ПЕРЕДМОВА

Це видання входить до серії книг, призначених для підготовки до іспитів з юридичних дисциплін.

Наведені в книзі відповіді на екзаменаційні питання, безумовно, не можуть замінити собою підручники, навчальні посібники, посібники з юридичних наук. Їх мета інша - дати студентам можливість ефективно і швидко закріпити базові знання навчальних курсів. Матеріал книг серії "Відповіді на екзаменаційні питання" дається в короткому, концентрованому вигляді, доступному викладі і відображає всі основоположні питання типових програм по кожній галузі права.

Як доповнення до навчальних посібників книги серії "Відповіді на екзаменаційні питання" можуть бути корисні і в самому навчальному процесі, оскільки, по суті, містять довідкові відомості про основні поняття галузей права, їх ознаки та особливості.

Дані книги студенти можуть використовувати для контролю ступеня засвоєння фундаментальних знань відповідних навчальних курсів, систематизації вивченого матеріалу, що необхідно як для успішної відповіді на іспиті, так і в щоденній навчанні.

СЕРІЯ

"Відповіді на екзаменаційні питання"

Авторське право

Аграрне право

Адвокатська діяльність

Адміністративне право

Банківське право

Цивільний процес

Цивільне та торгове право зарубіжних країн

Цивільне право. Загальна частина

Цивільне право. Особлива частина

Житлове право

Земельне право

Інформаційне право

Історія держави і права Білорусі

Історія держави і права зарубіжних країн

Історія держави і права слов'янських народів

Історія громадських рухів і політичних партій

Історія політичних і правових вчень

Конституційне право зарубіжних країн

Конституційне право Республіки Білорусь

Криміналістика

Кримінологія

Міжнародне гуманітарне право

Міжнародне публічне право

Міжнародне торгове право

Міжнародне приватне право

Міжнародні перевезення

Податкове право

Спадкове право

Загальна теорія держави і права

Основи оперативно-розшукової діяльності

Основи права

Основи управління інтелектуальною власністю

Право Європейського союзу

Право прав людини

Право соціального забезпечення

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності Республіки Білорусь

Правове регулювання ринку цінних паперів

Правотворческий процес

Прокурорський нагляд

Римське приватне право

Риторика

Сімейне право

Соціологія права

Порівняльне конституційне право

Судова бухгалтерія

Судоустрій

Митне право

Трудове право

Кримінальне право. Загальна частина

Кримінальне право. Особлива частина

Кримінально-виконавче право Республіки Білорусь

Кримінальний процес. Загальна частина

Кримінальний процес. Особлива частина

Фінансове право

Фінансовий і податковий контроль

Господарське право

Господарський процес. Загальна частина

Господарський процес. Особлива частина

Екологічне право

Юридична психологія

Юридична етика

ВСТУП

Господарське право являє собою самостійну навчальну дисципліну, що займає важливе місце в системі юридичної освіти та значно доповнює такі галузеві юридичні науки, як цивільне право, банківське право, інвестиційне право, господарський процес.

Мета курсу полягає у вивченні сукупності правових норм, що складаються в сфері господарської діяльності. Крім того, необхідно розглянути сутність основних законодавчих актів, що регулюють підприємницьку діяльність та управління нею з боку підприємця і держави; викласти основи правового статусу підприємця, джерела його прав і обов'язків, способи захисту своїх законних прав та інтересів; розглянути різні організаційні форми підприємства, договірні відносини.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти: основні положення господарського права; принципи, методи і форми регулювання господарської діяльності; господарське законодавство і його роль у регулюванні господарських правовідносин; суб'єкти та об'єкти господарських правовідносин; особливості правового режиму суб'єктів господарювання та їх майна; правове регулювання економічної неспроможності (банкрутства); загальні положення про господарському договорі; відповідальність (санкції) у господарських відносинах; правове регулювання забезпечення якості продукції, робіт і послуг; особливості регулювання ціноутворення; законодавство про протидію монополістичної діяльності та підтримці конкуренції; законодавство про інвестиційну діяльність.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >