійної діяльності, скільки до формування в учасників гри системи умінь творчо інтерпретувати інформацію для реалізації основної ідеї.

Принцип можливості бути реалізованим. Учасники ігрової діяльності повинні усвідомлювати, що цілі гри досяжні, але добитися успіху вони можуть тільки в разі узгоджених, колективних, цілеспрямованих дій.

Принцип управління емоційно-інтелектуальним фоном. Необхідні умови створення і підтримки емоційно-інтелектуального фону (напруги) протягом всієї гри: облік особистих інтересів учасників, їх психологічної і фізичної готовності, відбір фактичного матеріалу, комплектування ігрових груп, моделювання спільних дій.

Принцип збігу оцінок. Успіх ігрової діяльності груп, команд багато в чому залежить від рівня їх працездатності. Ведучий повинен постійно контролювати групову динаміку, коригувати її хід з метою створення згуртованих команд, здатних досягти ігрових цілей.

Принцип «перманентного» управління. Педагогічний вплив провідного гру на її учасників має бути постійним, різноманітним і ненав'язливим.

Принцип обов'язковості. Ведучий повинен постійно пам'ятати про дидактичних цілях гри і направляти на їх досягнення діяльність учасників. Всі зміни, що вносяться до гру, не повинні спотворювати головного її призначення - формування конкретних знань, умінь, навичок, емоційно-особистісного сприйняття професійної діяльності учнів і розвитку професійно значущих особистісних якостей.

Наведені принципи не вичерпують всіх особливостей управління навчальною інтерактивною діяльністю. Перелік можна доповнити, але наведені принципи формують головне уявлення про місце викладача в інтерактивній навчальній діяльності. Неважко бачити, що реалізація зазначених принципів ще раз звертає увагу на необхідність зміни звичного статусу викладача як суб'єкта навчального процесу, покликаного здійснювати навчальне вплив. Викладач повинен зійти з трибуни, прибрати цю перешкоду між собою і учнями. У грі викладач - організатор, соратник, помічник, іноді суперник. Інтерактивна діяльність немислима без особистої активності студента, саме він є головною дійовою особою, і викладач повинен поступитися йому це місце.

  • [1] Див .: Абрамова І. Г. Деякі підходи до розробки принципів управління діловою грою.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >