ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ

Основу ринкового господарювання складають:

  • • вільний вибір будь-яким юридичним і цивільною особою не заборонених законом форм господарської діяльності;
  • • доступ до різних видів ресурсів, обмежений лише платоспроможністю, т. З. наявними власними чи позиковими коштами;
  • • вільний вибір економічних зв'язків;
  • • вільне формування цін, залежне від попиту і пропозиції на товари;
  • • вільний рух капіталів; формування всередині і міжгалузевих пропорцій під впливом динаміки цін і прибутків.

Цільова область і групи маркетингу. Цільова область маркетингу - це сукупність об'єктів, на яку спрямовано маркетингову діяльність підприємства і заради якої, власне, і формується маркетинг-мікс. Вона знаходиться поза сферою самого підприємства і належить до гак званої зовнішньої маркетингової середовищі (довкіллі).

До цільовим групам маркетинг-міксу відносяться, перш за все, кінцеві споживачі - (користувачі) продукту або покупці (торгівля), організації, що роблять вплив на переваги і кінцевий вибір споживача і торгівлі, до яких можна віднести підприємства-конкуренти, суспільства споживачів, засоби масової інформації і т. п. Крім того, як на саме підприємство, так і на цільові групи маркетинг-міксу істотно впливають так звані фактори глобального середовища: економічна кон'юнктура, соціально-політична, демографич ська, правова і екологічна ситуації, науково-технічний прогрес (як потенційна можливість постійного знецінення створюваних підприємством продуктів і використовуваних технологій).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >