РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

При розробці технологічних операцій технолог вирішує такі основні завдання: вибирає види обробки, вибирає обладнання і оснащення, засоби механізації та автоматизації обробки, вибирає транспортні засоби для переміщення заготовок від верстата до верстата, розраховує припуски і між операційні розміри.

При виборі видів обробки існує велика кількість різних варіантів, оскільки одну і ту ж поверхню із заданими за кресленням шорсткістю і точністю можна отримати різними методами обробки. Тому спочатку вибирається кілька видів можливої обробки, а потім проводиться розрахунок за продуктивністю і економічності і вибирається найбільш оптимальний варіант.

Необхідно прагнути, щоб за один установ оброблялося якомога більше поверхонь, а число переходів було б мінімальним, тобто при поєднанні обробки окремих поверхонь підвищується продуктивність, скорочується загальне число операцій і знижується тривалість циклу обробки.

У тому випадку, коли технологічна база не збігається з конструкторської, виникає необхідність перерахунку розмірів, які пов'язують технологічну і конструкторську бази. Відбувається виникнення проміжних технологічних розмірів, які необхідно витримати на окремих переходах або операціях. Крім того, при обробці точних поверхонь необхідні точність і якість поверхні можуть бути отримані тільки шляхом введення проміжних операцій або переходів. У цьому випадку також слід ретельно розрахувати проміжні розміри, припуски і допуски на кожну операцію з урахуванням товщини дефектного шару металу після кожної операції (або виду обробки), розміру шорсткості і наявності залишкових напружень.

При розробці технологічних операцій враховують принципи концентрації і диференціації переходів.

Під концентрацією розуміють об'єднання декількох простих технологічних переходів в одну складну операцію. При цьому широко використовується багато інструментальних обробка відразу декількох заготовок, встановлених в одному пристосуванні.

Під диференціацією розуміють поділ однієї складної операції на кілька простих. Зазвичай чорнова обробка здійснюється на потужних високопродуктивних верстатах робочими низької кваліфікації, а чистове - на високоточному обладнанні робочими високої кваліфікації.

Принцип концентрації використовується при проектуванні технологічних процесів одиничного і дрібносерійного виробництва, а також в умовах среднесерійного виробництва при використанні верстатів з ЧПУ і бистропере- налагоджувати агрегатних верстатів. Принцип концентрації застосовується і у важкому машинобудуванні, коли маса і габарити вироби ускладнюють його транспортування від верстата до верстата.

Принцип диференціації використовується у великосерійному виробництві, коли обробка здійснюється на потокових лініях, автоматизованих виробничих системах.

При проектуванні технологічної операції технолог прагне по можливості зменшити штучний час на обробку, яке залежить від схеми побудови операції.

Схеми побудови технологічних операцій слід класифікувати за такими ознаками:

  • - одномісні і багатомісні - по числу одночасно встановлюються для обробки заготовок;
  • - одно- і многоінструментние - по числу одночасно беруть участь в роботі інструментів;
  • - послідовного, паралельного і параллельнопоследовательного виконання - по порядку виконання окремих переходів.

Приклади таких схем представлені на рис. 2.65-2.70.

Схема одномісній послідовної обробки

Мал. 2.65. Схема одномісній послідовної обробки

Схеми одномісній паралельної обробки

Мал. 2.66. Схеми одномісній паралельної обробки

Схема одномісній параллельнопоследовательной обробки

Мал. 2.67. Схема одномісній параллельнопоследовательной обробки

Схема багатомісної послідовної обробки з одночасним встановленням заготовок

Мал. 2.68. Схема багатомісної послідовної обробки з одночасним встановленням заготовок

Схема багатомісної паралельної обробки

Мал. 2.69. Схема багатомісної паралельної обробки

Схема багатомісної паралельно-послідовної обробки

Мал. 2.70. Схема багатомісної паралельно-послідовної обробки

В результаті використання різних схем з'являється можливість перекриття допоміжного часу основним і значно скорочується штучний час.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >