ПРОСУВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Просування товару з формальної точки зору визначається як діяльність з планування, виробництва і контролю над фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів від місць їх виробництва до місць споживання з метою задоволення потреб споживачів і вигодою для виробника і торгуючих організацій.

Однак процесуально просування товару як невід'ємна частина маркетингу нерозривно пов'язана з процесом його позиціонування. Тому поняття просування маркетологами розглядається значно ширше. Воно включає: 1) формування політики в області стимулювання збуту, просування товару; 2) вибір, планування і управління інструментами стимулювання збуту; 3) аналіз даних продажів, бюджетні квоти продажів і постановка відповідних цілей, координація діяльності торгових агентів; рекламування діяльності і визначення завдань реклами; 4) вибір засобів передачі реклами (телебачення, радіо, друк і т. П.) І управління роботою в цій області; 5) встановлення контактів із засобами масової інформації, рекламними агентствами; розробка зразків, виставкових матеріалів; встановлення зв'язків компанії з окремими особами, громадськими організаціями, обмін інформацією; пакувальне справа, розробка упаковки; заходи щодо збуту товару; 6) планування просування товарів; 7) розробка заходів, спрямованих на збільшення продажів; 8) створення іміджу товару і фірми і ще цілий ряд дій, які забезпечують ефективний збут продукції. У зв'язку з особливостями фармацевтичного ринку, серед яких в першу чергу слід назвати високу наукоємність товарів і розщеплення функції споживача (особливо на ринку Rx-медикаментів), у фармацевтичній галузі особливе місце займає інформаційний маркетинг і засоби його здійснення.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >