ЛІТЕРАТУРА

 • 1. акмеології кадрової роботи: навч, посібник / під ред. А. А. дер- кача. - М .: Изд-во РАГС, 2006.
 • 2. Акмеологічної оцінка професійної компетентності державних службовців: навч, посібник / під заг. ред.

A. А. Деркача. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Изд-во РАГС, 2007.

 • 3. Акмеологический словник / під заг. ред. А. А. Деркача. - М .: Изд-во РАГС, 2004.
 • 4. Акмеология: підручник / під заг. ред. А. А. Деркача. - 2-е изд., Перераб. - М .: Изд-во РАГС, 2006.
 • 5. Ананьєв, Б. Г. Психологія людини. Вибране / Б. Г. Ананьєв. - СПб., 1997..
 • 6. Анісімов, О. С. Креативна акмеологія: учеб.-метод. посібник / О. С. Анісімов; під заг. ред. А. А. Деркача. - М .: Изд-во РАГС, 2007.
 • 7. Богданов, Е. Н .. Введення в акмеологію / Є. І. Богданов,

B. Г. Зазикін. - 2-е изд., Перераб. і доп. - Калуга: КДПУ, 2001..

 • 8. Бодальов, А. А. Вершина в розвитку дорослої людини. Характеристики та умови досягнення / А. А. Бодальов. - М., 1998..
 • 9. Бодров, В. А. Психологія професійної діяльності / В. А. Бодров. - М .: ІП РАН, 2006.
 • 10. Бранський, В. П. Соціальна синергетика і акмеології / В. П. Бранський, С. Д. Пожарський. - СПб .: Політехніка, 2002.
 • 11. Вишнякова, Н. В. Психологічні основи розвитку креативності в професійній акмеології: дис. ... д-ра психол. наук / І. В. Вишнякова. - М., 1996.
 • 12. Виготський, Л. С. Криза семи років / Л. С. Виготський // Зібрання творів. - Т. 4. - М., 1984.
 • 13 . Деркач, А. А. Акмеология: навч, посібник / А. А. Деркач, В. Г. Зазикін. - СПб .: Питер, 2003.
 • 14. Деркач, А. А. Акмеологічні основи розвитку професіоналізму / А. А. Деркач. - М.: Изд-во МПСІ Воронеж, 2004.
 • 15. Деркач, А. А. Акмеология: шляхи досягнення вершин професіоналізму / А. А. Деркач, І. В. Кузьміна. - М .: Луч, 1993.
 • 16 . Дружилов, С. А. Становлення професіоналізму людини як реалізація індивідуального ресурсу професійного розвитку / С. А. Дружилов. - Новокузнецьк: Вид-во ІПК, 2002.
 • 17. Ємельянов, Ю. Н. Активне соціально-психологічне навчання / Ю. М. Ємельянов. - Л .: ЛДУ, 1985.
 • 18. Єрмолаєва, М. В. Основи вікової психології і акмеоло- гии: навч, посібник / М. В. Єрмолаєва. - М .: Ось-89, 2003.
 • 19. Ільїн, В. В. Філософія і Акмеология / В. В. Ільїн,

С. Д. Пожарський. - СПб .: Політехніка, 2003.

 • 20. Катаєва, Л. І. Психолого-Акмеологическое супровід роботи з персоналом / Л. І. Катаєва, Е. Б. Касьян; під заг. ред. А. А. Деркача. - М.: Изд-во РАГС 2009.
 • 21. Кашапов, М. М. Психологія педагогічного мислення: монографія / М. М. Кашапов. - СПб .: Алетейя, 2000..
 • 22. Кашапов, М. М. Психологія професійного педагогічного мислення (методологія, теорія, практика) / М. М. Кашапов // Психологія професійного педагогічного мислення; під ред. М. М. Кашапова. - М.: Інститут психології РАН, 2003. - С. 73-143.
 • 23. Кашапов, М. М. Психологія творчого мислення професіонала: монографія / М. М. Кашапов. - М .: Наукова думка, 2006.
 • 24. Кашапов, М. М. Удосконалення творчого мислення професіонала: монографія / М. М. Кашапов. - М .; Ярославль: МАПН, 2006.
 • 25. Кашапов, М. М. Стадії творчого мислення професіонала: монографія / М. М. Кашапов. - Ярославль: Ремдер 2009.
 • 26. Кашапов, М. М. Теорія і практика вирішення конфліктних ситуацій: навч, посібник / М. М. Кашапов. - М .; Ярославль: Рем- дер, 2003.
 • 27. Кириченко, А. В. Правова акмеології: навч, посібник / А. В. Кириченко; під заг. ред. А. А. Деркача. - М .: Изд-во РАГС, 2007.
 • 28. Клімов, Є. А. Психологія професіонала / Е. А. Климов. - М "+1996.
 • 29. Кон, І. С. Соціальна психологія / І. С. Кон. - М .; Воронеж, 1999..
 • 30. Кузьміна, Н. В. Акмеология якості професійної діяльності фахівця: монографія / Н. В. Кузьміна, С. Д. Пожарський, Л. Є. Паутова. - СПб .; Коломна; Рязань, 2007.
 • 31. Кузьміна, Н. В. Предмет акмеології / Н. В. Кузьміна. - 2-е изд., Испр. і доп. - СПб .: Політехніка, 2002.
 • 32. Ломов, Б. Ф. Методологічні та теоретичні проблеми психології / Б. Ф. Ломов. - М .: Наука, 1984.
 • 33. Максимова , В. Н. Введення в акмеологію шкільної освіти / В. Н. Максимова. - СПб., 2002.
 • 34. Малухііа , Н. В. Формування психологічної компетентності педагогів у розвитку здатності до творчості учнів підлітково-юнацького віку: дис. ... канд. психол. наук / Н. В. Малухіна. - Курськ 2009.
 • 35. Маркова , Л. К. Психологія професіоналізму / А. К. Маркова. - М., 1996.
 • 36. Митина , Л. М. Психологія професійного розвитку вчителя / Л. М. Мітіна. - М.: Флинта; Московський соціально- психологічний інститут, 1998..
 • 37. Митина , Л. М. Управляти або пригнічувати: вибір стратегії професійної життєдіяльності педагога / Л. М. Мітіна. - М .: Сентябрь, 1999.
 • 38. Огородова, Т. В. Акмеологічні основи педагогічної діяльності: навч.-метод, посібник / Т. В. Огородова. - Ярославль: ЯрГУ 2010.
 • 39. Панову В. І. Введення в екологічну психологію: навч, посібник. Ч. 1 / В. І. Панов. - М .: МНЕПУ, 2001..
 • 40. Панов, В. І. Обдарованість і обдаровані діти: екопсіхологі- ний підхід: монографія / В. І. Панов. - М.: Изд-во РУДН, 2005.
 • 41. Панову В. І. Психодидактика освітніх систем: теорія і практика / В. І. Панов. - СПб .: Питер, 2007.
 • 42. Полозова , Т. Л. Акмеологічні основи духовно-естетичного розвитку людини: монографія / Т. А. Полозова. - М.: Изд-во РАГС, 2007.
 • 43. Поваренко, 10. II. Психологічний зміст професійного становлення людини / Ю. П. Поваренко. - М .: Изд-во УРАО, 2002.
 • 44. Пономаренкоу В. А. Психологія духовності професіонала /

B. А. Пономаренко. - М .: Рос. акад. освіти, 1997..

45. Психологія, акмеології та педагогіка - освітній практиці / під ред. А. А. Крилова, В. А. Якуніна. - СПб .: Изд-во

C. -Петерб. ун-ту, 2001..

 • 46. Реріха Н. К. Жива етика / Н. К. Реріх. - М., 1992.
 • 47. Рубинштейну С. Л. Про мислення і шляхи його дослідження / С. Л. Рубінштейн. - М.: АП СРСР, 1958.
 • 48. Селезньова , Е. В. Загальна акмеології: навч, посібник / Є. В. Селезньова; під заг. ред. А. А. Деркача. - М .: Изд-во РАГС 2009.
 • 49. Слободчиков, В. І. Психологія розвитку людини / В. І. Слободчиков, Є. М. Ісаєв. -, 2002.
 • 50. Степанова, Є. І. Психологія дорослих - основа акмеоло- гии / Є. І. Степанова. - СПб., 1995.
 • 51. Стрільців, Ю. К. Інженерна та професійна психологія / Ю. К. Стрєлков. - М., 2001..
 • 52. Суслова, Е. А. Методологія і методи психолого-акмеологі- чеського дослідження: навч, посібник / Є. А. Суслова; під заг. ред. А. А. Дсркача. - М.: Изд-во РАГС, 2008.
 • 53. Федоркіпа, А. П. Політична акмеології: навч-метод, посібник / А. П. Федоркіна. - М .: Изд-во РАГС, 2006.
 • 54. Фельдштейн, Д. І. Психологія дорослішання: структурно змістовні характеристики процесу розвитку особистості / Д. І. Фельдштейн. - 2-с изд. - М.: МІСД, Флінта, 2004.
 • 55. Шадриков, В. Д. Ментальне розвиток людини / В. Д. Шадриков. - М .: Аспект Пресс, 2007.
 • 56. Шадриков, В. Д. Проблеми системогенеза професійної діяльності / В. Д. Шадриков. - М .: Наука, 1982.
 • 57. Шадриков, В.Д. Професійні здібності / В. Д. Шадриков. - М .: Університетська книга, 2010 року.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ