МЕХАНІЗМ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ

Найбільш схильні до дисоціації сполуки з іонним зв'язком. Такі речовини мають іонну кристалічну решітку. При контакті з кристалом диполі води орієнтуються навколо позитивного і негативного іонів. Між іонами і диполями води виникають сили електростатичного притягання. В результаті зв'язок між іонами слабшає, відбувається перехід іонів з кристала в розчин. При цьому утворюються гідратовані (оточені полярними молекулами води) іони:

Подібним чином диссоциируют електроліти, що містять полярні ковалентні зв'язки. Навколо кожної полярної молекули речовини також орієнтуються диполі води, які своїми негативними полюсами притягаються до позитивного полюса молекули, а позитивними - до негативного полюса. В результаті сполучна електронну хмару, або електронна пара, повністю зміщується до атома з більшою електронегативність, полярна молекула розпадається на іони, які потім легко гидратируются.

Кожен гідратований іон стабілізується найближчим оточенням частинок, що мають заряд, протилежний його власним заряду.

В. Оствальд в 1888 р застосував до дисоціації слабких електролітів закон діючих мас. В результаті було виведено співвідношення між константою рівноваги з ) і ступенем дисоціації електроліту (а) - закон розведення Оствальда. При розчиненні слабкого бінарного електроліту типу KtAn з концентрацією з в воді рівноважні концентрації Kt + і Ап рівні ас. Рівноважна концентрація недиссоциированного електроліту дорівнює с (1 - а).

KtAn ^

Kt +

+ Ап

вихідна концентрація

з

0

0

рівноважна концентрація

з ( 1 - а)

ас

ас

Вираз константи рівноваги цього оборотного процесу має вигляд

Підставивши у вираз (6.1) рівноважні концентрації, отримаємо

Для розчинів слабких електролітів в області помірних концентрацій ступінь дисоціації мала (а <0,01), і її значенням в знаменнику можна знехтувати. Після перетворення рівняння (6.2) отримуємо

У сильно розведених розчинах <10 К з ) ступінь дисоціації досить велика, і в цьому випадку необхідно використовувати більш точне рівняння (6.2).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >