ЯВНІ І ПРИХОВАНІ (УМОВНІ) БАЗИ

При операціях складання і механічної обробки здебільшого використовуються матеріальні поверхні заготовок, які виконують роль баз. Це можуть бути плоскі поверхні, зовнішні і внутрішні поверхні циліндричних заготовок, конічні і фасонні поверхні і т.д. Такі поверхні називаються явними базами.

У ряді випадків орієнтація деталей, а також їх взаємне розташування і розташування окремих поверхонь задаються не від матеріальних поверхонь, а від уявних точок, ліній і площин. Це можуть бути осьові лінії, лінії симетрії, центрові точки, бісектриси кутів, дотичні до кіл і т.д. У цьому випадку відповідно до ГОСТ 21496-76 такі бази називаються прихованими або умовними.

Так, наприклад, відстань між двома зубчастими колесами задається між їх осями, що дозволяє підвищити точність базування, виключивши похибки реальних поверхонь. Таким же чином задається відстань між отворами, що виключає похибки, пов'язані з розбивкою отворів під час свердління, неточністю діаметра свердел і т.д.

При проектуванні технологічних операцій і пристосувань, задана за кресленням схема базування є обов'язковою для виконання. Від схеми базування повністю залежить конструкція пристосування, оснащення, а також схема налагодження верстата.

Наприклад, схема базування втулки, зображена на рис. 1.28, а, показує, що в якості бази використовується матеріальна внутрішня поверхня втулки. Як пристосування в цьому випадку може бути обрана жорстка оправлення, яка встановлюється в отвір втулки з зазором і закріплюється гайкою. У цьому випадку буде мати місце похибка базування втулки, яка залежить від величини зазору між оправкой і внутрішньої циліндричної поверхнею втулки.

Приклади базування втулки по матеріальної баз

Мал. 1.28. Приклади базування втулки по матеріальної баз:

а - матеріальної (явної); 6 - прихованої (умовної)

Схема базування, зображена на рис. 1.28, б , показує, що втулка повинна бути орієнтована щодо своєї поздовжньої осі, тобто вісь оправлення повинна строго збігатися з віссю втулки при обробці. У цьому випадку в якості оправлення повинна бути обрана беззазорний оправлення, наприклад розтискних, цангова, циліндрична з натягом, конусна і т.д. Точність базування, а отже, і точність обробки при цьому збільшуються.

У другому прикладі в якості матеріальної поверхні для базування втулки також використовується її внутрішня циліндрична поверхня, але конструкція і принцип дії оправлення тут зовсім інший.

При базуванні заготовок на верстаті їх орієнтація може бути здійснена і по самим умовним базам, які в цьому випадку матеріалізуються за допомогою різних спеціальних пристроїв, наприклад: схилів, коллиматоров, центруючих пристосувань і т.д.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >