СТРУКТУРА АТС

АТС поділяє лікарські засоби на групи, що мають п'ять різних рівнів:

 • перший рівень ділить всі лікарські засоби в залежності від їх впливу на анатомічний орган або систему на 14 груп (класів). Класи позначаються однією латинською літерою, яка стоїть в коді препарату першої;
 • другий рівень поділяє лікарські засоби в групах першого рівня на підгрупи в залежності від їх терапевтичних і фармакологічних властивостей;
 • третій рівень відображає подальше підрозділ всередині підгрупи другого рівня в залежності від особливостей терапевтичної дії або фармакологічних властивостей, а також особливостей застосування. Позначається однією латинською літерою;
 • четвертий рівень відображає розподіл препаратів в залежності від їх терапевтичних і фармакологічних властивостей, а також приналежності до хімічного класу речовин. Також має літерне позначення;
 • п'ятий рівень відображає речовина з конкретною хімічною структурою. Позначається арабськими цифрами.

Так, наприклад, аспірин (МНН - кислота ацетилсаліцилова) має код N02BA01, що означає:

N - Препарати для лікування захворювань нервової системи;

02 - Анальгетики;

В - Інші анальгетики та антипіретики;

А - Саліцилова кислота і її похідні;

01 - Кислота ацетилсаліцилова.

У більшості випадків кожного лікарського засобу присвоюється тільки один АТС-код. Лікарських засобів, які мають кілька основних показань для медичного застосування, може бути присвоєно понад одного АТС-коду.

 • • Код А: Препарати, що впливають па травний тракт і обмін речовин;
 • • Код В: Препарати, що впливають на кровотворення і кров;
 • • Код З: Препарати для лікування захворювань серцево-судинної системи;
 • • Код D: Препарати для лікування захворювань шкіри;
 • • Код G: Препарати для лікування захворювань урогенітальних органів та статеві гормони;
 • • Код Н: Гормональні препарати для системного використання (виключаючи статеві гормони);
 • • Код J: Протимікробні препарати для системного використання;
 • • Код L: Протипухлинні препарати та імуномодулятори;
 • • Код М: Препарати для лікування захворювань кістково-м'язової системи;
 • • Код N: Препарати для лікування захворювань нервової системи;
 • • Код Р: Протипаразитарні препарати, інсектициди й репеленти;
 • • Код R: Препарати для лікування захворювань респіраторної системи;
 • • Код S: Препарати для лікування захворювань органів почуттів;
 • • Код V Інші лікарські препарати.

В системі АТС використовують міжнародні непатентовані назви (МНН, або INN) ВООЗ для фармацевтичних субстанцій. Якщо активної субстанції ще не присвоєно МНН, то використовують інші загальноприйняті непатентовані назви, переважно, прийняті до вживання в США (United States Adopted Names, USAN) або Великобританії (British Approved Names, BAN).

Методологія ATX використовується в наступних цілях:

 • 1. Збір та аналіз статистичних даних про споживання лікарських засобів.
 • 2. Проведення досліджень по вивченню споживання лікарських засобів різного масштабу (в окремих медичних закладах, в регіоні, в країні, на міжнародному рівні).
 • 3. Використання системи в освітніх цілях, в створенні інформаційних баз про лікарські засоби.
 • 4. Оцінка безпеки застосування лікарських засобів.
 • 5. Аналіз випадків неправильного призначення або відпуску лікарських засобів. За допомогою кодів АТС 5-го рівня аналізують дані призначень або відпуску лікарських засобів для попередження випадків «дубльованих» (одночасний прийом пацієнтом двох лікарських препаратів з різними торговими назвами, але містять одну і ту ж активну субстанцію) і «псевдодублірован- них» (прийом пацієнтом двох лікарських препаратів з різними активними речовинами, але мають подібні фармакодінаміческіс властивості (наприклад, діазепам і оксазепам)) призначень ліків.
 • 6. Створення реєстрів лікарських засобів.

ATX-класифікація лікарських засобів виконує функцію «спільної мови», використовуваного для уніфікованого опису їх номенклатури в країні або регіоні, а також дозволяє порівняти на національному та міжнародному рівнях дані про споживання лікарських засобів. Забезпечує доступ до стандартизованої і валіді- рованпой інформації про використання лікарських засобів, що необхідно для проведення аудиту структури їх споживання, виявлення недоліків при їх використанні, ініціювання освітніх та інших заходів і т. Д.

Фактично система АТС є основним медичним стандартом, головна мета якого полягає в порівнянні даних з різних країн.

Сегментація ринку не може ототожнюватися з АТС-классифи- каціей лікарських засобів. Перш за все це відбувається тому, що сегментація ринку спирається на потреби пацієнтів і на особливості створюваних цими потребами мотиваційних станів, в той час як ATX-класифікація відштовхується від властивостей препаратів. При цьому тільки перші два рівня орієнтовані на патологічні стани, а решта в основному стосуються хімічних властивостей лікарських засобів.

Крім того, близькі за своїми властивостями лікарські препарати можуть мати сильно відрізняються коди АТС.

Так, наприклад, ібупрофен - препарат, близький за властивостями до ацетилсаліцилової кислоти - має наступний код: М01АЕ01, де

М - кістково-м'язова система;

01 - протизапальні та протиревматичні препарати;

А - нестероїдні протизапальні та протиревматичні препарати;

Е - похідні пропіонової кислоти;

01 - ібупрофен.

Найважливішим джерелом інформації для сегментації ринку є структура захворюваності. Структура захворюваності бере участь в сегментації ринку завдяки тому, що хворі, які страждають одним і тим же недугою, мають загальні потреби.

Відомо, що стан здоров'я населення є ключовим чинником, що обумовлює попит на ліки. Взаємозв'язок між цим показником і потребою в лікарських препаратах досить відчутна, нею не можна нехтувати, аналізуючи і прогнозуючи тенденції розвитку фармацевтичного ринку. І тим не менше, кількісна оцінка потреби в медикаментозному забезпеченні лікувального процесу на основі даних про захворюваність істотно складніша, ніж могло б здатися на перший погляд. Кореляція між попитом на лікарські засоби, потребою в них і рівнем захворюваності, смертності та інвалідизації населення в принципі не може бути повною хоча б з тієї причини, що завжди існує певна ймовірність постановки неправильного діагнозу, а також відмінностей в різних регіонах способів лікування одного і того ж захворювання. Наприклад, в Китаї широко поширена традиція лікування багатьох видів патології засобами народної медицини. Велике значення має також рівень доходів населення, його традиції, освіта, відношення до захворювання.

Стан здоров'я населення і поширеність всіх видів патології обумовлює вимоги до асортименту лікарських засобів. Однак це не все. Там, де мова йде про життєво важливих станах і захворюваннях, наслідками яких можуть бути смерть та інвалідність, принципове значення має доступність лікарської терапії всім верствам населення. Таким чином, структура захворюваності має пряме відношення до розвитку систем соціального захисту. Ця обставина відкриває для фармакотерапії серйозні джерела фінансування лікування і, отже, створює сприятливу ринкову ситуацію.

Необхідно також додати, що захворюваність населення і ефективність лікування гой чи іншої патології істотно впливають на наукові розробки в галузі фармації та фармакотерапії.

Так, стрімке зростання захворюваності в області психопатології зумовив значні вкладення в цю галузь фармакології. У 1951 році в терапевтичну практику був введений хлорпромазин (вітчизняна назва - аміназин), в 1955 році був синтезований хлордиазепоксид, в 1959 році - діазепам. У 1962 році діазепам став найбільш продаваним препаратом в США. До 1980 року список основних груп психотропних препаратів (нейролептиків, анксіолітиків, антидепресантів) налічував кілька десятків МНН.

Головні цілі ВООЗ - застосування даної класифікації в міжнародних дослідженнях споживання ліків і для моніторингу побічних ефектів. Це дозволяє використовувати інформаційні системи з лікарських препаратів для вибору альтернативних засобів, а також для оцінки лікарських взаємодій, попередження дублювання в призначенні препаратів, контролю правильного вибору дози лікарського засобу.

Враховувати АТС-класифікації при дослідженні ринкових сегментів лікарських препаратів, безперечно, корисно. В першу чергу це важливо для сектора лікарських препаратів рецептурного відпуску, сегментація яких досить жорстко прив'язана до показань щодо застосування та іншим характеристикам лікарського препарату.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >