Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНИЙ БІЗНЕС
Переглянути оригінал

ВИКОНАННЯ АКРЕДИТИВА БАНКОМ-ЕМІТЕНТОМ

У тих випадках, коли виконуючим банком є банк-емітент (російський), термін дії акредитива закінчується, наприклад, в Москві, акредитив оплачується відповідно тільки після отримання та перевірки документів співробітником відділу імпортних акредитивів банку. Виконуючий банк (банк-емітент) повинен мати розумний термін, але не більше семи банківських днів з дня отримання документів, для їх перевірки та вирішення, прийняти або відмовитися від них і інформувати відповідно сторону, від якої вони отримані, про своє рішення. В даному випадку, отримавши від іноземного банку документи і переконавшись в їх повній відповідності з умовами акредитива, співробітник відділу імпортних акредитивів робить їхню оплату з акредитива.

При перевірці поданих до оплати документів співробітник банку особливу увагу звертає на їх комплектність (відповідність переліку) і відповідність за зовнішніми ознаками умовам акредитива, тобто на те, щоб зазначені в документах реквізити (номер контракту, номер рахунку, дата відвантаження, місце призначення товару, місце відвантаження товару, умови поставки товару та ін.) збігалися з відповідними умовами, зазначеними в акредитиві. Як правило, авізуючий банк при висилці документів на адресу банку-емітента в своєму супровідному авізо вказує перелік представлених бенефіціаром документів до оплати (супровідний лист '). У разі виконання акредитива банком-емітентом вся відповідальність за їх перевірку і оплату лежить на співробітника відділу імпортних акредитивів цього банку, так як авізуючий банк тут тільки приймає від бенефіціара документи і висилає їх на адресу банку-емітента, не перевіряючи.

Однак на практиці авізуючий банк все ж перевіряє документи, вказуючи знайдені розбіжності, але право приймати остаточне рішення про оплату представлених документів залишається за виконуючим банком. Зазвичай авізуючий банк бере комісію за перевірку документів. Мета такої перевірки - захист інтересів свого клієнта в разі відмови протилежного боку від оплати документів; крім того, авізуючого банку необхідно знати про виявлені розбіжності в разі подальшого листування з виконуючим банком. (В деяких російських банках прийнято здійснювати перевірку тільки на прохання клієнтів.)

Співробітник відділу імпортних акредитивів банку-емітента перевіряє (як правило, протягом семи днів) і оплачує документи протягом встановленого розумного строку з дати отримання банком або в терміни, передбачені умовами акредитива, якщо останній відкритий з розстрочкою платежу. У ряді російських банків для більшої надійності перевірка документів здійснюється двома співробітниками незалежно один від одного, після чого приймається рішення про оплату.

При виконанні платежів з акредитива співробітник відділу імпортних акредитивів за дебетовою стороні аккредитивного досьє записує суму платежу в іноземній валюті. У графі «Залишок» виводить суму залишку коштів на акредитиві з урахуванням поточного платежу, в графі «Комісія і витрати» вказує суму витрат, яку слід відшкодувати іноземному банку за вчинення даної операції з документами. При цьому співробітник відділу імпортних акредитивів банку-емітента повинен особливо ретельно перевіряти правильність нарахованих іноземним банком сум комісії і витрат згідно з тарифом комісійної винагороди цього банку 1 .

У разі виявлення будь-яких помилок або неточностей в нарахуванні іноземним банком комісії співробітник відділу імпортних акредитивів переводить іноземному банку при платежі комісію в правильній сумі, пояснивши свої дії. При цьому слід врахувати, що, коли виконуючим банком є банк-емітент, платіжна комісія на користь іноземного банку не перекладається, так як всю відповідальність за перевірку документів несе банк-емітент, про що повідомляється іноземний банк.

Для відображення операцій з оформлення платежу у внутрішньому бухгалтерському обліку співробітник відділу імпортних акредитивів робить відповідні бухгалтерські записи шляхом складання меморіального ордера. У разі телеграфного рамбурсу і за умови віднесення комісії банку на рахунок бенефіціара (що має випливати з умов акредитива) з суми платежу віднімається вартість телекомунікаційного повідомлення в іноземній валюті, нарахована співробітником відділу імпортних акредитивів згідно з діючим тарифом.

Якщо оплата передбачена за рахунок бенефіціара, то сума комісії утримується з платежу при оплаті документів. При цьому оформляються такі проводки:

Дебет 40702 Кредит 47409 - на суму поданих до оплати документів;

Дебет 47409 Кредит 47407/08 - на суму документів по акредитиву;

Дебет 47407/08 Кредит 70107 - на суму комісії;

Дебет 47407/08 Кредит 30111 - на суму, що залишилася.

При оплаті документів співробітник відділу імпортних акредитивів нараховує комісію з суми платежу відповідно до тарифу комісійної винагороди банку, списує суму цієї комісії з валютного рахунку наказодавця акредитива і зараховує на рахунок доходів банку, так само як комісію за відкриття акредитива.

У міру використання акредитива на суми поданих до оплати документів робиться наступна проводка 1 :

Дебет 47409 Кредит 30111.

Стягнення комісії оформляється наступним чином: при оплаті витрат за рахунок клієнта банку - емітента (апліканта) акредитива робляться записи:

Дебет 40702 Кредит 3011 - на суму комісійних витрат іноземного банку;

Дебет 40702 Кредит 70107 - на суму комісійних і витрат банку-емітента.

При цьому особливу увагу слід звернути на застереження приказодателя акредитива, зроблену при його відкритті щодо порядку сплати комісії і витрат, а також за рахунок якого боку вони оплачуються. На адресу іноземного банку направляється телекомунікаційне платіжне доручення на оплату даної суми з акредитива на користь бенефіціара згідно з інструкціями, що містяться в супровідному авізо, при якому іноземний банк вислав документи на адресу банку-емітента із зазначенням рамбурсирующего банку, через який слід здійснити платіж. Банк-емітент переказує кошти, інструктуючи рамбурсирующий банк сплатити належну суму за призначенням на користь авізуючого банку, вказуючи при цьому термін валютування, тобто дату, на яку рамбурсирующий банк може списувати суму платежу з кореспондентського рахунку банку-емітента себе. Банк-емітент сповіщає про платіж авізуючий банк або інструктує рамбурсирующий банк зробити це самостійно. Якщо банк-емітент має кореспондентський рахунок в авізо банку, він на підставі інструкції авізуючого банку може уповноважити останній дебетовать свій рахунок у нього для платежу на користь бенефіціара. У разі коли авізуючий банк і банк-емітент входять в систему SWIFT, телекомунікаційне повідомлення направляється за допомогою цієї системи, що значно прискорює процес отримання платежу.

Повідомлення по системі SWIFT направляється по спеціально встановленим формам в залежності від типу повідомлення. Якщо банк- емітент має кореспондентський рахунок в авізо банку, при здійсненні платежу він направляє на адресу авізуючого банку повідомлення по системі SWIFT № 756 «Повідомлення про відшкодування або оплати». Дане повідомлення використовується для сповіщення одержувача про відшкодування або оплати в його користь необхідної по акредитиву суми. У спеціальних полях вказуються всі необхідні реквізити, причому якщо номер поля підкреслять, заповнення даного поля є обов'язковим.

У разі коли платіж здійснюється не безпосередньо, тобто якщо банк- емітент не має кореспондентського рахунку у банку, від якого отримані документи, або якщо авізуючий банк просить перевести кошти на його рахунок у третього банку, банк-емітент виконує платіж за системою SWIFT, використовуючи повідомлення по типу № 202 «Переклад на користь третьої банку ». В даній формі необхідними для заповнення полями крім номера акредитива, референсу банку-одержувача, суми платежу у валюті, терміну валютування, як у формі № 756, є поле із зазначенням найменування банку бенефіціара, тобто банку, який вислав документи на адресу банку-емітента. Дана форма використовується також при платежі в кредит рахунку «ЛОРО» - шляхом кредитування рахунку іноземного банку, який ведеться у банку-емітента.

У всіх формах платіжних послань по системі SWI FT є спеціальне довільне поле, в якому зазначаються спеціальні інструкції для банку одержувача або для банку бенефіціара. При надсиланні послань по системі SWIFT і заповненні відповідних форматів банки, що входять в цю систему, використовують чіткі закодовані адреси своїх зарубіжних партнерів, що містяться в спеціальному міжбанківському довіднику банків, що входять в систему SWI FT. Після оплати співробітник відділу імпортних акредитивів під розписку видає документи приказодателю акредитива.

Якщо співробітник банку-емітента при перевірці отриманих від іноземного банку документів виявив в них розбіжності, він сповіщає про це телексом або по системі SWIFT іноземний банк і відразу запитує наказодавця акредитива щодо їх оплати. Документи надсилаються приказодателю при спеціальному супровідному листі, в якому за графами вказані виявлені розбіжності, з проханням ретельно перевірити документи і протягом встановленого розумного строку дати відповідь щодо їх оплати. Документи з розбіжностями, як правило, не видаються організації - приказодателю акредитива, але можуть бути пред'явлені копії документів для акцепту (щоб клієнт міг ознайомитися з документами і прийняти рішення). Слід мати на увазі, що, якщо документи за зовнішніми ознаками не відповідають умовам акредитива, банк-емітент (або підтверджуючий банк) може відмовитися від їх прийняття (ст. 16 «Документи з розбіжностями, відмова від прав, пов'язаних з розбіжностями, і сповіщення» UCP № 600).

У разі неотримання відповіді від наказодавця в установлений строк йому робиться повторний запит щодо оплати документів. На адресу іноземного банку направляється проміжна телеграма з інформацією про їхні дії. У разі відмови наказодавця від оплати документів з розбіжностями ці документи повертаються приказодателем в банк при листі з викладенням мотивів відмови від їх оплати для подальшої відсилання на адресу іноземного банку з метою внесення необхідних коректив. У даному повідомленні повинно бути також зазначено, залишає банк-емітент документи в своєму розпорядженні або повертає їх банку-ремітенту. Якщо банк-ремітент сповіщає банк-емітент (або підтверджуючий банк) про те, що він здійснив платіж (прийняв на себе зобов'язання здійснити платіж з розстрочкою, акцептував або негоціював із застереженням або проти гарантії щодо таких розбіжностей), то банк-емітент не звільняється тим самим від будь-яких своїх зобов'язань (ст. 16 UCP № 600). Внісши необхідні виправлення і доповнення в документи, іноземний банк заново висилає їх на адресу банку-емітента для оплати. Банк-емітент має право оплатити документи з розбіжностями тільки після отримання письмової згоди наказодавця акредитива на їх оплату, на підставі якого проводиться оплата документів звичайним порядком.

 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук