ПРАКТИКУМ

Питання для обговорення

 • 1. У чому полягає політичний фактор вирішення проблеми моральності державної служби?
 • 2. Чому історично сформований негативний образ чиновника заважає формуванню позитивного іміджу державного службовця?
 • 3. Які методи підвищення рівня етичності державних службовців використовуються в практиці зарубіжних країн і наскільки ефективно вони можуть бути застосовані до українських умов?
 • 4. Розкрийте роль тестування як форми контролю знань, умінь і навичок належного службової поведінки державних і муніципальних службовців.
 • 5. Які методи оцінки моральних якостей державних і муніципальних службовців в системі кадрових технологій управління персоналом?

аналітичні завдання

 • 1. Проаналізуйте Федеральний закон «Про державну цивільну службу Російської Федерації» і назвіть механізми реалізації вимог до службового поводження цивільного службовця, закладені в цьому законі.
 • 2. Проведіть порівняльний аналіз російської та зарубіжної практики соціального аудиту як інструменту етізаціі державної і муніципальної служби.

практичне завдання

Розробіть перелік механізмів підвищення моральності державних службовців, які слід передбачити в Кодексі професійної етики державного службовця.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Бочарова, Є. Ю. Про етичні аспекти регулювання державної служби в Великобританії і Канаді // Державне управління. Електронний вісник. - Вип. - № 33. - 2012.
 • 2. Державна служба: підручник і практикум для академічного бакалаврату / під заг. ред. Е. В. Охотського. - М, 2016.
 • 3. Оболонський, А. В. Криза бюрократичної держави. Реформи державної служби: міжнародний досвід та російські реалії. - М.: Фонд «Ліберальна місія», 2011
 • 4. Шувалова, Н. Н. Управління моральними відносинами в системі державної служби: зарубіжний досвід // Право і управління: XXI століття. - 2013. -№2 (27).
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >