РЕЗЮМЕ

Спеціалізовані структурні сполуки, що забезпечують взаємні впливи між нервовими клітинами, - синапси. За способом передачі сигналів синапси поділяють на електричні, хімічні та змішані. Найбільшого поширення у ссавців і людини отримали хімічні синапси. Процес передачі активності з однієї клітини на іншу відбувається у вигляді потенціалу, який отримав назву «збудливий постсинаптичний потенціал» (ВПСП). ВПСП відрізняється від поширюваного імпульсу відсутністю рефрак- терності, значною тривалістю, здатністю підсумовуватися з іншими аналогічними синаптическими процесами, відсутністю здатності до активного поширення. Речовини, які грають роль посередників при поширенні нервового імпульсу через синаптичну щілину, - медіатори (нейротрансмітери). Залежно від функції їх підрозділяють на збуджуючі і гальмівні. До основних збудливим нейротрансміттерам відносяться адреналін і норадреналін. Основними гальмівними медіаторами вважаються серотонін і гамма-аміномасляна кислота (ГАМК). Активний нервовий процес, результатом якого є припинення або ослаблення збудження, - гальмування. Розрізняють два основних види гальмування: пре- і постсинаптическое. Гальмування забезпечує механізм координації рефлекторних процесів.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

  • 1. Що таке синапс? Які види синапсів відомі?
  • 2. У чому особливість функціонування електричних синапсів? В яких відділах нервової системи переважно зустрічається цей вид синапсів?
  • 3. Як влаштований хімічний синапс? Опишіть механізм функціонування хімічного синапсу.
  • 4. Що таке медіатор? Які основні групи медіаторів відомі?
  • 5. Що таке збудливий постсинаптичний потенціал? У чому його особливості?
  • 6. Що таке гальмування в ЦНС? Які види гальмування відомі? У чому їх особливості?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >