КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Технологічний процес - це частина виробничого процесу, що включає в себе послідовне зміна розмірів, форми, зовнішнього вигляду або фізікомеханіческіх властивостей предмета виробництва і їх контроль.

Залежно від призначення виробів, що випускаються і умов виробництва мають місце різні види технологічних процесів. Найбільший вплив на вид технологічного процесу надає кількість виробів, що випускаються відповідно до цим процесом (один виріб, група однотипних або різнотипних виробів).

Прийнято розрізняти три основних види технологічних процесів: одиничний, типовий і груповий.

Одиничний технологічний процес - це технологічний процес виготовлення або ремонту виробу одного найменування, типорозміру і виконання незалежно від типу виробництва (ГОСТ 3.1109-82). Як правило, поодинокі технологічні процеси становлять для оригінальних виробів, які раніше не випускалися на даному підприємстві і не мають спільних конструктивних і технологічних ознак з випускаються виробами. Наприклад, при проектуванні нової моделі верстата повністю змінилася конструкція супорта. У цьому випадку на кожну деталь нового супорта необхідно розробити поодинокі технологічні процеси незалежно від того, скільки таких деталей буде виготовлено.

Уніфікований технологічний процес - це

технологічний процес, що відноситься до групи виробів, що характеризуються спільністю конструктивних і технологічних ознак. Уніфіковані технологічні процеси поділяються на типові і групові. Застосування уніфікованих технологічних процесів залежить від наявності на даному підприємстві переналагоджуваної технологічної оснастки, обладнання, спеціалізованих робочих місць і ділянок.

Типовий технологічний процес - це технологічний процес виготовлення групи виробів із загальними конструктивними і технологічними ознаками (ГОСТ 3.1109- 82). Типовий технологічний процес застосуємо до деталей, які мають схожу конфігурацію, близьким по точності, матеріалами, вимогам, що пред'являються до якості обробки поверхонь, а також мало відрізняється від геометричних розмірів. Тому типовий технологічний процес характеризується однаковим змістом і послідовністю більшості технологічних операцій та переходів для групи таких деталей і є основою для розробки робочого технологічного процесу.

Груповий технологічний процес - це технологічний процес виготовлення групи виробів з різними конструктивними, але спільними технологічними ознаками (ГОСТ 3.1109-82). Груповий технологічний процес призначений для обробки заготовок різної конфігурації. Він складається з комплексу групових технологічних операцій, які виконуються на спеціалізованих робочих місцях в послідовності технологічного маршруту виготовлення визначеної групи виробів. Під спеціалізованим робочим місцем при цьому розуміється робоче місце, яке призначене для виготовлення або ремонту одного виробу або групи виробів при загальній налагодження та окремих підналагодження протягом тривалого інтервалу часу. У ряді випадків груповий технологічний процес може складатися тільки з однієї групової операції, яка характеризується спільністю використовуваного обладнання, технологічного оснащення та налагодження.

Групові технологічні процеси розробляють для всіх типів виробництва, але тільки на рівні конкретного підприємства.

Всі технологічні процеси можна розділити на робочі і перспективні.

Перспективний технологічний процес - це технологічний процес, який відповідає сучасним досягненням науки і техніки, методи і засоби здійснення якого повністю або частково належить освоїти на даному підприємстві. Перспективний технологічний процес постійно коригується і оновлюється відповідно до розвитку наукових досягнень і є найбільш прогресивним.

Робочий технологічний процес - це технологічний процес, який в даний момент використовується на підприємстві по робочої технологічної та конструкторської документації. На кожному підприємстві розробляються свої робочі процеси для виготовлення або ремонту конкретного виробу. У свою чергу робочий технологічний процес поділяється на проектний, тимчасовий, стандартний і комплексний технологічні процеси.

Проектний технологічний процес - це технологічний процес, що виконується за попереднім проектом технологічної документації. Як правило, проектний технологічний процес має багато недоробок, які згодом виявляються і усуваються.

Тимчасовий технологічний процес - це технологічний процес, застосовуваний на підприємстві протягом обмеженого періоду часу через відсутність належного обладнання, інструменту, матеріалів і т.д. або в зв'язку з іншою виробничою необхідністю до заміни на більш досконалий.

Стандартний технологічний процес - це технологічний процес, який узаконений державним стандартом. Він зазвичай використовується при виробництві взаємозамінних деталей і на різних підприємствах виконується при однакових режимах і умовах обробки на конкретному обладнанні і при відповідній технологічної оснастки.

Комплексний технологічний процес - це технологічний процес, до складу якого включаються не тільки технологічні операції, але і операції переміщення, контролю і очищення оброблюваних заготовок по ходу технологічного процесу. Комплексний технологічний процес використовується в автоматизованому виробництві при проектуванні автоматичних ліній і гнучких автоматизованих виробничих систем. Схема класифікації технологічних процесів представлена на рис. 2.61.

Схема класифікації технологічних процесів

Мал. 2.61. Схема класифікації технологічних процесів

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >