ПРОВІЗОРИ ТА ФАРМАЦЕВТИ

Потреба.Працівники аптек в процесі продажу препаратів, обслуговуючи клієнтів, знаходяться під впливом ряду потреб. Крім чисто альтруїстичної поведінки, що складається в допомоги ближньому, вони зацікавлені у формуванні доходу для аптеки, від якого залежить і їх заробіток. Тому вони хочуть продавати в першу чергу дорогі препарати. Друга їх потреба полягає в тому, щоб весь асортимент аптеки реалізовувався повністю - препарати із закінченим терміном придатності ніхто не купить, та й продавати протизаконно, але після закінчення терміну придатності їх доведеться знищити, а це принесе аптеці збитки. Суттєвою потребою в діяльності фармацевта і провізора є залучення клієнта в аптеку і формування лояльної даній аптеці клієнтури. Ця мета досягається за допомогою проведення консультацій і одночасного уважного ознайомлення з проблемами даного хворого. Причому важливим є не сама рекомендація ефективного лікарського препарату, а то, наскільки уважно був хворий вислуханий. Гарне враження, вироблене консультантом на клієнта, веде нс тільки до того, що останній прийде в цю аптеку повторно, але і що він рекомендує її своїм знайомим. Консультації з метою заміни або вибору лікарського препарату є для провізора хорошим засобом проявити свій професіоналізм і підкріпити його реальної продажем препарату.

Результатом дії провізора в аптеці є те, що хворий отримує лікарський препарат або його заміну в тих випадках, коли необхідний (виписаний) препарат відсутній в аптеці. Якщо ж хворому необхідний препарат ОТС-категорії, то вибір препарату за участю провізора здійснюється на більш професійному рівні. Провізор може впливати на поведінку лікарів, інформуючи їх про наявність асортименту лікарських препаратів в аптеках і про найбільш нових надходять препаратах.

Амбівалентним наслідками в діяльності провізора є той факт, що його професіоналізму виявляється все-таки недостатньо для прийняття зваженого рішення - це може зробити тільки лікар. Тому до рекомендацій працівників аптек потрібно підходити з певною обережністю. Крім того, вибір препаратів в аптеці орієнтований на найбільш продаваний асортимент медикаментів та на асортиментний мінімум, а не на всі можливі випадки потреби в них.

Головними факторами, що впливають на мотиваційний стан працівників аптек, виступають величина і значущість потреби і результату поведінки. Для провізора володіння ситуацією з великим числом ступенів свободи є засобом демонстрації професіоналізму, а також засобом створити у клієнта аптеки когнітивний дисонанс і нав'язати своє рішення.

Г осударства

Потреба. Головні потреби, які має держава в області лікарської допомоги, складаються в необхідності підтримки здоров'я населення країни, зниження кількості часу непрацездатності, зменшенні безповоротних втрат, особливо висококваліфікованих кадрів, і зниження витрат на надання медичної допомоги. При цьому в ставленні держави хворий відчуває потребу в отриманні пільг, субсидій на медикаменти або взагалі безкоштовного лікарського забезпечення.

Результати складаються в зниженні до мінімуму рівня непрацездатності, а також і витрат на лікування та медичне обслуговування. В особі виробника лікарських препаратів держава має (в разі розташування підприємства на його території) джерело податкових надходжень, виробництво, що створює значну кількість робочих місць, і, отже, забезпечує приплив в казну значних коштів.

Дії з боку держави включають витрати на підготовку фахівців, оплату лікування та діагностики, контроль якості медичної допомоги та правильності застосування безкоштовного лікування, розробка стандартів терапії для більшості захворювань.

Амбівалентні наслідки поведінки. Такими наслідками з боку держави є скорочення медичної допомоги, необгрунтоване етичними нормами, обмеження раціональної волі лікаря у виборі лікування для пацієнтів, формалізований підхід в прийнятті рішення про потребу в безкоштовному лікуванні або отриманні медикаментів на пільгових підставах.

З боку лікаря такими наслідками будуть зниження або відсутність творчої ініціативи при діагностиці і терапії захворювань. Відносно хворих амбівалентні наслідки полягають у зловживанні безкоштовними і пільговими методами лікування, необгрунтованому отриманні лікарняних листів і безкоштовних медикаментів, прагненні максимізувати безкоштовну медичну допомогу, ослабленні уваги до власного здоров'я і несвоєчасному зверненні за медичною допомогою.

Головними факторами, що впливають на мотивацію державних структур до проведення тих чи інших змін, є величина і значущість потреби. У більшості випадків ні фактор часу, ні число ступенів свободи не мають істотного значення, хіба що йдеться про необхідність допомоги в умовах масової епідемії.

Виробник

Основний потребою виробника є отримання прибутку. У другу чергу виробник зацікавлений в придбанні суспільного визнання й авторитету, а також у підвищенні виробничого, інтелектуального та наукового потенціалу фірми і в підтримці та зміцненні системи менеджменту на підприємстві. Виробник також зацікавлений в тому, щоб препарат був позиціонується таким чином, що його споживання буде мати значні обсяги і максимально можливу тривалість курсів лікування. При цьому кількість конкурентів у відповідному секторі ринку має бути мінімальним або (в ідеальному випадку) такі були відсутні б зовсім.

Хворим потрібно, щоб лікарська допомога була доступна і ефективна, ліки мали високою якістю і мінімальними побічними ефектами і токсичністю. Лікарі хочуть, щоб був доступний (проводився) весь асортимент лікарських засобів, необхідних для здійснення їх лікарської діяльності. Фармацевти мають потребу в тому, щоб підприємства виробники випускали препарат в достатній кількості і при цьому його ціна була порівнянна з рівнем потреби і купівельною спроможністю населення, що представляє сектор ринку для даного препарату. Ця обставина створює можливість оптимальної націнки до оптової ціни або відпускної ціни підприємства.

Результатом для підприємства-виробника буде в першу чергу прибуток, потім - досягнутий в результаті створення нового препарату науковий і виробничий потенціал підприємства, соціальна значущість і визнання з боку суспільства, позитивний образ фірми в свідомості власних співробітників і нова інтелектуальна власність.

Діями, які будуть потрібні з боку підприємства для досягнення зазначеного результату, будуть в першу чергу всі процедури, пов'язані з розробкою та маркетинговими дослідженнями нового препарату, його позиціонування на ринку, проведення клінічних випробувань на хворих з тими патологіями, для лікування яких позиціонування препарату найбільш вигідно виробнику , і т.д.

Амбівалентні наслідки поведінки з боку виробника проявляються у вигляді порушення етичних норм, пов'язаного зі спробами забезпечити конкурентні переваги своєму препарату всупереч логіці його терапевтичної ефективності, забруднення навколишнього середовища відходами виробництва і викидами шкідливих речовин. Наявність великої кількості значущих екстерналій створить умови для фармацевтичних фірм тиснути на громадські і державний структури з метою отримання податкових пільг, особливих умов виробництва і т. Д.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >